TUNRA
Tozsuz Boşaltma Oluğu
Teknolojisinin Geliştirilmesi
BULK SOLIDS
Projenin Kapsamı
Yığın Malzeme: Tahıl – Buğday, Buğdayımsı Tohum, Arpa
Teleskopik gemi dolum yolluğu/oluğu
Dolum sırasındaki yüksek toz seviyesi ve dolum zamanının artmasına neden olan sınırlı menzil
Toz yayımı seviyelerinin düşürülmesi ve t dolum yörüngesinin iyileştirilmesi
Sorun Çözme Yaklaşımı
•
Optimize edilmiş tasarımların performansını ölçmek için; ölçüt
olmasını amacıyla gerçek oluğun ve kepçenin tıpa tıp örneği
yapılmıştır.
•
Teleskopik kesitin içinde malzeme hızını azaltmak için birkaç
tasarımın (kademeli oluklar gibi) denemesi yapılmıştır fakat
bunların sonucunda tozun yalnızca yer değiştirerek başka
alanlarda oluştuğu görülmüştür.
•
Optimize edilmiş kepçe tasarımı darbeyi ve laminer malzeme
akışını en aza indirmek için birinci kural yaklaşımı kullanılarak
geliştirilmiştir.
Sabit yarıçaplı kepçe (bakınız Şekil-1) geliştirilmiş olup, bunun
akımı tekrardan yoğunlaştırarak toz yayımını önemli boyutta
azalttığı görülmüştür ve bunun sonucunda menzil artırılmıştır.
•
Şekil-1: Model Ölçekte Oluk
Proje Sonuçları
•
Geliştirilmiş tasarım normal olarak ürün akışının üstündeki ayrılmış
sınır katmanının içine giden toz yüklü havayı ürün akışının içine
yeniden yönlendirmeye zorlar ve böylece toz yayımının
azaltılmasına yardımcı olur.
•
Başlangıç olarak yapılan tam ölçekli denemede, gemi
yükleyicisinin içindeki oluklardan biri değiştirildi ve deneme yapıldı
ve sonucunda toz yayımında 60% oranında azalma görüldü.
•
Akabinde tüm oluklar geliştirildi ve gemi yükleyicisinin mevcut
mevzuat kapsamında çalışması sağlandı.
•
Menzil kavisli tasarım sayesinde önemli boyutta iyileştirildi ve
yüklemenin daha kısa bir sürede tamamlanması sağlandı.
•
Bu teknoloji Avustralya ve Amerikan Patent Dairelerince patent altına
alınmış t ır.
Şekil-2: Tam Ölçek Denemeler
Servislerimizin kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak
için veya başkaca talepleriniz için lütfen bizimle irtibata
geçiniz.
TUNRA BULK SOLIDS
Dr Tobias Krull
Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER)
The University of Newcastle
Off Vale Street
Shortland NSW 2307, Australia
Email: [email protected]
Ph.: +61 2 4033 9055
Fax: +61 2 4033 9044
http://www.bulksolids.com.au
Download

Tozsuz Boşaltma Oluğu Teknolojisinin Geliştirilmesi