ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 5. Sınıflar Sınavının Dersler Bazındaki Kazanım Listesi
TEST
KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
Fil Suresi ve Anlamı
Evrende Bir Düzen Vardır
İhlas Suresi ve Anlamı
Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
Camiyi Tanıyalım
Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
5.3.2.1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama 1 noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler.
s
1
2
3
4
5
Din Kültürü ve Ahlak 6
Bilgisi
7
8
9
10
11
12
5.2.2.1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini 2 deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir
3 5.2.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
4 5.5.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.
5.1.3.2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını 5 yapar.
Fen ve Teknoloji
6 5.4.4.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
5.3.4.2. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki 7 ilişkiyi fark eder
5.3.2.1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama 8 noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler.
5.3.4.2. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki 9 ilişkiyi fark eder.
10 5.4.2.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir
11 5.1.1.3. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. 5.1.2.1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla 12 isterir.
13 5.4.4.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
5.4.3.2. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu 14 tahmin eder ve tahminlerini test eder.
5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve 15 çizimle gösterir.
16 5.3.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
TEST
İngilizce
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
Party Time
Movies
Movies
Health
Health
Health
Hello
My Town
Games and Hobbies
Games and Hobbies
Games and Hobbies
Health
İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
2 Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
3 Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
4 Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
5 Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
6 Yaşadığı bölgede doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
Sosyal Bilgiler
7
8
9
10
11
Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.
Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.
İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.
12 Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
Türkçe
13 Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir
Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 14 mekânları,nesneleri ve yapıtları tanır.
Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel 15 olarak tanır.
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını 1 tahmin eder.
2 Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
3 Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
4 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
5 Metin içi anlam kurar.
6 Okuduklarında sebep ‐ sonuç ilişkileri kurar.
7 Okuduklarının ana fikrini belirler.
8 Okuduklarından çıkarımlar yapar.
9 Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.
10 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
11 Okuduklarının ana fikrini belirler.
12 Yazılarında imla kurallarını uygular
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına 13 cevap arar.
14 Ekleri kullanarak kelimeler türetir.
15 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.
TEST
s
1
2
3
4
5
Matematik
KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
Bir açının tümlerini bütünlerini hesaplar.
Doğal sayılarda dört işlem yapar.
Kesirlerde sıralama yapar.
Zaman ölçme problemi çözer
Doğal sayılarda dört işlem yapar.
Kareli veya noktalı kağıt üzerinde; bir doğru parçasına eş doğru parçaları çizer
Kesirlerde modelleme yapar
Ençok 9 basamaklı doğal sayıları okur yazar.
Kesirlerde işlem yapar
Kesirlerde problem çözer
Kesirlerde işlem yapar
Bölme işlemi kurallarını anlar
Ondalık sayılarda işlem yapar
Kareli veya noktalı kağıt üzerinde; bir noktanın diğer bir noktaya göre 14 konumunu yön kullanarak ifade eder.
15 Ondalık sayılarda sıralama yapar
6
7
8
9
10
11
12
13
Download

ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 5