Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
SİVAS KONGRESİ
ERZURUM KONGRESİ
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Erzurum Kongresi(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi ( 4 – 11 Eylül 1919)
Amasya Görüşmeleri ( 20 – 22 Ekim 1919)
T.Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi( 27 Aralık 1919)
O. Mebusan Meclisinin Açılması ( 12 Ocak 1920)
Misak-ı Milli Kararının Alınması ( 28 Ocak 1920 )
İstanbul’un İşgali ( 16 Mart 1920 )
TBMM’nin açılması ( 23 Nisan 1920 )
1
T
İlk defa manda ve himaye
reddedilmiştir
2
R
3
Tüm cemiyetler birleştirilmiştir.
(Adı Anadolu ve Rumeli MH.C.)
E
Her açıdan tek ulusal tek
kongremizdir.
5
B
M
Ali Fuat Paşa Batı Cephesi
Komutanı olarak atanmıştır.
T
12
İlk defa Milli Sınırlardan
bahsedilmiştir.
N
13
Temsil Heyetinin üye sayısı 9 diye
belirlenmiştir.
14
Osmanlı Mebusan Meclisinin
toplanması ilk kez dile getirildi.
M
15
Son kez manda ve himaye
reddedilmiştir.
L
16
Alınan kararları duyurmak
amacıyla İrade-i Milliye G..kuruldu.
17
İ
10
Toplanış amacı bakımından
bölgeseldir
11
A
Damat Ferit Paşa H. İstifa etmek
zorunda kalmıştır.
E
9
Trabzon M.H.C ve Doğu Anadolu’da
faaliyet gösteren C. Toplamıştır.
I
7
Erzurum’da alınan kararlar aynen
kabul edilmiştir.
8
I
İlk defa bölgesel cemiyetler
birleştirilmiştir.
A
6
Atatürk’ün ilk sivil katıldığı
toplantıdır
K
4
İlk defa Temsil Heyeti
oluşturulmuştur.
18
Temsil Heyetinin sayısı 15’e
çıkarılmıştır.
H
19
İlk defa geçici bir Hükümet
kurulacağından bahsedildi.
20
A
U
İlk defa azınlıkların hakları
kısıtlanmıştır.
M
İlk kez yürütme yetkisi
kullanılmıştır
21
İ
Temsil Heyeti İstanbul H. karşı ilk
siyasi başarısını kazandı.
Download

Finlandiya`ya ve Jyväskylä`ye yeni mi taşındınız?