TÜRKİYEDE UYUŞTURUCU KULLANIMI
Genel Nüfusta Madde Kullanımı
1. 2002 Yılı Türk Psikologlar Derneği Araştırması
Yıl
2002
Araştırmayı Yapan
Kurum
Türk Psikologlar
Derneği
Kullanım
%
Türkiye Geneli
15–64 yaş arası
tahmini kullanıcı
sayısı1
Alkol ve sigara dışında kalan
bağımlılık yapan maddelerin
kullanımı
0,3
131150
Yaşam boyu en az bir kez
1,3
568315
Örneklem
72 il 74 ilçe
51 köy
7681 kişi
2002 Yılı Türk Psikologlar Derneği Araştırması Kullanım Oranları
Türkiye’de bu konuda yapılan geneli kapsayan ilk araştırma Kamu Sektörü ve Türk
Psikologlar Derneği tarafından yapılmıştır. 7681 kişiye yapılan anket çalışması ev ortamında
gerçekleşmiştir.
Alkol ve sigara dışında kalan bağımlılık yapıcı madde kullanımı %0,3 (binde üç) ömür
boyunca en az bir kez madde kullanımı %1,3 olarak tespit edilmiştir.
2. Madde Kullanımı Üzerine Ulusal Değerlendirme Çalışması-UNODC (Birleşmiş
Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi-ESPAD Araştırması)
Yıl
2003
Araştırmayı Yapan
Kurum
UNODC
Örneklem
(Adana, Ankara,
Diyarbakır,
İstanbul, İzmir,
Samsun)
Yaşam boyu en az bir
kez
%
15–64 yaş arası
tahmini
kullanıcı sayısı
Afyon ve türevleri
0,05
21858
Uçucu madde
0, 06
26229
2003 yılı ESPAD Araştırması Genel Nüfusta Kullanım Oranları
Türkiye’de bu konuda yapılan ESPAD araştırması, UNODC (Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi) tarafından 2003 yılında altı ilde (Adana, Ankara, Diyarbakır,
İstanbul, İzmir, Samsun) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya göre Türkiye’de 15-64 yaşları
arasındaki afyon ve türevi madde kullanıcılarının ortalama oranı %0,05 (on binde beş),
uçucu madde kullanıcılarının ortalama oranı ise %0,06 (on binde altı) olduğu tahmin
edilmektedir.
1
TÜİK verilerine göre 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımında 15–64 yaş arası nüfus 43.716.577 kişi baz
alınarak hesaplanmıştır.
Download

türkiyede uyuşturucu kullanımı