AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun
ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz
web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma
Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme
konulmayacaktır.
Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama
Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen
birimlere ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ABD / PR.
İktisadi Gelişme ve Uluslar
arası İktisat ABD
İktisat Bölümü
UNVANI
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
İktisat Tarihi ABD.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
ABD.
ADETİ
1
1-Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi ABD doktora
yapmış olmak.
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyolojisi
ABD.
Yrd.Doç.
1
Türk Dili ve
Edebiyatları
Bölümü
Yeni Türk Dili ABD.
Yrd.Doç.
1
Fen Edebiyat
Fakültesi
Yrd.Doç.
Yeni Türk Edebiyatı ABD
İktisat doktorası yapmış
olmak.
1
Kamu Yönetimi
Bölümü
Kentleşme Bilimleri ABD.
AÇIKLAMA
1-İktisat doktorası yapmış
olmak.
1
2-Türk Siyaset Hayatı
üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
1-Kent-Ekoloji
ilişkisi
üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Suç ve sapma sosyolojisi,
Eğitim sosyolojisi, Gençlik
sosyolojisi
alanında
bilimsel çalışmalar yapmış
olmak. Akademik alanda
en az on yıl deneyimli
olmak.
Yeni Türk Dili alanında
doktora yapmış olmak.
İskendername ve söz
dizimi üzerine çalışmaları
olmak.
Yeni
Türk
Edebiyatı
alanında doktora yapmış
olmak.
Geometri ABD.
Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik Bölümü
Analiz ve Fonksiyonlar
ABD
Topoloji ABD.
Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji
Bölümü
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
Bölümü
Biyoteknoloji ve
Nanoteknolojisi ABD
İngiliz Dili ve Edebiyatı
ABD.
Sınıf Öğretmenliği ABD.
Eğitim Fakültesi
Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği
ABD.
Kontakt
ve
çatılı
manifoldlar
konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Geometri alanında doktora
yapmış,
Holomorfik
helisler ve weingarten tipi
yüzeyler
konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Fonksiyonlar teorisi ve
uygulamalı
mekanik
alanında
çalışmalar
yapmış olmak.
Topoloji alanında doktora
yapmış olmak. Cebirsel
kategoriler
üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Antioksidan ve yağ asitleri
üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Akılcılığı
geliştirme
programı
ve
okuma
anlama becerisi alanında
çalışmaları olması.
Zenginleştirilmiş
okuma
programı
ve
bilişsel
süreçler
alanında
çalışmaları olması.
Liselerde modern fizik
konuları
alanında
çalışmaları olması.
Kimya
öğretiminde
teknolojik pedagojik alan
bilgisi modeli alanında
çalışmaları olması.
Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Bölümü
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Müzik Eğitimi ABD
Eğitim Programları ve
Öğretimi ABD
Eğitim
Yönetimi,Teftişi,Planlaması
ve Ekonomisi ABD
Türkçe Eğitimi
Bölümü
Türkçe Eğitimi ABD.
Yrd.Doç.
Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi ABD.
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik
Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Bölümü
Sağlık
Yüksekokulu
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği Bölümü
Çevre Bilimleri ABD.
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Öğrenme
güçlülüğüne
sahip öğrencilere yönelik
müzik eğitimi alanında
çalışmaları olması.
Çalgıya yönelik benlik
algıları
alanında
çalışmaları olması.
Müzik öğretimi yapılan
birimlerde flüt öğretimi
alanında
çalışmaları
olması.
Çoklu ortam uygulamaları
ve hızlı okuma teknikleri
alanında
çalışmaları
olması.
PISA okuma becerilerin
Ülkeler
ve
Türkiye
karşılaştırması
alanında
çalışmaları olması.
Türk halk masalları ve
öğrencilerin
insani
değerlerine yönelik etkisi
alanında
çalışmaları
olması.
Çevre mühendisliği lisans
ve yüksek lisans mezunu
olmak ve yüzeysel ve yer
altı sularının su kalitesi ve
yer
altı
sularının
kirlenmesi potansiyeli ile
ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık hizmetleri kullanımı
konusunda
çalışmalar
yapmış olmak.
Aksaray Teknik
Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve
Ulaştırma
Teknolojileri
Bölümü
Otomotiv Teknolojisi PR.
Otel Lokanta ve
İkram Hizmetleri
Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği
PR.
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Güzelyurt Meslek
Yüksekokulu
Otomotiv
öğretmenliği
lisans mezunu olmak.
Dizel motorlarda biyoyakıt
kullanımının
yanma,
performans ve emisyon
karakteristiklerine
etkisi
konusunda
doktora
yapmış olmak.
İşletme
ABD
doktora
yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği ABD
doktora yapmış olmak.
Gıda İşleme
Bölümü
Gıda Teknolojisi PR.
Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon PR.
Bankacılık ve
Finans Bölümü
Şereflikoçhisar
Uygulamalı
Teknoloji ve
İşletmecilik
Yüksekokulu
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Mimarlık ABD Koruma ve
Restorasyon
üzerine
doktora yapmış olmak.
Medeni Hukuk Ticaret
Hukuku
alanında
çalışmalarının olması
Uluslar arası Ticaret ve
Lojistik
konularında
çalışmalarının olması.
AB ve Tarım alanlında
çalışmalarının olması.
Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Yönetimi
Bölümü
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
1
Bankacılık
alanında
olması.
1
Uluslar arası Ticaret ve
Lojistik
konularında
çalışmalarının olması.
Yrd.Doç.
ve
Finans
çalışmalarının
Download

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN