ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK - BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
KODU
121611206
121611207
121611208
121611210
121611211
121611209
121611195
121611196
DERS ADI
Analiz I
Analitik Geometri I
Soyut Matematik
Temel Bilgi Teknolojileri I
Bilgisayar Programlama I
A.İ.İ.T. I
Türk Dili I
İngilizce I
Sosyal Seçmeli A (1 ders)
1. DÖNEM
Toplam :
1. SINIF
T
3
3
3
3
3
2
2
3
U
2
0
0
0
0
0
0
0
K
4
3
3
3
3
2
0
0
ECTS
6
4
4
4
4
2
2
3
22
2
18
30
KODU
121612201
121612202
121612203
121612205
121612206
121611204
121612185
121612186
Sosyal Seçmeli A Dersleri
Beden Eğitimi I
Yazı Sanatı I
Türk Süsleme Sanatı I
İlkyardım I
Bahçe Bakımı ve Seracılık I
KODU
121613306
121613307
121613308
121613309
121613310
DERS ADI
Analiz III
Lineer Cebir I
Diferensiyel Denklemler
Bilgisayar Mimarisi
Görsel Programlama I
Seçmeli A (1 ders)
3. DÖNEM
Toplam :
2. SINIF
T
3
3
3
3
3
3
18
DERS ADI
Soyut Cebir
Diferensiyel Geometri
Sembolik Hesaplama I
Mat.Yazım ve Tasarım
Seçmeli C (1 Ders)
Seçmeli D (1 Ders)
5. DÖNEM
U
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
18
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Toplam :
KODU
121614306
121614307
121614308
121614309
121614310
DERS ADI
Analiz IV
Lineer Cebir II
Matematiksel Fizik
Olasılık ve İstatistik
Görsel Programlama II
Seçmeli B (1 Ders)
Toplam :
U
0
0
0
0
0
0
0
4. DÖNEM
Toplam :
T
3
3
3
3
3
2
2
3
U
2
0
0
0
0
0
0
0
K
4
3
3
3
3
2
0
0
ECTS
6
4
4
4
4
2
2
3
22
2
18
30
U
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
18
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
K
3
3
3
3
3
3
18
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
T
3
3
3
3
3
3
18
Seçmeli B Dersleri
121614311 Nümerik Analiz II
121614312 Teknik İngilizce II
121614313 Graf Teori ve Uygulamaları II
121614314 Sayılar Teorisi
3. SINIF
T
3
3
3
3
3
3
18
2. DÖNEM
Sosyal Seçmeli B Dersleri
Beden Eğitimi II
Yazı Sanatı I
Türk Süsleme Sanatı II
İlkyardım II
Bahçe Bakımı ve Seracılık II
Seçmeli A Dersleri
121613311 Nümerik Analiz I
121613312 Teknik İngilizce I
121613313 Graf Teori ve Uygulamaları I
KODU
121615411
121615412
121615413
121615422
DERS ADI
Analiz II
Analitik Geometri II
Ayrık Matematik
Temel Bilgi Teknolojileri II
Bilgisayar Programlama II
A.İ.İ.T. II
Türk Dili II
İngilizce II
Sosyal Seçmeli B (1 Ders)
K
3
3
3
3
3
3
18
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
KODU
121616358
121616359
121616360
121616361
DERS ADI
Topoloji
Kompleks Analiz
Algoritmalar
Kategori Tip ve Yapıları
Seçmeli E (1 Ders)
Seçmeli F (1 Ders)
6. DÖNEM
Toplam :
T
3
3
3
3
3
3
18
U
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli C Dersleri
121615415 Kısmi Diferensiyel Denklemler
121615417 Uygulamalı İstatistik
121615416 Lineer Programlama
Seçmeli E Dersleri
121616362 Uygulamalı Matematik
121616364 Uygulamalı Cebir
121616363 Uygulamalı Diferensiyel Geo.
Seçmeli D Dersleri
121615418 Web Programlama
121615419 Simülasyon Teknikleri
121615421 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
121615420 Veri Güvenliği
121616369 Web Programlama II
121616367 Sembolik Hesaplama II
KODU
DERS ADI
121617534 Java
Zorunlu Seçmeli I
Seçmeli G (1 Ders)
Seçmeli G (1 Ders)
Seçmeli H (1 Ders)
Seçmeli H (1 Ders)
7. DÖNEM
Toplam :
Seçmeli F Dersleri
121616368 Web Tabanlı Uygulamalar
4. SINIF
T
3
2
3
3
3
3
17
U
0
2
0
0
0
0
2
K
3
3
3
3
3
3
18
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
KODU
DERS ADI
121618508 Kriptoloji
Zorunlu Seçmeli II
Seçmeli I (1 Ders)
Seçmeli I (1 Ders)
Seçmeli J (1 Ders)
Seçmeli J (1 Ders)
8. DÖNEM
Toplam :
T
3
2
3
3
3
3
17
U
0
2
0
0
0
0
2
K
3
3
3
3
3
3
18
121617524 Fonksiyonel Analiz I
121617525 Cebir
121617526 Modül Teori
Seçmeli G Dersleri
121617527 Metrik Topoloji
121617528 Projektif Geometri I
121617529 Hareket Geometrisi
121618499 Fonksiyonel Analiz II
121618501 Cebirsel Topoloji
121618503 Projektif Geometri II
Seçmeli I Dersleri
121618500 Homolojiksel Cebir
121618502 Bulanık Mantık
121618504 Fraktal Geometri
121617531 Oyun Teori
121617530 Yapay Zeka
Seçmeli H Dersleri
121617532 Veri Madenciliği
121617560 Donanım
121618505 Formal Diller ve Otomata
121618507 Bilgisayar Grafiği
Seçmeli J Dersleri
121618506 Yapay Ağlar
121618535 Android Programlama
121617535
121617537
121617539
121617541
121617543
121617545
121617547
121617549
121617551
121617553
121617555
121617557
121617559
Matematik Çözümlemeleri A
Öklidyen Olmayan Geo. I
121617536 Düz.Uzayda Ele. Geo.I
Kuadratik Geomeriler I
121617538 Geometrik Dönüşümler I
Matematik, Doğa ve Sanat I
121617540 Mathematica ile Dif. Denkl.I
Timelike Eğriler ,Yüzeyler I
121617542 Lineer Geometri I
Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. I
121617544 İleri Dif. Geo. Giriş I
Kategori Teo.Uyg. I
121617546 Maple I
Topolojik Gruplar I
121617548 Kıs. Dif. Denkl. Say. Uyg. I
Reel Proj.Düz.Mod. I
121617550 Değişmeli Cebirler I
Temel Gruplar I
121617552 Sonlu Geometriler I
İntegral Denklemleri I
121617554 İnternet Programları I
Visual C++ ile Mat. Hes. I
121617556 Geometrik Yapılar I
Mathematica ile Soyut Cebir I
121617558 Fark Denklemler I
Düğümler ve Yüzeyler I
121618509
121618511
121618513
121618515
121618517
121618519
121618521
121618523
121618525
121618527
121618529
121618531
121618533
Matematik Çözümlemeleri B
Öklidyen Olmayan Geo. II
121618510 Düz.Uzayda Ele. Geo.II
Kuadratik Geomeriler II
121618512 Geometrik Dönüşümler II
Matematik, Doğa ve Sanat II
121618514 Mathematica ile Dif. Denkl.II
Timelike Eğriler ,Yüzeyler II
121618516 Lineer Geometri II
Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. II
121618518 İleri Dif. Geo. Giriş II
Kategori Teo.Uyg. II
121618520 Maple II
Topolojik Gruplar II
121618522 Kıs. Dif. Denkl. Say. Uyg. II
Reel Proj.Düz.Mod. II
121618524 Değişmeli Cebirler II
Temel Gruplar II
121618526 Sonlu Geometriler II
İntegral Denklemleri II
121618528 İnternet Programları II
Visual C++ ile Mat. Hes. II
121618530 Geometrik Yapılar II
Mathematica ile Soyut Cebir II
121618532 Fark Denklemler II
Düğümler ve Yüzeyler II
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Download

eskişehir osmangazi üniversitesi matematik