TÜRK TELEKOM BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Türkiye’nin Habercisi
KONTEYNIR SATIŞ İHALESİ
LOKASYON ADI
MALZEME
ADET
İzmir İli Yenişehir Telekom
Müdürlüğü Buca-3 Santrali
Konteynır
1
MUHAMMEN BEDEL
6.000.-TL
İletişim: Cumhuriyet Bulvarı No:117
Pasaport/İZMİR(Satınalma Müdürlüğü 521 no’lu oda)
Telefon: 0(232) 555 14 15- 555 19 82
İhale tarih ve Saati: 11.02.2015 tarih, 11.00
Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin
imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
Download

TÜRK TELEKOM İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN