ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ PROSESİ
PROSESİN AMACI
KAPSAMI
GİRDİLERİ
KAYNAKLAR
ETKİLEDİĞİ PROSES
PERFORMANS KRİTERLERİ
KONTROL KRİTERLERİ
GÖZ. GEÇiRME PERiYODU
PROSES SORUMLUSU
Doküman Kodu
BAP-PRS-05
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
-
Baskı No
00
Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış
araştırmacılar tarafından yönetilen Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi,
izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili usül ve esasları belirlemek.
Üniversitemiz tarafından verilen projeleri kapsar.
Proje istem formu
Proje sonuç raporu
ÇIKTILARI
İNSAN
ÇALIŞMA ORTAMI
ALTYAPI
Akademik ve İdari personel
Ofisler, projenin yapılacağı
Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları,
saha
İzleme, ölçme ve analiz cihazları
Satınalma ve lisansüstü eğitim
Satınalma, eğitim, lisanüstü eğitim
ETKİLENDİĞİ PROSES
prosesleri
prosesleri
Tasarım planına uyum, proje sayı ve türleri
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi, 2547 YÖK kanunu, 5947 sayılı YOK tam gün yasası kanunu
6 Ay
PROSES HEDEFİ Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
Bilimsel Araştırma Projelerinden sorumlu Rektör yardımcısı
KONTROL
KRİTERLERİ
PROSES AKIŞ PLANI
SORUMLU
Proje İstem Formu
Yazı işleri
KAYIT
Taahhütname,
BAP
yönergesi
FRM-27
BAP KARAR
DEFTERİ?
ONAY
BAP’tan
sorumlu
Rektör Yrd.
BAP Yöner.
Gelişme raporu,
BAP Karar Defteri
KYT-PLN-08
BAP
Komisyonu
BAP
Yönergesi
Sonuç raporu
Bap Karar Defteri
BAP
Komisyonu
BAP
Yönergesi
Bap Karar Defteri,
Proje sonucunun
internet ortamında
yayınlanması
BAP
Komisyonu
BAP
Koordinasyon
Birimi
Proje yürütülmesi ve izlenmesi
BAP
Koordinasyon
Birimi
Değerlendirme
(İlave bütçe, ek süre, iptal, tür değişikliği, dondurma)
BAP
Koordinasyon
Birimi
Sonuçlandırma
Hazırlayan
Rektör Yardımcısı
FRM-02/00
BAP
Komisyonu
Bilimsel Yay. Destek(BYDP)
Lisansüstü Tez (LTP)
BAP
Koordinasyon
Birimi
Güdümlü Araştıma (GAP)
BAP
Komisyonu
Sanayi İşbirliği(SİP)
BAP
Yönergesi
Sanat. Arş.v e Uyg.(SAUP)
PROJE TÜRLERİ
Münferit Araştırma (MAP)
BAP
Koordinasyon
Birimi
Lisans Araştırma (LAP)
BAP
Yönergesi
Katılım Araştırma (KAP
Değerlendirme
Araştırma Alt Yapı(AAP)
BAP
Koordinasyon
Birimi
Onaylayan
REKTÖR
Sayfa No
1/1
Download

bilimsel araştırma projeleri prosesi