MALİ
ÇÖZÜM
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ÇÖZÜM
MALİ
®
MART - NİSAN 2014
March - April 2014
YIL 24
YEAR 24
İ K İ A Y L I K M E S L E K İ D E R G İ
Sahibi İSMMMO Adına - Owner on behalf of the ISMMMO Genel Yayın Yönetmeni - Editor Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Editorial Assistant DANIŞMA KURULU Alfabetik Sıraya göre
(Alphabetical Orders)
Advisory Board
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ün.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
YAHYA ARIKAN
VEYSEL KARANİ PALAK
GÜLGÜN ÖZTÜRK
YAYIN KURULU
Publication Board
Veysel Karani PALAK (Başkan)
Gülgün ÖZTÜRK (Üye)
Ayla BÜYÜKHAN (Üye)
Ali Haydar TUNÇ (Üye)
Tayyar GÜLER (Üye)
HAKEM KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)
Editorial Advisory Board (Alphabetical orders)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Tamer AKSOY (TOBB Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ARGUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre BURÇKİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ünv.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (AnadoluÜnv.)
Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir)
Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN (E.Öğretim Üyesi)
Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
Prof. Dr. Ömer LALİK (İst.Ticaret Üniversitesi)
Mehmet MAÇ (Yeminli Mali Müşavir)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (BilgiÜniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir EkonomiÜniversitesi)
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Veysi SEVİĞ
Prof. Dr. Barış SİPAHİ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ (AnadoluÜniversitesi)
Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU (E.Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Ünv.)
Prof. Dr. Nuri UMAN (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Göksel YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
MART - NİSAN 2014
1
MALİ
ÇÖZÜM
ISSN 1303-5444
Net 3000 adet basılmıştır.
Dergi Adı: Mali Çözüm®
Dergimiz EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranmaktadır.
İmtiyaz Sahibinin Adı, Soyadı ve Adresi: Yahya ARIKAN
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:7 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Genel Yayın Yönetmeni: Veysel Karani PALAK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürün Adı, Soyadı ve Adresi: Gülgün ÖZTÜRK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK
Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Grafik Tasarım ve Dizgi: Alican SEZER
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:6 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yönetim Yeri Adresi: Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Basımı Yapanın Adı, Soyadı ve Adresi:
Yayın Türü: Yerel-Süreli, 2 aylık
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olma özelliği taşımaktadır.
Dergimize gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine tabi tutulduğundan yayımında
gecikmeler olabilmektedir.
Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.
Mali Çözüm (Financal Analyze) is two months journal of Chamber of Certified Public
Accountants of Istanbul. It is a peer-reviewed Journal publishing refered articles, opinion
papers, letters, reviews, news, questions and answers, law decisions on accounting.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi:
İSMMMO
Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80
E-mail: [email protected]
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
2
MART - NİSAN
MALİ
ÇÖZÜM
SUNUŞ
Baharın ilk günlerinde yeni telaşlar içindeyken, tekrar yeni bir sayı ile
karşınızdayız. Mart ayı ile birlikte hız kazanan iş tempomuz, nisan ayında
da hızını arttırarak devam etmektedir. Bu durumda da zamanı iyi kullanmak;
yaptığımız işin zorluklarını, kişisel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını daha
kolay ve daha hızlı yapabilmemizi sağlayacaktır. Bu anlamda iş ve zaman
planlarımızın önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Birlikte olmanın güç
birliği ile sinerji oluşturmanın, sahip olunacak bu güçle de yeni iş alanları
yaratmanın gerekliliği her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir.
Mesleğimizin ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ve teknolojik donanım, bu
birlikteliklerin sağlıklı yürütülmesi ile sağlanabilir. Haksız rekabet, uluslararası rekabet koşulları gibi yaşanacak olumsuzluklara da karşı koyabilecek gücümüz de, bu birliktelikler yolu ile daha kolay ve daha hızlı sonuca
bizleri ulaştıracaktır.
122.Sayımızın içerdiği konuları özetlemek gerekirse;Dış Ticaret İşlemleri, Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Uyum Sürecinde
Eğitim Faktörü’ne ilişkin yapılan bir araştırma,Türk Ticaret Kanunu ve
Vergi Kanunları başta olmak üzere vergi uygulamaları, sigorta ve çalışma
mevzuatı gibi makalelerinden oluşmaktadır.
Konu başlıkları olarak sıraladığımızda değerli yazarlarımızın kaleme
aldığı makaleler;
Dış Ticaret İşlemleri Nedeni İle Oluşan KDV ve ÖTV’ nin Muhasebeleştirilmesi
İşletmesel Raporlama
Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına UyumuSürecinde Eğitim Faktörü Üzerine Antalya İlinde Bir Araştırma
İflas Ertelemesi Durumunda Ticari Alacaklara Karşılık
Ayrılabilir mi?
Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü
Anonim ve Limited Şirketlerin Yargı Mercileri Nezdinde Temsili
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Sermaye
Koyma Borcu
Vergi İncelemeleri Sonucu Tarh Edilen Vergi İle Kesilen Cezalar
Nasıl Muhasebeleştirilir?
Yatırım İndiriminde Nihai Durum
MART - NİSAN 2014
3
MALİ
ÇÖZÜM
Teknokentlerde Kurumlar Vergisi İstisnası
Yurt Dışına Kazanç Aktarımı Amacıyla Alınan Faturalar Sahte Fatura Mıdır?
Yabancı İşçi Çalıştırılması Hazine Tarafından Destekleniyor
Tazminat Niteliğindeki İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi
İSG Desteğinden Kimler Nasıl Yararlanacak
Ölüm Geliri Nasıl Hesaplanır ve Kimlere Bağlanır?
4(a) Sigortalılarının Hizmet Tespit Yöntemleri
123 nolu sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle, dergimizde emeği geçen
tüm yazarlarımıza teşekkür eder, siz değerli okurlarımıza sağlık ve başarı
temennilerimizi sunarız.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
4
MART - NİSAN
MALİ
İÇİNDEKİLER
ÇÖZÜM
Mali Müşavirlikte “Olgu, Kural ve İlkelerle” Yürümenin Yol Haritası!
Yahya ARIKAN7
HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Dış Ticaret İşlemleri Nedeni İle Oluşan KDV ve ÖTV’ nin
Muhasebeleştirilmesi
Doç. Dr. Menşure KOLÇAK - Yrd. Doç. Dr. Nilgün BILICI Öğr. Gör. Yücel NAKTIYOK
15
İşletmesel Raporlama
Yrd. Doç Dr. Eymen GÜREL - Yrd. Doç Dr. Gürol DURAK
45
Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Uyumu
Sürecinde Eğitim Faktörü Üzerine Antalya İlinde Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKTÜRK63
İflas Ertelemesi Durumunda Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılabilir Mi?
Tarık SELCİK
85
HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü
Soner ALTAŞ105
Anonim ve Limited Şirketlerin Yargı Mercileri Nezdinde Temsili
Mustafa YAVUZ119
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Sermaye
Koyma Borcu
Serbay MORAY129
Vergi İncelemeleri Sonucu Tarh Edilen Vergi İle Kesilen Cezalar
Nasıl Muhasebeleştirilir?
Rızkullah ÇETİN137
MART - NİSAN 2014
5
MALİ
ÇÖZÜM
Yatırım İndiriminde Nihai Durum
İdris KÖSE 147
Teknokentlerde Kurumlar Vergisi İstisnası
İbrahim ERCAN
161
Yurt Dışına Kazanç Aktarımı Amacıyla Alınan Faturalar
Sahte Fatura Mıdır?
İzlem ORAL
177
Yabancı İşçi Çalıştırılması Hazine Tarafından Destekleniyor
Ayhan BOSTAN183
Tazminat Niteliğindeki İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
Cumhur Sinan ÖZDEMİR193
İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi
Mustafa BAŞTAŞ - Eray KARAGÖZ203
İSG Desteğinden Kimler Nasıl Yararlanacak
Eyüp Sabri DEMİRCİ209
Ölüm Geliri Nasıl Hesaplanır ve Kimlere Bağlanır?
S.Mehmet KELEŞ215
4(a) Sigortalılarının Hizmet Tespit Yöntemleri
Sami ÖNER221
Yayın Politikası İlkeleri
6
MART - NİSAN
233
Download

ÇÖZÜM - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası