AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası
(http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde
belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre
düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd.Doç.Dr.
kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai
saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAMI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Makine
Nükleer Enerji Alanında Çalışma yapmış olmak
Mühendisliği
Enerji Anabilim Dalı
Prof.
1
Bölümü
Rüzgar, Hidrojen ve Yakıt Enerjileri Alanında
Yrd.Doç.
1
Bilimsel Eserlere sahip olmak
Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Bölümü
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Mimarlık
Fakültesi
Yrd.Doç.
1
Prof.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Tasarım Mimarlık Bölümü
Şehircilik Anabilim Dalı
Gıda Mikrobiboyojisi Alanında Patojen Bakteriler
Alanında Çalışmış olmak
Mimarlık Bölümü mezunu olmak, Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı üzerine Lisansüstü çalışmaları
bulunmak.
Lisans ve Lisansüstü çalışmasını Şehir ve Bölge
Planlama ABD da tamamlamış olmak.Dirençli kent
planlama ve kentsel riskler konularında çalışmaları
olmak.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu olmak,
Akarsularda ekolojik planlama üzerine Lisansüstü
çalışması bulunmak.
Mimarlık
Fakültesi
Tasarım
Restorasyon Anabilim Dalı
Antrenörlük
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Yüksekokulu
Yrd.Doç.
1
Doçent
1
Yrd.Doç.
Eğitim Fakültesi
1
Rehberlik
ve
Psikolojik Doçent
Danışmanlık Anabilim Dalı
1
Eğitim Programları ve Öğretimi Yrd.Doç.
Anabilim Dalı
1
Eğitim
Bilimleri
Bölümü
İlköğretim
Bölümü
İlköğretim Matematik Eğitimi
Anabilim Dalı
Doçent
1
Mimarlık Bölümü Mezunu olmak, Lisansüstü
çalışmalarını Koruma ve Restorasyon üzerine
yapmış olmak. Arkeolojik kazı alanlarında rölöve
ve restorasyon çalışmaları bulunmak.
Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalında yapmış olmak. Doçentlikle ilgili alan
eğitimini Hareket ve Antrenman Bilimi alanında
olması. Hareket ve Antrenman Bilimi ve Beceri
Tabanlı Antrenmanlar alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Gölge Badmintonu antrenmanlarının 8-10 yaş
grubu badmintoncuların performansları üzerine
etkisinin araştırılması ile ilgili doktora yapmış
olmak. Milli Takımlarda en az 5 yıl süre ile Milli
Takım Antrenörlüğü yapmış olmak. (Badminton
Mili Takımı)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında
doçentliğini almış
olmak, çatışma çözme, saldırganlık ve yaratıcı
drama
konularında çalışmaları olmak
Eğitim programları ve öğretimi alanında doktora
yapmış olmak,
öğretmenlerin düşünmeyi öğretmeye yönelik
uygulamaları
hakkında çalışması olmak ve proje deneyimine
sahip olmak
Özel sayı dizileri ile ilişkili matrislerin normları
üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
Yabancı
Diller İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Yrd.Doç.
Eğitimi Bölümü
Dalı
İşletme Bölümü
İktisadi
ve
İdari
Bilimler Fakültesi
Muhasebe
ve
Anabilim Dalı
Finansman
Siyaset ve Sosyal
Anabilim Dalı
Bilimler
Siyaset ve Sosyal
Anabilim Dalı
Bilimler
1
Doçent
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Doçent
1
Yrd.Doç.
1
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış
olmak ve
AB projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak
görev yapıyor/yapmış olmak
Finans alanında Doçentlik Belgesini almış olmak,
Dünya Menkul Kıymet Borsaları, Davranışsal
Finans ve İlk Halka Arzlarında Fiyat İstikrarı
konularında çalışmaları olmak.
Lisans ve Lisansüstü eğitimini İşletme Anabilim
Dalında yapmış olmak. Tarımsal Faaliyetlerin
muhasebeleştirilmesi ve kayıt dışı ekonomi
alanında çalışmaları olmak.
İşletme alanında lisans ve lisansüstü eğitimini
yapmak. Sağlık işletmelerinde Maliyet Yönetimi,
Modern Maliyetleme Yöntemleri ve Finansal
Raporlama üzerine çalışmaları olmak.
Siyaset Biliminde Doçentliğini almış olmak ve Türk
Muhazafakar Düşüncesi ve Türkiye'de Siyasi
Akımlar alanlarında çalışmaları almak.
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Bölümü
Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim
Dalı alanında yapmış olmak ve Demokrat Parti
dönemine ilişkin çalışmaları olmak.
İktisadi
ve
İdari Yönetim Bilişim
Bilimler Fakültesi
Sistemleri
Bölümü
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Bölümü
Fizik Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Yrd.Doç.
1
Meslekte
Temel
İlke
Uygulamalar Anabilim Dalı
ve Yrd.Doç.
1
Genel Fizik Anabilim Dalı
Doçent
1
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
Doçent
1
Fiziği Doçent
1
Atom ve Moleküler
Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Anabilim
Dalında Yüksek Lisans ve İstatistik Anabilim
Dalında Doktorasını almış olmak. Bulanık Kümeler
ve Sistemler, Smart Kart ve Sinirsel ağlar üzerine
çalışmaları olmak.
Hemşirelik Esasları Anabilim dalında doktora
yapmış olmak.
Eleştirel
düşünme üzerine çalışmaları olmak.
Demir ve Bakır bazlı şekil hafızalı alaşımlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Alkali metal piniktinik bileşikleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
XRF yöntemiyle bor bileşiklerinin soğurma
parametreleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji Moleküler Genetik Anabilim Dalı
Bölümü
Doçent
1
Felsefe Bölümü
Yrd.Doç.
1
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora
yapmak; siyaset felsefesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Prof.
1
Gastroenteroloji Uzmanı olmak.
Yrd.Doç.
1
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Bölümü
Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Hayvanlarda ısı prodüksiyonu ve endokrin
sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din
bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Din Eğitimi ve öğretim materyalleri alanında
çalışmaları olmak.
Download

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı