VAKIFBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI
07 Şubat 2015 tarihinde yazılı, 08-10 Nisan 2015 tarihleri arasında sözlü sınavı gerçekleştirilen
Bankamız Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İstenilen belgeler:
1- DİPLOMA ÖRNEĞİ
(Noter Tasdikli) (Yüksek Lisans yapanların ayrıca Yüksek
Lisans diplomasının noter tasdikli örneği)
2- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
(Noter Tasdikli)
3- SAĞLIK KURULU RAPORU
Sağlık durumunun yurdun her yerinde ve her iklim
koşulunda görev yapmaya elverişli olduğuna dair tam
teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanelerinden
alınacaktır.
(Sağlık Ocakları ve Özel Hastaneler hariç)
4- ASKERLİK BELGESİ
(Terhis/tecil belgesinin noter tasdikli sureti veya askerlik
şubesinden alınacak belgenin aslı)
5- VESİKALIK FOTOĞRAF
(14 Adet - 4,5x6 büyüklüğünde) (Banka imajına uygun,
takım elbise ile çekilmiş) (Fotoğrafın arkasına ad-soyad
yazılacaktır.)
6- Varsa SPK BELGESİ
Noter Tasdikli sureti
7- Son 6 ay içerisinde bir işte çalışılmış ise;
Çalıştığı iş yerinden alınacak çalışma belgesi
İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta prim kaydını gösterir belge
(SGK - T.C.Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya Özel Sandıklar)
Son 6 ay içerisinde bir işte çalışılmamış ise;
İş-kur’dan alınacak üyelik belgesi
Son 6 aylık dönem içerisinde alınmış SGK hizmet dökümü belgesi
8- Yabancı dil tazminatı ödenebilmesi için gerekli olan belgelerden;
-
Bankamızda işe başlama tarihinden en fazla 1 yıl önce alınmış yabancı dil belgesi
(YDS için 70 puan ve üzeri, TOEFL IBT sınavı için 84 puan ve üzeri, TOEFL PBT sınavı
için 561 puan ve üzeri, ZOP sınavı için C2, KDS sınavı için C2, GDS sınavı için C2,
DELF/DALF sınavı için B2 ve üzeri)
NOT: YDS için ÖSYM’nin internet sitesinden alınan sonuç belgesi yeterlidir. Tazminat ödemesine
konu diğer belgelerin aslı ya da noter onaylı sureti teslim edilmektedir.
NOT: Kazanan adaylarımıza ayrıca e-mail olarak tebligat yapılacaktır.
SINAVI KAZANAN ADAYLAR
ADI
SOYADI
BABA ADI
1
Erbil
Can
Mustafa
2
Abdullah
Durmuş
Yüksel
3
Yasin
Sarı
Sabri
4
Ahmet Oğuzhan
Doğan
Yalçın
5
Caner
Yılmaz
Şahin
6
Zeynep Burcu
Dudu
Enver
7
Gökberk
Tanrıöver
Bahaettin
8
Muzaffer
Şentürk
Kenan
9
Mustafa
İpek
Aydın
10 Mert
Çetin
Ahmet
11 Eray
Ermiş
Metin Hüseyin
12 Bengü
Çinar
Eşref
13 Mahbub Dilan
Koyuncu
Cemal
14 Furkan
Özkan
Özcan
15 Veysel
Oğuz
Salih
16 Mehmet
Çakmak
Seyfettin
17 Yeliz
Arslan
Balı
18 Büşra
Mercimek
Ramazan
19 Hasan
Teber
İmam
20 Emre
Irmak
Mustafa
21 Emre
Eren
Yılmaz
22 Eray
Gavaser
Erdoğan
23 Ozan Burak
Ünver
Mehmet
24 Anıl
Memiş
Uğur
25 Emre
Avşar
Özbey
26 Erozan Tuğben
Elyigit
Metin
27 Tayfur Aybars
Çınğı
Hulusi
28 Kurtuluş
Tümer
Süleyman
Download

SIRA NO