FI
N
I
S
3-B
SIM İ
A
K
EN
T
L
BÜ
KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21,
ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL
[email protected]
0 216 505 38 52
3/B SINIFI NEZİHE ÖNAL
KASIM AYI BÜLTENİ
3/B SINIFI BİTKİ YETİŞTİRİYOR
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
HAYAT BİLGİSİ
HAYAT BİLGİSİ
Tema: Okul Heyecanım
Tüketici olarak sahip olduğumuz hakları öğrendik, bilinçli
tüketici davranışları sergiledik.Nasıl daha iyi öğrendiğimizi açıklayarak kendimize uygun öğrenme tekniklerini
seçtik ve kullandık.Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlandık.Okula geliş ve
gidişlerimizde kendimizin ve başkalarının güvenliği için
trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyduk.
Okula geliş ve gidişlerde başkalarının kabul edilemez
önerileriyle karşılaştığımızda etkili reddetme davranışı
sergilemeyi öğrendik.Grup çalışmalarında grubun fark
edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olmayı öğrendik.
Grup çalışmalarında alınacak kararlar ve çalışmalarda arkadaşlarımızı bir fikir etrafında bir araya getirmeye çalıştık.
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
FEN BİLİMLERİ
2.Ünite: Kuvveti Tanıyalım
Varlıkların dönme hareketini öğrendik.
Varlıkların sallanma hareketini öğrendik.
Varlıkların yön değiştirme hareketini öğrendik.
Kuvvetin;
Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri
durdurabilen, cisimlerin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen
etki olduğunu öğrendik.
MATEMATİK
Üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlamayı, iki doğal
sayıyı sembol kullanarak karşılaştırmayı, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralamayı öğrendik. Üç basamaklı doğal sayıları eldeli
ve eldesiz topladık. İki doğal sayının toplamını tahmin ettik. Zihinden topladık. Çetele ve sıklık tabloları oluşturduk. Şekil grafiği
çizdik. Doğru, ışın, doğru parçası, yatay, dikey, eğik doğru ve düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını öğrendik.
TÜRKÇE DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİMİZ
Dinleme
Dinlediklerimizi anlamlandırırken ön bilgilerimizi kullanmayı, görsellerden yararlanmayı, dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etmeyi
öğrendik. Dinlediklerimizde duygusal ve abartılı sözleri ayırt ettik.
Dinlediklerimizle ilgili kendi yaşantımızdan ve günlük hayattan örnekler verdik. Dinlediğimiz konulara ilişkin sorular sormayı ve cevap vermeyi öğrendik. Dinlediklerimizi başkalarıyla paylaştık. Katılımlı dinlemeyi, grup konuşmalarını ve tartışmaları dinlemeyi öğrendik.5N1K sorularını cevapladık. Eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt ettik. Dinlediklerimizde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt ettik. Sebep sonuç ilişkisi kurduk. Cümlede anlam, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri,
destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri, önem belirten ifadeleri, özetleyen
ve sonuç bildiren ifadeleri, karşılaştırma ifadelerini öğrendik.
Okuma
Ön bilgilerimizi kullanarak okuduğumuzu anlamlandırdık. Okuma öncesi,
okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevapladık. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle ilgili tahminlerde bulunduk.5N1K sorularına cevap aradık. Metin içi ve dışı anlam kurduk. Serbest okuma
yaptık. Not alarak okuduk. Bilgi edinmek için okuduk. Okuduklarımızla
ilgili karşılaştırmalar yaptık. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu
vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okuduk. Anahtar
sözcüklerle çalışmalar yaptık.
Konuşma
Kendimize güvenerek konuşmayı öğrendik. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarımızda kullandık. Konuşmamızda ana fikri ve önemsediğimiz bilgileri vurguladık. Konuşmalarda günlük hayattan örnekler verdik, karşılaştırmalar yaptık, sebep-sonuç ilişkileri kurduk. Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü olarak ifade ettik. Topluluk önünde konuştuk. Deneyim ve anılarımızı anlattık. Bir fikre katılıp katılmadığımızı
nedenleriyle açıkladık.
Yazma
Yeni öğrendiğimiz kelimeleri yazılarımızda kullandık. Günlük, anı, vb. yazdık. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri yazılarımızda kullandık. Duygu, düşünce ve hayallerimizi anlatan yazılar yazdık. Yazılarımızda farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
kullandık.
Görsel Okuma Ve Sunu
Resim ve fotoğrafları yorumladık. Metin ve görsel ilişkisini sorguladık. Sunuma
hazırlık yaptık. Sunularımızı değerlendirdik. Şekil ve sembollerin anlamlarını öğrendik.
Atatürkçülük
Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okuduk. Atatürk’ün planlı çalıştığını öğrendik. Vatan ve millet sevgisiyle ilgili şiirler okuduk. Resimler yorumladık. Cumhuriyetle kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri öğrendik. Atatürk’le ilgili anılar okuduk.
ARALIK AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR
HAYAT BİLGİSİ
Dürüst davranmayı, grup arkadaşlarımı güvenini kazanmayı, Okul Heyecanım temasında geçen kavramları, değerlendirme sorularını cevaplamayı
öğreneceğiz. Benim Eşsiz Yuvam temasında barınmanın temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğunu, hayalimizdeki evi planlamayı, adres bilgilerini bilmenin önemini evimizi yönlere göre tarif etmeyi, yön bulmada kullanılan yöntemleri, aile büyüklerimizin çocukluğunu araştırmayı, farklılıkların doğal
olduğunu, farklı özellikteki kişilere hoşgörülü davranmayı öğreneceğiz.
FEN BİLGİSİ
Maddeyi niteleyen özellikleri, maddeyi tanımlarken dikkatli olmayı, maddeyi nasıl tanıyacağımızı, maddenin hallerini, suyun üç halini öğreneceğiz.
MATEMATİK
Noktaya modellerle örnek vermeyi, sembolle göstermeyi,100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru saymayı, örüntüde ilişki
belirlemeyi, örüntü genişletmeyi, tek ve çift doğal sayıları,20’ye kadar
Romen Rakamlarını, üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarmayı öğreneceğiz.
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
Dinleme
TÜRKÇE
Dinleme
Dinlediğimiz şiirin ana duygusunu, bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını araştırmayı, dinlediğimiz konulara ilişkin
sorular sormayı, olayların oluş sırasını, metnin bölümlerini öğreneceğiz.
Okuma
Okuduğumuzu özetlemeyi, kelime türetmeyi, gazete ve
dergi okumayı öğreneceğiz.
Konuşma
Kendimize güvenerek konuşmayı, öğrendiğimiz kelimeleri
konuşmalarımızda kullanmayı, duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü anlatmayı öğreneceğiz.
Yazma
Yazılarımızda ana fikre yer vermeyi, farklı düşünmeye
yönlendiren ifadeler kullanmayı ve destekleyici örnekler
vermeyi, özet çıkarmayı, olayları oluş sırasına göre yazmayı öğreneceğiz.
Görsel Okuma ve Görsel Sunu
Grafik, tablo, resim ve fotoğraf yorumlamayı, kitle iletişim araçları ile verilen bilgi, haber ve düşünceleri sorgulamayı, sunumlarımızda uygun görseller seçmeyi öğreneceğiz.
ETKİNLİKLERİMİZ
Tangram etkinliğimiz
Sebzeleri öğrendik ve turşu kurduk.
Örüntü ve süslemeler yaptık.
Girişimcilik çalışmamız.
KUTLAMA VE ÖZEL ETKİNLİKLERİMİZ
Fasulye yetiştirme projemiz.
Değerler Eğitiminde
SORUMLULUK konusunu işledik.
Sabah konuşmalarımız...
Öğretmenler Günümüzü kutladık.
BİR SONRAKİ AY GÖRÜŞMEK ÜZERE …
NEZİHE ÖNAL
Download

3-b sınfı kasım bülteni - Çağlar Eğitim Kurumları