BLC699PW
INF1138/1.1
Information for patients who have received an unexpected blood transfusion - Turkish
Beklenmedik bir şekilde kan nakli olan hastalar için bilgiler
Not: Bu broşür, 'Kan nakline ihtiyacım olacak mı?' adlı NHS Kan ve Nakil merkezi hasta bilgi
broşürü ile birlikte okunmalıdır.
Hastanede yattığınız süre içerisinde kan nakli olmanıza ihtiyaç duyulmuştur. Hastaların kan
nakline ihtiyaç duymalarının birçok sebebi bulunmaktadır ve bu sebeplerden bazıları ekteki
broşürde ele alınmıştır. Ancak, kan nakline neden ihtiyacınız olduğunu lütfen sağlık ekibinizin bir
üyesine sorunuz. Onlar, bu konu hakkındaki sorularınıza yanıt verebileceklerdir.
Kan nakilleri güvenli midir?
Evet, kan naklinin hasta olmanıza yol açma riski çok düşüktür. Potansiyel herhangi bir enfeksiyon
riski hakkında daha fazla bilgi ve güvenliğinizin temin edilmesi için alınan tüm önlemler, ekteki
'Kan nakline ihtiyacım olacak mı?' adlı broşürde yer almaktadır.
Bir kan donörüyüm. Bu durumda da bağış yapabilir miyim?
Varyant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) hastalığını bulaştırma riskini azaltma konusunda bir önlem
olarak, 1980 yılından itibaren kan nakli olmuş kişilerin şu anda kan bağışlayamadığını dikkate
alınız.
Doktoruma söylemem gerekiyor mu?
Hastane, GP'nize (Pratisyen Hekim) yazacağı taburcu mektubunda, kan nakli olduğunuzu ve
bunun gerçekleştirilme sebebini belirtmelidir. Hastane size bu mektubun bir kopyasını vermelidir;
eğer vermezlerse, mektubun bir kopyasını hastaneden isteyebilirsiniz.
?’
İlave bilgi
Eğer kan nakli hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ve internete erişebiliyorsanız
aşağıdaki web sitelerini faydalı bulabilirsiniz:
NHS Choices
www.nhs.uk/Conditions/Blood-transfusion/Pages/Introduction.aspx
Birleşik Krallık Nakil Servisleri (UK Transfusion Services)
www.transfusionguidelines.org.uk/index.aspx
Bu broşür, NHS Kan ve Nakil (NHS Blood and Transplant) merkezi tarafından Ulusal Kan Nakli
Komitesi (National Blood Transfusion Committee) ile işbirliği içinde hazırlanmıştır. Sağlık
uzmanları, ww3.access-24.co.uk adresine erişip Bölgesel Nakil Komitesi kodlarını girerek daha
fazla malzeme tedarik edebilirler.
Eğer bir kodunuz yoksa lütfen 01865 381042 numaralı telefonu arayın.
Vatandaşlar, 01865 381042 numaralı telefonu arayarak bu broşürün kopyalarını temin edebilirler.
NHS Kan ve Nakil merkezi (NHSBT), NHS içinde özel bir sağlık kurumudur ve hastalara verilecek
kanları sağlamaktadır. Gelecekte ortaya çıkacak kan talepleri için hangi hastalara kan verildiğine
dair bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bir hastane veya GP'den (pratisyen hekim), kan nakli
yapılmış bir grup hasta hakkında sınırlı tıbbi bilgi sağlamalarını isteyebiliriz.
NHSBT’ye aktarılan her bilgi güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve bu hastaların hakları, Veri
Koruma Yasası (1998) kapsamında koruma altına alınmıştır.
NHS Kan ve Nakil merkezi
NHS Kan ve Nakil merkezi (NHSBT), NHS'e ve diğer Birleşik Krallık sağlık servislerine güvenli ve
güvenilir kan bileşenleri, organlar, kök hücreler, dokular ve ilgili hizmetlerin tedarikini sağlayarak
hayat kurtarır ve iyileştirir.
Birleşik Krallık genelinde, kan, doku, organ ve kök hücrelerin gönüllü bağış sistemini yönetmekte
ve bu bağışları, hayat kurtarmak ve insanların hayat kalitelerini önemli ölçüde iyileştirmek için
güvenle kullanılabilecek ürünlere dönüştürmekteyiz.
Kan, organ, doku ve kök hücrelerini gönüllü olarak bağışlayan binlerce vatandaşa itimat
etmekteyiz. Onların cömertliği, her yıl İngiltere ve Kuzey Galler'deki hastanelere 2 milyon ünite
kan ve binlerce insanın hayatını kurtaran veya iyileştiren 7.500 organ ve doku bağışını tedarik
edebilmemiz anlamında gelmektedir.
Daha fazla bilgi için
Web: nhsbt.nhs.uk
E-posta: [email protected]
Telefon: 0300 123 23 23
Download

Information for patients who have received an