EKOLOG DR. NICKLAS JANSSON, BÖCEKLERLE AĞAÇLAR ARASINDAKİ EKOLOJİK
İLİŞKİLER KONUSUNDA BİR SEMİNER VERDİ
Biyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik, 17 Nisan 2014 tarihinde İsveç Linköping Üniversitesi öğretim üyesi Ekolog Dr.
Nicklas Jansson tarafından "Saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp) at different sites in Turkey have both high
inter and intra specific diversity" başlıklı bir seminer verildi. Seminere; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
TEKE, Dekan yardımcısı Prof. Dr. Fatih SATIL, Biyoloji Bölümü öğretim elemanları ile bölüm öğrencileri katıldılar.
Seminerde yaşlı meşe ağaçlarının böcek tür çeşitliliği üzerindeki etkisinden bahsedildi. Ayrıca, Yrd.Doç.Dr. Sakin Vural
Varlı, Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Öğr. Gör. Dr. Tuba Öncül Abacıgil ve Dr. Nicklas
Jansson’dan oluşan ekibin Kaz Dağlarındaki yürüttükleri çalışmalar anlatıldı. Dr. Nicklas Jansson, bu proje ile Dünya için
birçok yeni böcek türünü bilim dünyasına kazandırmayı umduklarından bahsetti.
Öğrencilerin büyük ilgi ile izledikleri seminer sonunda Ekolog Dr. Jansson’a Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
TEKE tarafından bir teşekkür belgesi takdim edildi.
Daha sonra öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile seminer son buldu.
Download

ekolog dr. nıcklas jansson, böceklerle ağaçlar