Viac ako laboratórium
Monitoring drog v Európe
Ing. Katarína Schmidtová, MPH
Viac ako laboratórium
Informácia z Európskej správy o drogách za
rok 2013
• Trendy a vývojové zmeny
Analýza trendov a vývojových zmien
• Štatistický prehľad: súbory údajov, grafy a metodologické
informácie
• Prehľady podľa krajín – údaje a analýzy na národnej
úrovni
• Výhľady v drogovej oblasti – kľúčové témy
28.10.2013
2
Viac ako laboratórium
3
Viac ako laboratórium
Interaktívna mapa - užívanie drog v Európe.
Zobrazené dáta sú posledné hlásené údaje EMCDDA
28.10.2013
4
Viac ako laboratórium
3 milióny denných užívateľov kanabisu
Najviac zastúpení
sú mladí muži
28.10.2013
5
Viac ako laboratórium
28.10.2013
6
Viac ako laboratórium
Liečba kanabisu: rozmanité prístupy vzostup dopytu po liečbe
Internetové,
krátke intervencie,
rodinná terapia, atd.
28.10.2013
7
Viac ako laboratórium
Opioidy
• Najväčší drogový problém v Európe
• 1,4 milióna problémových užívateľov opioidov
•
Menej nových klientov nastupuje na liečbu
Na druhej strane
•
Pokles drogových trestných činov
•
Pokles úmrtí z predávkovania
28.10.2013
8
Viac ako laboratórium
28.10.2013
9
Viac ako laboratórium
28.10.2013
10
Viac ako laboratórium
28.10.2013
11
Viac ako laboratórium
Substitučná liečba opiátov
28.10.2013
12
Viac ako laboratórium
28.10.2013
13
Viac ako laboratórium
28.10.2013
14
Viac ako laboratórium
28.10.2013
15
Viac ako laboratórium
28.10.2013
16
Viac ako laboratórium
28.10.2013
17
Viac ako laboratórium
28.10.2013
18
Viac ako laboratórium
28.10.2013
19
Viac ako laboratórium
28.10.2013
20
Viac ako laboratórium
28.10.2013
21
Viac ako laboratórium
Perspektívy zníženia užívania drog
• Mediálne kampane
• Liečba hepatitídy C pre injekčných užívateľov drog
• Predchádzanie úmrtiam z predávkovania v dôsledku užívania kokaínu
• Trendy v liečbe heroínu
• Charakteristika rizikových užívateľov kanabisu
• Nová stratégia EÚ
• Kontrola nových psychoaktívnych látok
• Modely legálnych dodávok kanabisu
28.10.2013
22
Viac ako laboratórium
28.10.2013
23
Download

Katarína Schmidtová: Monitoring drog v Európe