OKULDA VE GENÇ NÜFUSTA MADDE KULLANIMI
EMCDDA KAYNAKLARINDA TÜRKİYE VERİLERİ
a.) Bu tablo, 2003 yılında yapılan BM Araştırması verilerine göre; Türkiye’de madde
kullanımı değerleri ile diğer AB ülkeleri ile kıyaslanması yoluyla oluşturulmuş bir
grafiktir. LTP, hayat boyu kullanımı; LYP, son 12 aylık periyodu göstermektedir.
Değerler incelendiğinde; gençlerde madde kullanımının ekstazi, amfetamin ve
halüsinasyon yapıcı maddeler –uyarıcı maddeler-kullanımında 1000 kişide 20; esrar
ve uçucu madde kullanımında 100 kişide 4 değeri ile diğer AB üyesi ülke
ortalamalarının altında belirdiği
görülmektedir.
b.) 1995, 1999, 2003 yıllarında
okul öğrencilerinde esrar
kullanım hayat boyu kullanım
yaygınlığı/prevalansı.
1
Esrar maddesinin kullanımında 1995 yılı baz alındığında, bu yıldan sonraki yapılan
araştırmalar dahil olmak üzere artış olduğu gözlenmektedir. Kimi grafik ögelerindeki
düşüş ise eski kullanıcıların dahil olmasından kaynaklanmaktadır.
c.) 2003 yılında 15-16 yaş okul öğrencilerinde esrar dışı madde kullanımında hayat
boyu kullanım yaygınlığı/prevalansı.(ekstazi ve amfetamin)
Türkiye’ye ait veriler sadece 6
büyük
il
seviyesinde
saptanmıştır. (Adana, Ankara,
Diyarbakir, Istanbul, Izmir and
Samsun). Böylece Türkiye’ye ait
kapsamlı bir veri olmamakla
birlikte diğer AB üyesi ülkelerle
kıyaslandığında
düzeyinin
düşük
kullanım
olduğu
görülmektedir.
Bu bölümdeki veriler “http://www.emcdda.europa.eu/stats07/EYE “ adresinden
alınmıştır.
ESPAD KAYNAKLARINDA TÜRKİYE VERİLERİ
Aşağıdaki grafiklerde ESPAD 2003 yılı uygulamasına atfen katılımcı ülkelerin kıyaslamalı
tabloları sunulmaktadır.
a.) Son 12 ay içinde herhangi bir alkollü içki kullanma oranı.
2
TR
Türkiye’de son 12 ay alkol kullanımı %35 ile AB üyesi ülkeler içinde en düşük değeri
göstermektedir.
b.) Son 12 ay içinde aşırı alkol alma -sarhoşluk- oranı.
TR
Türkiye’de son 12 ay içinde aşırı alkol alma -sarhoşluk- oranı. %16 ile AB üyesi ülkeler
içinde en düşük değeri göstermektedir.
c.) Hayat boyunca -bir kez dahi- sigara kullanma oranı
TR
Türkiye’de
sigara
kullanımına
başlama
yaşının
düşmesi,
sigara
kullanımının
yaygınlaşmasına karşın %50 ile AB üyesi ülkeler içinde düşük değer göstermektedir.
d.) Son 30 gün sigara kullanma oranı
3
TR
e.) Hayat boyu esrar kullanımı oranı
TR
Esrar maddesi kullanım oranı %4 gözükmekle birlikte diğer AB üyesi ülkelerle
kıyaslandığında çok düşük düzeyde görünmektedir.
4
e.) Esrar hariç diğer uyuşturucu madde kullanma oranı
TR
f.) Uçucu madde kullanma oranı
TR
Türkiye’de sokakta yaşayan çocukların artmasına ve uçucu maddeye ulaşılabilirliğin
artmasına paralel olarak uçucu madde bağımlılığında artış gözlenmektedir.
5
Ancak AB üyesi ülkelerde uçucu madde kullanımı Türkiye’deki kullanımdan hem
kullanılan madde hem kullanıcılar açısından farklılık göstermektedir.
g.) Sedativ/Tranküler/Hipnotik İlaç kullanım oranı
TR
h.) Alkol ile birlikte hap kullanımı
TR
Türkiye’de Ekstazi kullanımının artışının nedenleri arasında doktor kontrolü olmaksızın
ilaç ve özellikle hap kullanımının olması, hap kullanımının diğer madde kullanımına göre
hem kullanımının kolaylığı hem tehlikesiz görülmesi sayılabilir. Ancak alkol etkisinde
Ekstazi kullanımının ölümcül sonuçları bu benzeri maddelerin alkol ile alımını
6
engellemiştir. Bununla birlikte %2 kullanım oranı ile Türkiye diğer AB üyesi ülkelerin
altında görülmektedir.
Bu bölümdeki veriler,
“http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/The_2003_ESPAD_repo
rt.pdf “ adresinden alınmıştır.
7
Download

EMCDDA DOCUMANTS