Yapım Unsurları
Hedef kitleye ulaşmak için değişik unsurlardan
faydalanılır.
Hedef kitlenin dikkatini çekmeyen yapımların ya
eksik içerik ya da teknik bir yetersizliği var demektir.
• Rogers. Walters’a göre Yapım Unsurları
• Gerilim, Aksiyon, Cinsellik, Güldürü, Enformasyon,
Önem, Değer, Kişisellik, Merak, Gerçekçilik ve
Yenilik.
1-Gerilim
• Gerilim; çözüm bekleyen konuların bir doruk
noktaya kadar ilerlemesi , fiziksel, duygusal
veya zihinsel çatışma biçimleriyle verilir.
• Olayın nasıl gelişeceği ve insanları nasıl
etkileyeceğine ilişkin belirsizlik «gerilim»
meydana getirir ve izleyiciyi sürükler.
Gerilim Nasıl Oluşturulur?
• Gerilim; programın akışına ve içeriğine bağlı
olarak karakterlerin başına gelen bir durumla
oluşturulabileceği gibi, tartışma programları
veya yarışmalara katılanlar üzerinden de
oluşturulabilir.
• Müzik, ses efektleri, kamera açıları anlatının
gerilim oluşturması yönünde kullanılan teknik
desteklerdir.
2-Aksiyon (Hareket)
• Programın iç akışının hızı yada konu olan objenin hareketli
olmasını ifade eder.
• İnsan gözü şablon çeşitliliğinden etkilenir. Şablon ana hatlarda
görsel vurgulamanın bir çeşididir.
• Yavaş ve düzgün akan görüntülerle ciddi ve sessiz bir ruh hali
anlatılırken; hızlı, kısa hareketlerle heyecanlı ve dramatik bir
durum anlatılır. (Ekografi örneği ver)
2-Aksiyon (Hareket)
• Bir Programın hızı çekimlerin, sahnelerin ve
parçacıkların uzunlukları ile sağlanır. Amerikan
Televizyon kanallarında bir çekimin uzunluğu
3,5 saniyeyi geçmez.
• Kaynak: Gerald Millerson, The Technique of
Television Production, Twelfth Edition, Londra;
Focal Press, 1995, s. 130
3-Cinsellik
• Ekranda görünen sunuculardan tutun, drama
oyuncularına varıncaya kadar fiziksel bakımdan çekici
olmalarına özen gösterilir. Bir nevi «televizyon kişisi»
olarak sunulurlar. Bunlarda
• -Fiziksel çekicilik
• -Sıcak kanlılık ve dostluk
• -Ses tonlarının ikna edici olmaları beklenir.
• Burada giyim ve makyajla aşırı bir cinsellik
vurgusunun yapılmamasına özen gösterilmelidir.
4-Güldürü
• İzleyiciyi ekranda tutmanın en etkili yollarından biri
«güldürü» unsurunun kullanılmasıdır.
• Güldürünün temelinde «abartı», «aşağılama» veya
«dalga geçme» vardır.
• -Sitcom (situation comedy) Durum güldürüleri
• -Gülme efektleri yan unsur olarak kullanılır
• -Polisiye ve dizi filmlerde karşılıklı konuşmalara ilave
olarak kullanılır.
5-Enformasyon
•
•
•
•
•
•
•
Enformasyon unsuru özellikle eğitim-kültür programları
Belgeseller
Haber Programları ve Haber Bültenleri
Tartışma Programları
Dramalar
Sağlık Programları
Başta olmak üzere insanlar bütün programları enformasyon
(bilgilenme) amaçlı izleyebilir, istek ve amaçlarına göre bazı
şeyleri öğrenebilirler.
6-Önem
• İzleyici açısından bir konunun işlendiği veya
meşhur bir kişinin katıldığı program
“önemli”dir.
• Mesela üniversite tercihleri döneminde
televizyonlardaki akademisyenlerin
konuşmaları ve tercih programları dikkatle ve
önemle izlenir.
7-Değer
• Programda izleyicinin «değerli» göreceği
şeyler her zaman ön plana çıkarılır.
• Kahramanlık öyküleri, duygusal bağlar, dini
unsurlar, ekonomik olarak harcanan para vb..
•
8-Özdeşlik Kurma
• İzleyicilerin özdeşlik kurabileceği kişilerin
hayatlarının konu edilmesi bir TV programı için
önemlidir.
• İzleyiciler, başkalarının yaşadıklarının
gerçekliğine inandığı ölçüde programa bağlı
kalırlar. Gerçek yaşam öyküleri bu nedenle
dikkat çeker.
• Drama ve dizilerde izleyicinin özdeşlik kuracağı
oyun kahramanları buna göre seçilir.
9-Merak
• Merak, insanların tabiatında olan, doğuştan
getirdikleri bir ihtiyaçtır. Bu nedenle «merak»
unsuru bütün TV programlarına serpiştirilir.
• «Şimdi ne olacak, sonuç ne olacak» gibi merak
sorularına cevap bulmak için izleyici programı
sonuna kadar takip eder.
• Merak unsuru, izleyicinin bilmek istediğini
geciktirerek oluşturulur.
10-Gerçekçilik
• İzlenen şeylerin «gerçek» olması izleyicide güven
duygusunu sağlar.
• Haberlerden belgesellere, magazin ve yaşam
öykülerinin gerçek olması izlenirliği arttırır.
• Aslında televizyondan beklenen «gerçeğin birebir
yansıtılması» değil, oluşturulan gerçekliğin
sürdürülmesidir.
• Televizyonun kendine has görsel gerçekliği vardır.
O gerçeklik kameranın çerçevelediği görsel
alandır. İzleyiciler, bir programın çekim ortamında
bulunsalar çoğu hayal kırıklığına uğrar.
11-Yenilik
• TV Programları maliyeti yüksek yapımlar olmasına
rağmen çabuk tüketilir ve ikinci kez izlenmesi çok
zordur.
• İzleyici sürekli yeni, değişik, özgün ve farklı
içerikler görmek ister.
• Ekranda çok sık görülen kişiler zamanla «yüz
eskimesi» ile karşılaşırlar. Bu nedenle yeni yüzler
ve tipler televizyonda yer almaya devam eder.
• En sevilen program bile bir süre sonra ilk
cazibesini kaybederek yerini bir başka formata
bırakır.
Download

Yapım Unsurları