TUNRA
Tahıl Gemi Dolum Oluğunun
Yeniden Tasarımı
BULK SOLIDS
Projenin Kapsamı
Yığın Malzeme: Tahıl – Buğday, Arpa
Teleskopik gemi dolum yolluğu/oluğu
Yüksek toz seviyesi ve standart dışı işlem yöntemleri
Toz yayımı seviyelerinin düşürülmesi ve dolum yörüngesinin 1,0m dikey düşüş için 3,0m yatay atışa
doğru geliştirilmesi
Var
olan
tasarım,
gemi
dolumunu
gerçekleştirmek için standart dışı operasyonel
yöntemleri (yolluğun dikey olmayan konumda
çalıştırılması) gerektirirdi.
Var olan gemi dolum oluğunun kavramsal
olarak yeniden tasarımı, sınırlı baş yüksekliği
(2,0m’nin altında) ve yukarıda bulunan yığın
halkası başta olmak üzere yapısal ve geometrik
kısıtlamalar içinde gerçekleştirildi.
Şekil-1: Orijinal Oluk Tasarımı ve Gözlenen Toz Yayımı
Prototip
Şekil-2: DEM uyarım çıktısı ve ilk prototip ile saha denemesi
Prototip
tasarım
darbenin
en
aza
indirgenmesine ve yüksek hızlı malzeme
akışının
içinde
sarmalanmış
tozun
sürdürülmesine bağlı olarak yapılmıştır.
Analizler Ayrık Eleman Yöntemi (DEM) ile
beraber sürekli ortam yaklaşımı kullanılarak
yapılmış t ır.
Şut içindeki hava veya boşluk miktarının
azaltılmasını sağlayan “inceltme cidarının”
birleştirilmesine olanak sağlayan sökülebilir üst
kapak prototip tasarımın içindedir.
Tasarım operatörlerce uygun bulunmuş olup – operasyonel hareketi azaltmıştır (uzatılmış atış aralığı sayesinde) ve gözle görülebilir toz
azalması kaydedilmiştir.
Revize Edilmiş Tasarım ve Sonuçlar
Müşteriyle yapılan görüşmede prototip revize
edildi ve kulaklı “aralama zarı” eklendi.
Ayrıca “asılı toz miktarında gözle görülür azalma”
kaydedildi. Ne yazık ki miktarını belirleme
ölçümleri yapılmadı.
Baş yüksekliğinin artırılması ve dairesel oluk en
kesitinin eklenmesi konusunda geleceğe yönelik
planların incelemesi yapıldı.
Şekil-3: Dolum Oluğu Tasarımının Nihai Revizyonu
Servislerimizin kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak
için veya başkaca talepleriniz için lütfen bizimle irtibata
geçiniz.
TUNRA BULK SOLIDS
Dr Dusan Ilic
Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER)
The University of Newcastle
Off Vale Street
Shortland NSW 2307, Australia
Email: [email protected]
Ph.: +61 2 4033 9055
Fax: +61 2 4033 9044
http://www.bulksolids.com.au
Download

Tahıl Gemi Dolum Oluğunun Yeniden Tasarımı