TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş’DEN
Türkiye’nin Habercisi
125 ADET SALON TİPİ DX KLİMA CİHAZI ALIMI
İhalenin konusu
:
İhaleyi
yapan
:
birimin adı ve
adresi
Tel
Faks
e-mail
İhale
şekli
İhale
saati
24 saat çalışabilecek ve endüstriyel tipte; 6.000 kcal/h (20 adet), 12.000 kcal/h(35
adet), 20.000 kcal/h (30 adet), 28.000 kcal/h (6 adet), 38.000 kcal/h (8 adet),
48.000 kcal/h (7 adet), 58.000 kcal/h (19 adet), Hassas Kontrollü DX Salon Tipi
Klima cihazları satın alınacaktır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş
Satınalma Başkanlığı
Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
+90 (312) 555 76 23
+90 (312) 313 75 19
:
:
: [email protected]
Türk Telekom Potansiyel Tedarikçi Havuzunda kayıtlı olmayanların;
“http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/TTHakkinda/Satinalma/Hakkimizda/”
bağlantısında yer alan "Tedarikçi Ön Başvuru Formu"nu da doldurak 08.07.2014
katılım : günü saat 17.00’ye kadar Türk Telekom Potansiyel Tedarikçi Havuzuna kayıt
yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlamış ve ihaleye katılmak
isteyen tüm Firmaların 200 TL. doküman bedelini yatırdıktan sonra, makbuzu ile
“ihaleyi yapan” ve yukarıda adresi bildirilen Müdürlükten ihale dokümanını teslim
almaları zorunludur.
Tedarikçi havuzuna kayıt işlemlerini tamamlamak ve ihale dokümanını teslim
tarih ve
: almak için son tarih 08.07.2014, tekliflerin teslim edilebileceği son tarih ise
15.07.2014 günü saat 09.30’dur.
İhaleye
katılabilecek
olanlar
İhaleye
katılamayacak
olanlar
Tekliflerin
verileceği yer
Bu ihaleye, ihale dokümanındaki şartları taşıyan, doğrudan klima üreticisi veya bu
: konuda üretim yapan firmaların resmi temsilcileri katılabilir.
Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri
ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları
takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven
:
değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya
Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde
istekliden ayrıca tahsil edilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş
Satınalma Başkanlığı C Blok 4. Kat
:
Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhalenin
yapılacağı yer
: Satınalma Başkanlığı Komisyon Toplantı Odası
Geçici Teminat
: Teklif bedelinin en az %3’ü(yüzde üç) oranında olacaktır.
İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin
imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
Download

Ek 1 - Türk Telekom