ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM PROSESİ
PROSESİN AMACI
KAPSAMI
GİRDİLERİ
KAYNAKLAR
ETKİLEDİĞİ PROSES
PERFORMANS KRİTERLERİ
KONTROL KRİTERLERİ
GÖZ. GEÇiRME PERiYODU
PROSES SORUMLUSU
PROSES AKIŞ PLANI
Akademik Takvim,
Kayıtlı Öğrenci Yoklama Listesi
Öğretim
Üyesi
Öğretim
Üyesi
EĞT-PRS-02
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
Baskı No
00
Üniversitemize bağlı( Tıp ve Diş Hekimliği hariç) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile Devlet
konservatuarında yürütülen eğitim-öğretim, sınav esaslarını belirlemek
Üniversitemizde verilen eğitimleri kapsar.
İmzalı yoklama listesi
Akademik Takvim, Kayıtlı yoklama listesi
ÇIKTILARI
İNSAN
ÇALIŞMA ORTAMI
ALTYAPI
Akademik personel
Sınıflar, Laboratuvarlar,
Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları,
Atölyeler
İzleme, ölçme ve analiz cihazları
Satınalma, Lisansüstü, SEM
ETKİLENDİĞİ PROSES Satınalma, Lisansüstü, SEM
Müşteri memnuniyeti oranı, Başvuru/mezuniyet oranı, Mezuniyet not oranı. Akademik takvime uyum
2547 Sayılı YÖK Kanunu, ADYÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği.
6 Ay
PROSES HEDEFİ Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
Eğitimden sorumlu Rektör yardımcısı.
SORUMLU
Sekreterya
Doküman Kodu
Dersin işlenişi
Teorik Eğitim
Öğretim
Üyesi
Uygulamalı Eğitim
Atölye-Lab. Çalışması
Öğretim
Üyesi
Değerlendirme
Başarılı
KONTROL
KRİTERLERİ
KAYIT
Kayıtlı
öğrenci ad
soyad,
FRM-25
Kayıtlı
öğrenci ad
soyad,
FRM-25’ e öğrenci
imzaları
ONAY
Öğretim
Üyesi
Öğretim
Üyesi
ADYÜ
ÖLLES
Yönetmeliği
FRM-25
ADYÜ
ÖLLES
Yönetmeliği
FRM-25
Öğretim
Üyesi
ADYÜ
ÖLLES
Yönetmeliği
FRM-25
Sınav Sonuç Listesi
Öğretim
Üyesi
ADYÜ
ÖLLES
Yönetmeliği
FRM-25
Sınav Sonuç Listesi
Bölüm Başkanlığı
Öğretim
Üyesi
Başarısız
DERS/SINAV SONUÇLARININve YOKLAMASININ TESLİMİ
Sekreterya
DİPLOMA
Hazırlayan
Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
FRM-02/00
Sınav Sonuç
Listesi
Onaylayan
REKTÖR
Teslim Tutanağı
Öğrenci İşleri
Sayfa No
1/1
Download

EĞİTİM PROSESİ