ÇAĞLAR KOLEJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
EYLÜL-EKİM BÜLTENİ
KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL
[email protected]
0216 505 38 52
5-A SINIFI EYLÜL VE EKİM KAZANIMLARI
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar
Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine göre tartışır.
Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir
Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir
Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar.
Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.
5-A SINIFI KASIM KAZANIMLARI
Vücutta farklı boşaltım şekillerinin
olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.
Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder
ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
6-A SINIFI EYLÜL VE EKİM KAZANIMLARI
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir.
Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir.
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
- Mikroskobun gelişimi ve diğer teknolojik araçlar yardımı ile değişen hücre yapılarına örnekler verilir.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
- Hücre, doku, organ, sistem ve organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir.
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.
6-A SINIFI KASIM KAZANIMLARI
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir.
Kanın yapı ve görevlerini kavrar.
Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar.
Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder
Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
7-A SINIFI EYLÜL VE EKİM KAZANIMLARI
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir
Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.
7-A SINIFI KASIM KAZANIMLARI
Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar
Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar
Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına
örnekler verir.
Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.
8-A SINIFI EYLÜL VE EKİM KAZANIMLARI
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder
Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar
Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar
Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder
Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.
8-A SINIFI KASIM KAZANIMLARI
Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer.
Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu
kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar.
Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır
Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.
Sıvıların ve gazların basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder.
Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.
BİLİM ATÖLYESİ UYGULAMALARI
Anasınıfı, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile laboratuvar derslerimize
başladık.
Çeşitli deneylerle hep birlikte yaparak ve yaşarak öğrendik.
Yaptığımız deneylerden bazıları;
Mum deneyi, mıknatıs deneyi, suyun kaldırma deneyi,
Yaptığımız modellerden bazıları;
Duyu organları, Diş Modeli..
İLKOKUL LABORATUVAR UYGULAMALARI
Derslerde işledikleri konularla orantılı olarak her sınıf haftada bir
saat bilim atölyesinde ders işlemektedir.
BİLİM ATÖLYESİNDEN KARELER
Download

ÇAĞLAR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ EYLÜL