Westley ve
maclean kuramı
Westley ve maclean ın
kavramsal modeli nedir?
• Bu uyarlama yazarların kitle iletişimi ile
kişilerarası iletişim arasında temel
farklılıkları algılamasına dayanır.
• Bu farklılıklar daha açıkça şöyle
tanımlayabiliriz.
Westley ve maclean ın
kavramsal modeli nedir?
kitle iletişiminde geri beslemenin çok az oluşu ya
da ertelendiği gerçeği
Herhangi bir bireyin(B)(izleyici olarak)
yöneleceği ve arasından
Seçmek zorunda olduğu
Daha fazla sayıda A ların
(alternatif kitle iletişim ara
çları)ve X lerin(çevredeki
Objeler)olması.
Westley ve maclean ın kavramsal
modeli nedir?
Bu model enformasyon kaynağının A nın B ile
iletişim kurmak üzere karmaşık X ler arasından
seçim yapma eğilimini gösterir.
Buna ek olarak B herhangi bir X i doğrudan
algılayabilir ve geri besleme hattı ile cevap
verebilir.
İkinci değişiklik ek bir öğeyi,kanalın rolü olan C yi
içerir.C burada kitle iletişimcinin yerine geçmiştir.
Modelde temel bileşenler
C kitle iletişim kurumu veya bu kumumdaki
bireydir.izleyicinin ilgi ve gereksinimlerine
uygunluk kriterine göre izleyiciye ulaşan
kanala giriş için A ların arasından seçim
yapar.B ile iletişim kurmak üzere doğrudan
X ler arasından da seçim yapabilirler.B nin
gereksinimlerini karşılamak olan genel
amacının dışında iletişime yönelik bir
amacı yoktur.
Modelde temel bileşenler
B izleyici veya davranışçı rolü temsil
eder.çevreye yönelim veya enformasyon
alma ihtiyacında olan birey veya
gurup,hatta toplumsal sistemin yerine
geçebilir.
X kanala ulaşmak üzere(C)iletişimci
tarafından yapılan seçimdir.X izleyicilere
iletmek üzere kitle iletişim kurumunun
değiştirdiği şekliyle gönderidir.
Westley ve maclean ın
kavramsal modeli nedir?
Modelde temel bileşenler
X toplumsal bir çevrede herhangi bir olay ve
obje.kitle iletişim araçları(örneğin fiyat
değişiklikleri,siyasal krizler,seçim
sonuçları)vasıtasıyla gerçekleşir.
A savunan rolü olarak tanımlanır.X ler
hakkında kamuya söyleyecek bir şeyi olan
birey ve kurumların durumuna karşılık
gelir.politikacılar ve ya reklamcılar ya da
haber kaynakları olabilirler.
Download

Westley ve maclean kuramı