nfoni Orkestrası
PROGRAM
Ludwig van Beethoven • Piyano Konçertosu No: 2 , Si Bemol Majör
I) Allegro con brio
II) Adagio
III) Rondo - Molto allegro
ARA
Wolfgang Amadeus Mozart • Küçük Bir Gece Müziği , Sol Majör
I) Allegro
II) Romanze - Andante
III )Menuetto - Allegretto
IV )Rondo – Allegro
Ludwig van Beethoven • Egmont Uvertürü
PROGRAM NOTLARI1
Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu, Nr 2, Op.19, Si bemol Majör
İlk versiyonu 1795 yılına tarihlenen konçerto, bugün icra edilen biçimine gelene kadar
bestecisi tarafından birkaç kez ele alınmış ve son haliyle 1801’de yayınlanmıştır.
Beethoven’in, aslında daha sonra kaleme aldığı Do Major konçertoyu önce
yayınlaması üzerine, söz konusu eser ikinci konçerto olarak sıralanmıştır.
Avusturyalı bir soylu olan Carl Nicklas Edler von Nickelsberg’e ithaf edilen
konçertonun prömiyeri 25 Mart 1795’te Viyana Burg Tiyatrosu’nda Beethoven’in
solistliğinde gerçekleştirmiştir.
1 Program Notları Müzikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Ahu Köksal, Serkan Özçifci ve Semih Pelen
tarafından hazırlanmıştır.
Hacettepe Sen
Si bemol majör konçerto, Haydn ve Salieri gibi isimlerle çalışmak üzere Viyana’ya
yerleşmiş olan 25 yaşındaki genç Beethoven’in, yeteneklerini sergilemek için
başvurduğu vitrin eserlerinden biri olmasıyla önem taşımaktadır.
Beethoven İkinci Piyano Konçertosu’nu, gerek biçimsel özellikler gerekse üslup
olarak Klasik devrin anlayışıyla örtüşen üç muvman olarak kaleme almıştır. Buna
uygun olarak muvmanlar sonat-allegro, lied ve rondo formlarına sahiptir. Bu
yönüyle ikinci konçerto, Klasik ve Romantik dönemler arasında bir köprü bestecisi
olan Beethoven’in, Haydn ve Mozart etkisinin yoğun olduğu ilk dönem stilini
yansıtmaktadır.
Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertürü, Op. 84, Fa minör
Ludwig van Beethoven (1770-1827); Klasik Dönem estetik anlayışında “kulaklar için
zevk” olan müziği “sanatçının kendini ifadesi” şeklinde tanımlayarak tarihin yönünü
değiştirmiş; kendinden önce kullanılan müzikal dil ve formları dönüştürerek müzik
tarihinin devrimci bestecileri arasında yerini almıştır.
Beethoven, 1809-1810 yıllarında Johann Wolfgang von Goethe (1754-1832)’nin
Egmont oyunu için bir uvertür ve 9 parça yazmıştır. Eser ilk kez 15 Temmuz 1810
tarihinde Viyana’da sahnelenmiştir.
Oyun, 16. yüzyıl Hollandası’nda İspanyol istilasına başkaldıran ve bu nedenle idam
edilen Kont Egmont üzerinedir.
Oldukça sık seslendirilen uvertür bir senfonik şiirdir. Beethoven’ın Fidelio için
bestelediği Leonore uvertürü gibi; yalnız dramanın merkezi çatışmalarını sunmakla
kalmaz çözümlerini de verir. Beethoven burada; İspanyol saltanatını (ağır açılış),
Egmont’un kararını ve asi ruhunu, Hollandalıların ayaklanmasını ve kahramanın
kaderini (sona yakın duyulan beklenmedik sus ) tasvir etmektedir.
Download

Program2