TUNRA
BULK SOLIDS
Aktif Kapasiteyi Artırmak İ çin Demir
Cevheri Stok Alanının Tasarımının
Geliş t irilmesi
Projenin Kapsamı
Yığın Malzeme:
Ekipman:
Sorun:
Demir Cevheri Tozları
42.000 metre küp konik stok alanıyla tren dolumu için iki adet harmanlama silosu (Şekil-1)
Harmanlama silosunun üzerinde baca oluşumu nedeniyle yetersiz aktif kapasite
Uygun maliyetli çözüm bulmak için TBS, mevcut boşalma silolarının
kullanılmaya devam ettirilmesini ve huni giriş ölçüsünü böylece de
oluşmakta olan bacanın ölçüsünü büyütmek için; var olan huni
duvarlarının üzerine yeni eklentiler yerleştirilmesini önermektedir.
Stok alanı vasıtasıyla işleme tabi tutulacak birçok çeşitlilikteki demir
cevheri tozları üzerinde geniş kapsamlı akış özelliği testi uygulandı ve
kütle akışını iyileştirmek için silo genişletilmesinde bu test sonuçlarından
yararlanıldı. Bu sayede olan baca ölçülerinin silo çıkış açıklığından
ziyade silo giriş açıklığıyla yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Akış özelliği sonuçları aynı zamanda mevcut boşalma silolarının birtakım
işlenen cevherler için kütle akışını sağlayamayacağını öne çıkarmıştır. Bu
durum yetersiz kapasite sorununun çözülmesi için mevcut siloların
başkalarıyla değiştirilmesini gerekli kılacak gibi görünürken; mevcut
siloların üzerindeki aşırı fazla yüklerin ortadan kaldırılması için; silo
eklentisi söz konusu yükleri silo duvarları yerine transfer oluklarına
aktaracak şekilde ve bunların içinde durağan bacaların oluşumunu
önleyecek şekilde dikkatlice tasarlandı.
Şekil-1: Orijinal Stok Sahası ve Harmanlama Siloları
Silo eklentileri Şekil-3’de gösterildiği gibi dikey harman ağzı duvarlı ve
düz kütle akışı için gerekli olan açıda eğimli yan duvarlı olarak, iki
boyutlu (düzlemli) akış siloları biçiminde tasarlandı.
Proje Sonuçları
Stok alanı aktif kapasitesinde
yaklaşık olarak %70 oranında
artış sağlandı. Bunun erişilebilir
tren dolum hızı üzerinde ciddi
etkileri olmuştur.
Değişikliklerden önce cevherin
dışarı atılmasını önlemek için
trenin hızı 0,7 km/s olarak
sınırlandırılmıştı, şimdi ise 1,5
km/s tren hızında rahat bir
şekilde dolum
yapılabilmektedir.
Şekil-4: Değişikliklerden
sonraki kısmi olarak boşalma
stok alanının resmini
göstermektedir.
Şekil-2: Aktif Kapasitenin Azalmasına Neden Olan Fare Delikleri
Şekil-3: Mevcut Piramit Silolarının
Üzerindeki İkiz Düzlemli Akış Silo Eklentileri
Şekil-4: Değişikliklerden Sonraki Stok Alanı Boşalımı
Servislerimizin kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak
için veya başkaca talepleriniz için lütfen bizimle irtibata
geçiniz.
TUNRA BULK SOLIDS
Dr Stephen Wiche
Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER)
The University of Newcastle
Off Vale Street
Shortland NSW 2307, Australia
Email: enquiries@bulksolids.com.au
Ph.: +61 2 4033 9055
Fax: +61 2 4033 9044
http://www.bulksolids.com.au
Download

Aktif Kapasiteyi Artırmak İ çin Demir Cevheri Stok Alanının