ETKİN İZLEYİCİ VE
EDİLGEN İZLEYİCİ
KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Edilgen; Olumsuzluklara tepki
gösteremeyen, buyruklara boyun eğen,
girişken olmayan, pasif...
Etkin; Eylemde bulunan,
etkinlik gösteren, edilgin
karşıtı...
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Televizyon ve kültür ilişkisini açıklamaya çalışan araştırmacılar genel
olarak iki temel noktadan hareket ederler.
Televizyonun aktif bir etkileme aracı olduğundan hareketle, izleyiciyi etkiye maruz kalan,
edilgen alıcılar durumuna indirger ve televizyonun izleyiciler üzerindeki etkisini izleyicinin
direnişini dikkate almadan inceler.
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
1961 yılında Wilbur Schramm, izleyiciyi pasif bir
alıcı durumuna sokan araştırmalardaki yanlışlığa
dikkat çekmiştir: “...etki kavramı, bizi yanlış
yönlendirmektedir;
çünkü
bu
kavram
televizyonun çocuğa bir şeyler yaptığını
çağrıştırmaktadır. Buna göre televizyon bir
aktördür; çocuklar da üzerinde oynananlardır”.
Wilbur Schramm
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
George Gerbner
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Roland Barthes
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Michel de Certeau
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
John Fiske
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
John Fiske
Ka
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Michael Schudson
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Ien Ang
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
Ien Ang
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI
•
Bülent İNCİ
•
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...
Download

ETKİN İZLEYİCİ VE EDİLGEN İZLEYİCİ KURAMI