08 04 2014
Criss Cross Puzzle
çengel bulmaca
Across
2. ayak
5. satrançta bir hareket
6. aç gözlülük nedir
8. kastamonu'nun bir ilçesi
10. argoda para
12. açık deniz
15. geminin sağ tarafı
16. acıklı olay
20. sarhoş nidası
21. kudret
22. ata
23. açı ölçer
25. acıbadem ağacı
26. tavlada üç
Down
1. fin hamamı
3. atama
4. şöhret
5. boyun eğen
7. aç ne demek
9. bağışlama
11. tekin olmayan
12. bir göz rengi
13. açkı
14. ilkel benlik
17. açı
18. güneş tanrısı
19. beyaz
24. genişlik
28 of 33 words were placed into the puzzle.
Created by Puzzlemaker at DiscoveryEducation.com
puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildCrissCross.asp
1/2
08 04 2014
puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildCrissCross.asp
Criss Cross Puzzle
2/2
Download

çengel bulmaca