Kimden:
Kime:
Konu:
Tarih:
Ekler:
Hüsnü Ada
yatirimlar
Çimkent yatırım Forumu
30 Eylül 2014 Salı 15:10:42
Forum program_07.11.14_Shymkent.pdf
Sayın Sektör Temsilcileri
Önceki duyurularımızda 3-4 Ekim 2014 tarihinde yapılacağı bildirilen Güney Kazakistan- Çimkent
Yatırım Forumu’nun 7 Kasım 2014 tarihine ertelendiği öğrenilmiştir.
İlişikte Foruma ilişkin program sunulmakta olup, katılımı düşünen firmalarımızın doğrudan ilgili
Kazak makamlarıyla temasa geçebileceği gibi bilgi için Almatı Ticaret Ataşeliğimize ulaşmaları da
mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerini ve söz konusu organizasyonun ilgili firmalarımıza duyurulması hususunda gereği rica
olunur.
Dr.Hüsnü ADA
Şube Müdürü T. – Head of Section
*T.C. Ekonomi Bakanlığı,
Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Yatırım Dairesi
---------------------------------------------------------------------------Republic of Turkey, Ministry of Economy,
DG of Free Zones, Overseas Investment and Services,
Department of Overseas Construction and Investment
( 0312 204 80 65 - ( Mobile: +90 505 658 3337
; 0312 212 89 06 – : Personal: [email protected]
Bu e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır.
Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen mesajı sisteminizden siliniz. T.C. Ekonomi Bakanlığı bu mesajın içeriği
ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
This e-mail communication is intended for the private use of the people named above. If you
received this message in error, please immediately delete it from your system.Ministry of Economy
does not accept legal responsibility for the contents of this message.
INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM
«New investment opportunities within the Eurasian Economic Union»
7 November 2014
PLEASE KINDLY REGISTER ON WEBSITE: WWW.SIF.KZ
TIME
PROGRAM
8:30 - 9:30
Registration of participants and media at Rixos Khadisha Shymkent hotel
9:00 - 9:30
Exhibition visit by official delegation
9:30-11:00
PLENARY SESSION
(Ball room, 1st floor)
"New investment opportunities in the framework of the Eurasian Economic Union"




Presentation of new investment opportunities in Kazakhstan, measures of investor protection and state support;
Investment opportunities in South Kazakhstan, the presentation of new investment projects;
Cooperation with international financial institutions in financing large investment projects;
New opportunities for innovative breakthrough, sustainable economic development.
11:00-11:15
SIGNING CEREMONY
11:15-11:30
COFFEE BREAK
11:30-13.00
PANEL SESSION
(Ball room, 1st floor)
PANEL SESSION
(Kazhymukhan hall, 2nd floor)
ROUNDTABLE SESSION
(Abay hall, 2nd floor)
"The agricultural sector and the food industry - the
traditional advantages of Kazakhstan":

Food security of the members of the Custom
Union and Eurasian Economic Space during
the formation of the Eurasian Economic
Union;

Prospects and features of the program
"Agrobusiness 2020";

Investment potential of the agricultural sector
"Prospects for the development of the
pharmaceutical cluster in South Kazakhstan":

Prospects for the domestic
pharmaceutical industry in the context of
integration processes activation;

Innovative approaches to the
development of the domestic
pharmaceutical industry;

Topical issues related to the preparation
"Modern approaches to the development of building materials
industry":

Mineral resources base of the South Kazakhstan - basis
for the development of building materials industry of
Kazakhstan;

Promote the use of local building materials in the
domestic market;

Innovative technology used in the construction industry
of Kazakhstan;
WWW.SIF.KZ

of South Kazakhstan region;
Actual issues related to the preparation of the
technical personnel in the agricultural sector
and the food industry.
of technical personnel in the
pharmaceutical industry.

Topical issues related to the preparation of technical
personnel in the construction industry.
13:00-14.30
LUNCH
14:30-16.00
PANEL SESSION
(Ball room, 1st floor)
PANEL SESSION
(Kazhymukhan hall, 2nd floor)
ROUNDTABLE SESSION
(Abay Hall, 2nd floor)
"Trade and logistics center in South Kazakhstan
region - the revival of the Silk Road":
• South gate trade of the Eurasian Economic
Union;
• Transport and logistics capacity of the
international auto corridor "Western
Europe-Western China";
• Prospects for the development of air
transport in South Kazakhstan;
• Prospects for trade and logistics zones
in southern Kazakhstan;
• Topical issues related to the
preparation of the technical personnel in
the transport and logistics sector.
"Prospects for the development of cottontextile cluster in South Kazakhstan":
• Investment potential of cottontextile cluster in South Kazakhstan;
• Development of SEZ "South" - the
development of cotton-textile cluster
in Kazakhstan;
• Topical issues related to the
preparation of technical personnel in
the textile industry.
"Mechanical engineering- locomotive of the industrialization":
• Current status and prospects of
development of the engineering industry
in South Kazakhstan in the framework of state
program of forced industrial-innovative
development of the country;
• The impact of accession of the Republic
of Kazakhstan in the EEU on the
competitiveness of Kazakhstan's
engineering industry;
• Investment opportunities for agricultural
engineering in South Kazakhstan;
• Topical issues related to the preparation
of technical personnel in the field of
mechanical engineering.
16:00-16:15
COFFEE BREAK
16:15-17:45
PANEL SESSION
(Ball room, 1st floor)
PANEL SESSION
(Kazhymukhan hall, 2nd floor)
ROUNDTABLE SESSION
(Abay Hall, 2nd floor)
"Prospects for the development of medium and
large businesses in terms of integration processes
within the EEU":
"Building a third innovation cluster in
Kazakhstan: Prospects and Challenges":
"Prospects for the development of halal industry in South
Kazakhstan":



17:45-18:30
WWW.SIF.KZ


Experience in supporting small and mediumsized businesses in the Custom Union and
Euroasian Economic Space;
Financial and non-financial support to
medium and large businesses in Kazakhstan;
Financing of small and medium-sized
businesses;
Bilateral meetings
Official closing of the forum


Prospects for the creation of an
innovation cluster in South Kazakhstan;
Topical issues related to the preparation
of technical personnel in the field of
innovation.


Prospects for halal hub in South Kazakhstan;
Topical issues related to the preparation of technical
personnel in the field of halal industry.
Download

Sayın Sektör Temsilcileri - İhale Özelleştirme Yatırım