16 07 2014
Özgeçmiş, Erhan Güler
Adres
Bartın Üniversitesi
Fen Fakültesi,
Matematik Bölümü
74100 Bartın, Türkiye
e-posta
[email protected]
Telefon
+90 378 223 5418
Faks
+90 378 223 5230
Eğitim
Derece
Bölüm / Program
Üniversite
Doktora
Matematik / Geometri
Y.L.
Matematik / Geometri
Lisans
Matematik
Ankara Üniversitesi
Ankara, Türkiye
Gazi Üniversitesi
Ankara, Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun, Türkiye
Yıllar
Eyl. 2007-Nis. 2010
Eyl. 2003-Şub. 2005
Eyl. 1993-Tem. 1997
Doktora tez başlığı ve danışmanı
3-boyutlu Minkowski uzayında lightlike üreteç eğrili timelike helisoidal ve dönel yüzeyler
İlk danışman
Danışman
: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu
: Prof. Dr. Yusuf Yaylı
İlgi alanları
Matematik, Geometri,
diferansiyel geometri, yüzey teori, kompleks analiz, bilgisayar grafikleri
Görevleri
Görev
Yrd. Doç. Dr.
Doktora Sonrası Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr.
Davetli Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr.
Dr.
Doktora Sonrası Araştırmacı
Matematik Öğretmeni
Yer
Kobe Üniversitesi
Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalı
Kobe, Japonya
Granada Üniversitesi
Geometri ve Topoloji Bölümü
Granada, İspanya
Bartın Üniversitesi
Matematik Bölümü
Bartın, Türkiye
Katholieke Leuven Üniversitesi
Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalı
Leuven, Belçika
Milli Eğitim Bakanlığı, Liseler
Ankara, Türkiye
Samsun, Türkiye
Yıllar
2014
2014
2013- …
2011-2012
2002-2013
1998-2002
1
16 07 2014
Araştırma, destek ve burslar
2219-BİDEB Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu: TUBITAK, 2014
2013-2014 akademik yılı, 2 ay, 2 Temmuz 2014 - 30 Ağustos 2014, Doktora sonrası araştırmacı,
Kobe Üniversitesi, Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalı, Kobe, Japonya
Yurt Dışı Davetli Araştırmacı:
2013-2014 akademik yılı, 19-26 Nisan 2014,
Granada Üniversitesi, Geometri ve Topoloji Bölümü, Granada, İspanya
2224-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği: TUBITAK, 2013
2012-2013 akademik yılı, 22-26 Temmuz 2013, 30 dk. bildirili konuşma,
GeLoSP2013, VII International Meetings on Lorentzian Geometry, Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya
2219-BİDEB Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu: TUBITAK, 2011
2011-2012 akademik yılı, 9 ay, 17 Ekim 2011 - 9 Temmuz 2012, Doktora sonrası araştırmacı
Katholieke Leuven Üniversitesi, Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalı, Leuven, Belçika
Ödüller
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri:
• Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. TÜBİTAK, 2010
• Bour's theorem in Minkowski 3-space. TÜBİTAK, 2006
de Bour’un maksimal yüzeyi
,
, çizim: Güler
Seminerler
• Helicoidal surfaces of value m. Kyushu Üniversitesi, Matematik Bölümü, Fukuoka, Japonya, 11 Temmuz 2014.
• On Bour’s minimal surface, Katholieke Leuven Üniversitesi, Matematik Bölümü, Leuven, Belçika, 10 Şubat 2012.
A. Yayınlar
A13. Güler, E. Bour's minimal surface revisited: the irreducible implicit equation of the incomplete surface
, incelemede (SCI Exp.).
A12. Güler, E. Bour’s spacelike maximal and timelike minimal surfaces in the three dimensional Lorentz-Minkowski space, incelemede
(SCI Exp.).
A11. Güler, E., Saraçoğlu, S., Doğan, F. Null rulings on the surfaces in Lorentz-Minkowski 3-space, incelemede (SCI Exp.).
A10. Xu, G., Hui, K., Wang, G., Güler, E. Quasi harmonic method for solving Plateau-Bézier problems, incelemede (SCI Exp.).
A9. Güler, E., Yaylı, Y. Timelike linear Weingarten helicoidal and rotational surfaces, incelemede (SCI Exp.).
A8. Güler, E., Yaylı, Y. Generalized Bour’s theorem, Kuwait Journal of Science, kabul edildi (2015) (SCI Exp.).
A7. Güler, E. A new kind of helicoidal surface of value m, International Electronic Journal of Geometry, 7-1 (2014), 154-162.
A6. Güler, E. III Laplace-Beltrami operator and (S,L)-type rotational surface. Mathematica Aeterna, 2-10 (2012), 847-854.
A5. Güler, E., Hacısalihoğlu, H.H. Timelike rotational surfaces with lightlike profile curve. Communications de la Faculté des Sciences de
l'Université d'Ankara. Séries A1: Mathematics and Statistics, 60-1 (2011), 27-47.
A4. Güler, E., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H. Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. Hacettepe Journal of Mathematics and
Statistics, 39-4 (2010), 515-525 (SCI Exp.).
A3. Güler, E., Vanlı, A. On the mean, Gaussian, second Gaussian and the second mean curvature of the helicoidal surfaces with lightlike
axis in , . Tsukuba Journal of Mathematics, 32-1 (2008), 1-17.
A2. Güler, E. Bour’s theorem and lightlike profile curve. Yokohama Mathematical Journal, 54-1 (2007), 55-77.
A1. Güler, E., Vanlı, A. Bour's theorem in Minkowski 3-space. Kyoto Journal of Mathematics, 46-1 (2006), 47-63 (SCI Exp.).
B. Uluslararası sempozyumlar
B4. Güler, E. Bour's minimal surface revisited: the irreducible implicit equation of the incomplete surface. International Mathematics
Symposium, KMD Karatekin Mathematics Days 2014, Çankırı, Türkiye, 2014.
2
16 07 2014
B3. Güler, E. Bour's minimal surface in three dimensional Lorentz-Minkowski space. Sao Paulo University, GeLoSP2013, VII
International Meetings on Lorentzian Geometry, Sao Paulo, Brezilya, 2013.
B2. Güler, E., Ikawa, T. Bour’s theorem with lightlike axis in
University, Saitama, Japonya, 2007.
,
. The Conference of the Mathematical Society of Japan, Saitama
B1. Güler, E., Vanlı, A. On the mean, Gaussian, the second mean and the second Gaussian curvature of the helicoidal surfaces with
lightlike axis in , . Karaelmas University, IV International Geometry Symposium, Zonguldak, Türkiye, 2006.
C. Ulusal yayınlar
C1. Güler, E. Bour’s theorem on timelike helicoidal surfaces with (L,L)–type in Minkowski 3–space. Beykent University Journal of
Science and Technology, İstanbul, 2-1 (2008), 82-94.
de Bour’un timelike minimal yüzeyi
,
, çizim: Güler
D. Ulusal sempozyumlar
D13. Güler, E. Helicoidal surfaces of value m in Euclidean 3-space. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, XII Geometri Sempozyumu,
Bilecik, Türkiye, 2014.
D12. Güler, E. Null rulings in three dimensional Lorentz-Minkowski space. IX Ankara Matematik Günleri, Atılım Üniversitesi, Ankara,
Türkiye, 2014.
D11. Güler, E. On Bour’s minimal surface. Ordu Üniversitesi, XI Geometri Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 2013.
D10. Güler, E. Bour's surface in the 3-dimensional Minkowski space
2013.
. Ordu Üniversitesi, XI Geometri Sempozyumu, Ordu, Türkiye,
D9. Güler, E. (T,L)-type rotational surface in three dimensional Lorentz-Minkowski space. Çankaya Üniversitesi, VIII Ankara Matematik
Günleri, Ankara, Türkiye, 2013.
D8. Güler, E., Yaylı, Y. Isometric surfaces and III Laplace-Beltrami operator in three dimensional Euclidean space. Balıkesir Üniversitesi,
X Geometri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 2012.
D7. Güler, E. Isometric surfaces with lightlike profile curve in Minkowski 3-space. Hacettepe Üniversitesi, VI Ankara Matematik Günleri,
Ankara, Türkiye, 2011.
D6. Güler, E., Yaylı, Y. Generalized Bour’s theorem in 3-dimensional Euclidean space. Akdeniz Üniversitesi, VIII Geometri
Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2010.
D5. Güler, E. (with Karlığa, B., Yaylı, Y., Uğurlu, H.H., Bulut, S., et al.) New geometry curriculum for secondary education. Akdeniz
Üniversitesi, VIII Geometri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2010.
D4. Güler, E., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H. Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. Ahi Evran Üniversitesi, VII Geometri
Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2009.
D3. Güler, E., Hacısalihoğlu, H.H. Timelike rotational surfaces with lightlike profile curve. Uludağ Üniversitesi, VI Geometri Sempozyumu,
Bursa, Türkiye, 2008.
D2. Güler, E., Vanlı, A. Helicoidal surfaces with lightlike axis in Minkowski 3-space. I Ankara Matematik Günleri, Gazi Üniversitesi,
Ankara, Türkiye, 2006.
D1. Güler, E., Vanlı, A. Bour's theorem in Minkowski 3-space. Sakarya Üniversitesi, II Geometri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2004.
de Bour’un maksimal yüzeyi
,
, çizim: Güler
3
16 07 2014
E. Diğer
E7. Akademik Eğitim TÜBİTAK İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi, Ankara, Türkiye, 14 Mart 2014.
E6. V Ankara Matematik Günleri. TOBB-ETU, Ankara, 2010 (katılımcı).
E5. IV Ankara Matematik Günleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2009 (katılımcı).
E4. III Ankara Matematik Günleri. Ankara Üniversitesi, Ankara, 2008 (katılımcı).
E3. Proje Ortaöğretim 9-10-11-12. sınıflar Geometri ders programı komisyon üyesi.
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Program Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 2008-2010.
E2. Proje Ortaöğretim Matematik ders kitaplarını inceleme komisyon üyesi.
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Materyallerini İnceleme ve Geliştirme Başkanlığı, Ankara, Türkiye,
2007-2008.
E1. Askerlik Durumu Terhis. 16 ay, Yedek subay
Saimbeyli Askerlik Şubesi Başkanı, Saimbeyli, Adana, Türkiye, 12 ay, 2000-2001.
Personel Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Dutlukır, Konya, Türkiye, 4 ay, 1999-2000.
4
16 07 2014
Cirriculum Vitae, Erhan Güler
Address
Bartın University
Faculty of Science
Department of Mathematics
74100 Bartın, Turkey
e-mail
[email protected]
Telephone
+90 378 223 5418
Fax
+90 378 223 5230
Education
Degree
Department / Programme
Ph.D.
Mathematics / Geometry
M.S.
Mathematics / Geometry
B.A.
Mathematics
University
Ankara University
Ankara, Turkey
Gazi University
Ankara, Turkey
Ondokuz Mayıs University
Samsun, Turkey
Years
Sep. 2007-Apr. 2010
Sep. 2003-Feb. 2005
Sep. 1993-Jul. 1997
Title of the PhD thesis and Supervisors
Timelike helicoidal and rotational surfaces with lightlike profile curve in three dimensional Minkowski space
First supervisor
Supervisor
: Prof. H. Hilmi Hacısalihoğlu
: Prof. Yusuf Yaylı
Interests
Mathematics, Geometry,
differential geometry, surface theory, complex analysis, computer graphics
Positions
Positions
Asst. Prof.
Post-Doctoral Researcher
Asst. Prof.
Invited Researcher
Asst. Prof.
Dr.
Post-Doctoral Researcher
Math. Teacher
Places
Kobe University
Department of Mathematics, Section of Geometry
Kobe, Japan
Granada University
Department of Geometry and Topology
Granada, Spain
Bartın University
Department of Mathematics
Bartın, Turkey
Katholieke Leuven University
Department of Mathematics, Section of Geometry
Leuven, Belgium
Ministry of Education of Turkey, High-Schools
Ankara, Turkey
Samsun, Turkey
Years
2014
2014
2013- …
2011-2012
2002-2013
1998-2002
5
16 07 2014
Research, support and scholarships
2219-International Post Doctoral Scholarship: TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), 2014
2013-2014 academic year, 2 months, July 02-August 30, 2014
Post Doctoral Researcher, Kobe University, Department of Mathematics, Section of Geometry, Kobe, Japan
Invited Researcher:
2013-2014 academic year, April 19-26, 2014
Granada University, Department of Geometry and Topology, Granada, Spain
2224-International Meetings Support: TUBITAK, 2013
July 22-26, 2013, presentation.
GeLoSP2013, VII International Meetings on Lorentzian Geometry, Sao Paulo University, Sao Paulo, Brasil
2219-International Post Doctoral Scholarship: TUBITAK, 2011
2011-2012 academic year, 9 months, October 17, 2011-July 09, 2012
Post Doctoral Researcher, Katholieke Leuven University, Department of Mathematics, Section of Geometry, Leuven, Belgium
Awards
Encouragement Award for International Scientific Publications by TUBITAK:
• Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. TUBITAK, 2010
• Bour's theorem in Minkowski 3-space. TUBITAK, 2006
Bour’s maximal surface
,
in
by Güler
Seminars
• Helicoidal surfaces of value m. Kyushu University, Department of Mathematics, Fukuoka, Japan, July 11, 2014.
• On Bour’s minimal surface, Katholieke Leuven University, Department of Mathematics, Leuven, Belgium, February 10, 2012.
A. Publications
A13. Güler, E. Bour's minimal surface revisited: the irreducible implicit equation of the incomplete surface
, under review (SCI Exp.).
A12. Güler, E. Bour’s spacelike maximal and timelike minimal surfaces in the three dimensional Lorentz-Minkowski space, under review
(SCI Exp.).
A11. Güler, E., Saraçoğlu, S., Doğan, F. Null rulings on the surfaces in Lorentz-Minkowski 3-space, under review (SCI Exp.).
A10. Xu, G., Hui, K., Wang, G., Güler, E. Quasi harmonic method for solving Plateau-Bézier problems, under review (SCI Exp.).
A9. Güler, E., Yaylı, Y. Timelike linear Weingarten helicoidal and rotational surfaces, under review (SCI Exp.).
A8. Güler, E., Yaylı, Y. Generalized Bour’s theorem, Kuwait Journal of Science, accepted (2015) (SCI Exp.).
A7. Güler, E. A new kind of helicoidal surface of value m, International Electronic Journal of Geometry, 7-1 (2014), 154-162.
A6. Güler, E. III Laplace-Beltrami operator and (S,L)-type rotational surface. Mathematica Aeterna, 2-10 (2012), 847-854.
A5. Güler, E., Hacısalihoğlu, H.H. Timelike rotational surfaces with lightlike profile curve. Communications de la Faculté des Sciences de
l'Université d'Ankara. Séries A1: Mathematics and Statistics, 60-1 (2011), 27-47.
A4. Güler, E., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H. Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. Hacettepe Journal of Mathematics and
Statistics, 39-4 (2010), 515-525 (SCI Exp.).
A3. Güler, E., Vanlı, A. On the mean, Gaussian, second Gaussian and the second mean curvature of the helicoidal surfaces with lightlike
axis in , . Tsukuba Journal of Mathematics, 32-1 (2008), 1-17.
A2. Güler, E. Bour’s theorem and lightlike profile curve. Yokohama Mathematical Journal, 54-1 (2007), 55-77.
A1. Güler, E., Vanlı, A. Bour's theorem in Minkowski 3-space. Kyoto Journal of Mathematics, 46-1 (2006), 47-63 (SCI Exp.).
B. International meetings
B4. Güler, E. Bour's minimal surface revisited: the irreducible implicit equation of the incomplete surface. International Mathematics
Symposium, KMD Karatekin Mathematics Days 2014, Çankırı, Turkey, 2014.
6
16 07 2014
B3. Güler, E. Bour's minimal surface in three dimensional Lorentz-Minkowski space. Sao Paulo University, GeLoSP2013, VII
International Meetings on Lorentzian Geometry, Sao Paulo, Brasil, 2013.
B2. Güler, E., Ikawa, T. Bour’s theorem with lightlike axis in
University, Saitama, Japan, 2007.
,
. The Conference of the Mathematical Society of Japan, Saitama
B1. Güler, E., Vanlı, A. On the mean, Gaussian, the second mean and the second Gaussian curvature of the helicoidal surfaces with
lightlike axis in , . Karaelmas University, IV International Geometry Symposium, Zonguldak, Turkey, 2006.
C. National publications
C1. Güler, E. Bour’s theorem on timelike helicoidal surfaces with (L,L)–type in Minkowski 3–space. Beykent University Journal of
Science and Technology, İstanbul, 2-1 (2008), 82-94.
Bour’s timelike minimal surface
,
in
by Güler
D. National meetings
D13. Güler, E. Helicoidal surfaces of value m in Euclidean 3-space. Bilecik Şeyh Edebali University, XII Geometry Symposium, Bilecik,
Turkey, 2014.
D12. Güler, E. Null rulings in three dimensional Lorentz-Minkowski space. IX Ankara Mathematics Days, Atılım University, Ankara,
Turkey, 2014.
D11. Güler, E. On Bour’s minimal surface. Ordu University, XI Geometry Symposium, Ordu, Turkey, 2013.
D10. Güler, E. Bour's surface in the 3-dimensional Minkowski space
. Ordu University, XI Geometry Symposium, Ordu, Turkey, 2013.
D9. Güler, E. (T,L)-type rotational surface in three dimensional Lorentz-Minkowski space. Çankaya University, VIII Ankara Mathematics
Days, Ankara, Turkey, 2013.
D8. Güler, E., Yaylı, Y. Isometric surfaces and III Laplace-Beltrami operator in three dimensional Euclidean space. Balıkesir University,
X Geometry Symposium, Balıkesir, Turkey, 2012.
D7. Güler, E. Isometric surfaces with lightlike profile curve in Minkowski 3-space. Hacettepe University, VI Ankara Mathematics Days,
Ankara, Turkey, 2011.
D6. Güler, E., Yaylı, Y. Generalized Bour’s theorem in 3-dimensional Euclidean space. Akdeniz University, VIII Geometry Symposium,
Antalya, Turkey, 2010.
D5. Güler, E. (with Karlığa, B., Yaylı, Y., Uğurlu, H.H., Bulut, S., et al.) New geometry curriculum for secondary education. Akdeniz
University, VIII Geometry Symposium, Antalya, Turkey, 2010.
D4. Güler, E., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H. Bour’s theorem on Gauss map in 3-Euclidean space. Ahi Evran University, VII Geometry
Symposium, Kırşehir, Turkey, 2009.
D3. Güler, E., Hacısalihoğlu, H.H. Timelike rotational surfaces with lightlike profile curve. Uludağ University, VI Geometry Symposium,
Bursa, Turkey, 2008.
D2. Güler, E., Vanlı, A. Helicoidal surfaces with lightlike axis in Minkowski 3-space. I Ankara Mathematics Days, Gazi University, Ankara,
Turkey, 2006.
D1. Güler, E., Vanlı, A. Bour's theorem in Minkowski 3-space. Sakarya University, II Geometry Symposium, Sakarya, Turkey, 2004.
Bour’s maximal surface
,
in
by Güler
7
16 07 2014
E. Others
E7. Academic Course TUBITAK Preparation of the English Academic Publication, Ankara, Türkiye, March 14, 2014.
E6. V Ankara Mathematics Days. TOBB-ETU, Ankara, 2010 (participant).
E5. IV Ankara Mathematics Days. Middle East Technical University, Ankara, 2009 (participant).
E4. III Ankara Mathematics Days. Ankara University, Ankara, 2008 (participant).
E3. Project Secondary Education, class 9-10-11-12., commission member of the Geometry cirriculum.
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Program Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, Turkey, 2008-2010.
E2. Project Secondary Education, commission member of the Mathematics course books reviews
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Materyallerini İnceleme ve Geliştirme Başkanlığı, Ankara,
Turkey, 2007-2008.
E1. Army 16 months.
Saimbeyli Askerlik Şubesi Başkanı, Saimbeyli, Adana, Turkey, 12 months, 2000-2001.
Personel Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Dutlukır, Konya, Turkey, 4 months, 1999-2000.
8
Download

Özgeçmiş, Erhan Güler - Fen Fakültesi