Flower Show
2014
Puglia Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Puglia Region
27 - 30 KASIM 2014
İstanbul Fuar Mrkz. Yeşilköy İstanbul
SALON : 11/ 1116
27 - 30 NOVEMBER 2014
İstanbul Fair Center Yeşilköy İstanbul
HALL : 11/1116
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi
ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir devlet
kuruluşu olup amacı İtalyan şirketlerinin uluslararası
ilişkilerini güçlendirmektir. Kurulduğu 1985 yılından
beri İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Türkiye
ile ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedefleyen
İtalyan KOBİ’lerine destek vererek bilgi sağlamayı
amaçlayan kuruluş, aynı zamanda Türk şirketlerinin
İtalyan şirketleri ile ticari ilişkilerini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek
amacıyla ayrıca sektörel bazda ikili görüşmeler,
konferanslar, sempozyumlar düzenler; İtalyan
firmaların Türkiye’deki belli başlı fuarlara katılımını
ve Türk firmaların İtalya’daki fuarları ziyaretini
gerçekleştirir.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ekonomik
Gelişmeler
Bakanlığı
tarafından
onaylanan
Promosyonel Faaliyet planına göre Dışişleri Bakanlığı
ile işbirliği yaparak etkinliklerini gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım ajansı,
bu yıl Flower Show 2014 fuarına Italya nın Puglia
bölgesinden şirketler ile katılacaktır,katılımcılar
yüksek potansiyeli olan Türkiye pazarına girmek için
Türk şirketleri ile işbirliğine hazırlardır.
Çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Puglia bölgesi
katılımcılarının Turkiye pazarına girmelerinden
memnuniyet duyacağız.
Etkinliğe katılan tüm firmalara en iyi temennilerimizi
iletiriz.
The Italian Trade Agency, is a government
agency with the purpose of strengthening the
international relations of Italian companies. Our
branch, has been operating in Istanbul since
1985, with the purpose of providing support
and information for Italian SMEs aiming to form
economic and commercial relations with Turkey.
In order to achieve this objective we arrange
b2b meetings, conferences and symposiums, the
participation of Italian companies in major fairs in
Turkey as well as the visits of Turkish companies
to fairs in Italy.
The Italian Trade Agency organizes events on the
basis of the Promotional Plan Activity, approved
every year by Ministry of Economic Developments,
in cooperation with Ministry of Foreign Affairs.
Within this context, the Italian Trade Agency
is participating to Flower Show 2014 with
companies from Puglia Region attracted by the
high potential of Turkish market.
We are pleased to promote Italian Puglia Region
floricultural companies in Turkish market .
We wish all the best to the companies
participating to the event.
Kind regards
Ferdinando Pastore
Italian Trade Commissioner
Saygılarımızla
Ferdinando Pastore
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Ferdinando Pastore
Italyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Italian Trade Agency Director
INDEX
8
GIANNOCCARO SS SOC. AGRICOLA DI GIANNOCCARO GIOVANNI
9
PRIMAVITA SOC. AGR. DI DOMENICO CASTALDI & C.S.A.S
10
TECNOPIANTE AZIENDA VIVAISTICA DEL DOTT. VITTORIO CAPITANIO
11
VIVAI CAPITANIO STEFANO S.A.S. SOCIETA’ AGRICOLA DI BOCALE GIOVANNA & C
12
VIVAI RECCHIA S.S.
5
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (I.C.E.,
Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane)
İtalyan ve yabancı firmalar arasında ticaret, iş
olanakları ve sanayi işbirliği geliştirmek üzere
kurulmuş bir devlet kurumudur.
Roma merkezi yanısıra ICE dünya genelinde, İtalya
Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı
olarak geniş bir ağda faaliyetini sürdürmekte
ve yerel kurumlar ve ticari girişimciler ile sıkı
işbirliğinde bulunmaktadır.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın
faaliyetleri, yönergelerini ve denetimini yapan
Ekonomik Gelişme Bakanlığı (Ministero dello
Sviluppo Economico) tarafından kamu ve özel
fonlarla desteklenmekte ve danışmanlık, bilgi ve
yardım için hizmetlerinden yararlanan şirketler
tarafından finanse edilmektedir.
Roma
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
The Italian Trade Agency (I.C.E., Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane) is the government
agency entrusted with the promotion of
trade, business opportunities and industrial
cooperation between Italian and foreign
companies.
In addition to its Rome headquarters, ICE
operates worldwide from a large network
of Trade Promotion Offices linked to Italian
embassies and consulates and working closely
with local authorities and businesses.
The Italian Trade Agency activities are financed
by public and private funds from the Ministry
of Economic Development (Ministero dello
Sviluppo Economico) which establishes
directives and has a supervisory role and from
the companies, which use its services for
advice, information and assistance.
Via Liszt, 21
00144 ROMA ITALY
Tel: 0039 06 5992 6886
E-mail: [email protected]
İstanbul
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı 34367 Harbiye,
ISTANBUL, TURKEY
Tel: +90 212 373 03 00
Fax: +90 212 241 82 23
E-mail: [email protected]
İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı
İtalyan
Ekonomik
Gelişmeler
Bakanlığı,
sanayi, enerji, ICT ve dış ticaret politikalarını
yürütmektedir. Faaliyetlerinin amacı, gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında İtalyan üretim
sisteminin gelişmesini sağlamak, rekabetini
arttırmak ve her daim yenilikçi kılmaktır.
The Italian Ministry of Economic Development
is responsible for industrial, energetic, ICT
and foreign trade policies. Its activities aim
to support the innovation, development and
competitiveness of the Italian productive
system, both at national and international level.
Bakanlığın başlıca rolü yurt dışında İtalyan
firmalarının büyümesini desteklemek olup, bir
seri özel faaliyet ve etkinliklerin organizasyonu
sayesinde özellikle KOBİ’lere destek vermektedir.
The Ministry of Economic Development plays
a major role in supporting and promoting
the growth of Italian enterprises abroad,
with special attention to small and medium
businesses, through a series of dedicated
activities and tools.
Bu zaviyede Bakanlık, İtalyan firmaların yurt dışı
platformlarında tanıtımını üstlenmiş tüm kurum
ve kuruluşları koordine etmektedir.
Tüm ülke sisteminde faaliyet gösteren başlıca
kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde
Bakanlığın misyonu, İtalya’nın dış ticareti ile
ilgili olarak, coğrafi bölgeler ve özellikle Made
in Italy’nin en üst düzey ürünlerinin olduğu
sektörleri tespit etmek ve bunlar için stratejiler
geliştirmektir.
The Ministry coordinates the various actors
engaged in supporting the internationalisation
of Italian enterprises in order to increase the
effectiveness of promotional action abroad.
The mission of the Ministry is to elaborate
strategies and to identify priorities for Italian
foreign trade in terms of geographical areas and
sectors highlighting Made in Italy excellence
production in collaboration with all the main
players of the Country System.
8
9
GIANNOCCARO SS SOC. AGRICOLA DI GIANNOCCARO GIOVANNI
Kaktüs türü bitkileri üretimi yapmaktadır. Vivai
Capitanio şirketi ile network bağlantısı vardır.
Production of succulent plants. The
company works in network with Vivai
Capitanio.
9
PRIMAVITA SOC. AGR. DI DOMENICO CASTALDI & C.S.A.S
Primativa 2010 yılı itibarıyla 400’den fazla
süs bitkisi ve Akdeniz bitkisinin üretiminde
uzmanlaşmıştır.
İtalyan şirket aşı dalı, tohum ve ağaçlar (2 metre
yüksekliğe varanlar) için gölgeli alan üretiminde
kullanılan ana bitki alanlarının yaklaşık 10.000
m2’lik kısmını kaplamaktadır.
Aynı zamanda 15.000 m2’lik seraya da sahiptir.
Şirketin öncelikli amacı Akdeniz bitki mirasını
değerlendirmek ve geliştirmektir.
Bu nedenle, şirket çalışanları başlangıçtan nihai
ürüne kadar bitkinin bütün büyüme aşamalarını
takip ederler.
Ana üretim kağıt saksılardan ve 7x7’lik
saksılardan oluşmaktadır.
Şirketi Molfetta, sp 56 Molfetta/Ruvo, 3100 km
adresinde ziyaret etmek mümkündür.
Adres / Address
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Via Quasimodo 14
79943 Monopoli BARI ITALY
Tel: 0039 339 3801950
Mail: [email protected]
Since 2010, Primavita is specialized in the
production of more than 400 ornamental
and mediterranean varieties.
The italian company covers about 10.000
m2 of fields of mother plants used for the
production of cuttings, seeds and shaded
areas for trees (up to 2 mt in height).
It also has 15.000 m2 of greenhouses.
The first aim of the company is to valorize
and develop the Heritage of mediterranean
plants.
For that reason, the staff of the company
follows every single step of the growth of
the plant, from the beginning to the final
product.
The main production is composed by
paperpot and pots 7x7.
It is possible to visit the company in
Molfetta, sp 56 Molfetta/Ruvo, km 3,100.
İletişim / Contact:
Domenico Giannoccaro
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
s.p. 56 Molfetta-Ruvo km 3,100
70056 Molfetta BARI ITALY
Tel: 0039 080 3385262
Fax: 0039 080 990430727
Mail: [email protected]
Web: www.primavita.it
İletişim / Contact:
Gianfranco De Palma
10
10
TECNOPIANTE AZIENDA VIVAISTICA DEL DOTT. VITTORIO CAPITANIO
Tecnopiante - her zaman müşterilerin hizmetinde.
1992’de
Puglia’da
kurulan Technopiante,
yalnızca kalite kontrolü yapılmış ve önde gelen
teknolojilerin kullanıldığı ellepot saksı ve normal
saksılarda yetiştirilen genç bitkilerin üretimi
ile öne çıkmaktadır. Şirket, Cytisus, Polygala
myrtifolia, Dipladenia, Lantana ve farklı Lavanta
türleri gibi ana bitkilerimizin yıl boyu üretildiği
seralar, gölge salonları ve açık hava tarım
alanlarından oluşan 50.000 m2’nin üzerinde
geniş bir alana yayılmıştır. Şirketin iyi tanımlanmış
ve asla değişmeyen başlıca hedefi, müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik özel ürünlerin sunulduğu bir
hizmet vermektir. Tecnopiante bu amaca ulaşmak
için çağdaş ve dinamik dağıtıma uygun yenilikçi
çözümleri kullanmaktadır.
Tecnopiante - always at the service of
its clients. Founded in 1992 in Apulia,
Tecnopiante is characterized by the
production of young plants to recultivate
in ellepot and pot using only quality
controlled and forefront technologies. The
company extends on a surface larger than
50.000 mq between greenhouses, shadow
halls and open-air cultivation where the
production our mather plants, such as
Cytisus, Polygala myrtifolia, Dipladenia,
Lantana and different species of Lavander,
takes place a year. The principal -well
defined and never changed - goal of the
company is to serve its clients with a
personalized product. In order to reach this
aim, Tecnopiante experiments innovative
solutions suitable for modern and dynamic
distribution.
11
11
VIVAI CAPITANIO STEFANO S.A.S. SOCIETA’ AGRICOLA DI BOCALE
GIOVANNA & C
25 yıllık büyüme ve başarı “Capitanio Stefano”
fidanlığı Monopoli kırsalının asırlık zeytin
ağaçları ile çevrili, Trulli Vadisi ile Salento
arasında bulunan, Puglia’nın kalbinde büyüyen
açık hava süs bitkilerinin üretiminde uzmanlaşmış
bir şirkettir.
25 yıllık faaliyetimiz boyunca hem üretilen tür
sayımızı hem de üretim için ayırdığımız alanı
sistematik olarak geliştirdik:
Şu anda bazı subtropikal bitkilerin çoğaltılması,
iklime alıştırılması ve yetiştirilmesi için kullanılan
5 hektarlık bir serayla birlikte 30 hektardan büyük
bir açık hava fidanlığında 400’den fazla bitki
türünün üretimini yapıyoruz.
Fundalar, çalılıklar, ağaçlar, ağaççıklar, yer
örtücü bitkiler, tırmanıcı ve etli bitkiler...
Şirket çoğaltmadan nihai ürünlerin satışına
kadar her aşamada tam üretim faaliyeti
gerçekleştirmektedir.
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Contrata Cinghia
70043 Monopoli BARI ITALY
Tel: 0039 080 801014
Fax: 0039 080 6902933
Mail: [email protected]
Web: www.tecnopiante.com
25 years of growth and successful “Capitanio
Stefano” nursery is a company specialized in the
production of outdoor ornamental plants which
rises in the heart of Apulia, between the Valley
of Trulli and Salento, surrounded by the secular
olive trees of Monopoli countryside.
During our 25 years of activity we have
systematically improved both the number of
species produced and the dedicated area:
now, we produce about 400 varieties of plants
along more than 30 hectares of outdoor nursery,
together with 5 hectares of greenhouses used
for propagation, acclimatization and cultivation
of some sub-tropical plants.
Shrubs, bushes, trees, small trees, ground cover,
climbing and succulent plants …. All along the
company covers the whole cycle of production:
from the propagation to the sale of finished
plants.
Adres / Address:
İletişim / Contact:
Giulio Meo
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Contrada Cinghia 298
70043 Monopoli BARI ITALY
Tel: 0039 080 801720
Fax: 0039 080 801236
Mail: [email protected]
Web: www.vivaicapitanio.it
İletişim / Contact:
Stefania Fortunato
12
VIVAI RECCHIA S.S.
Süs bitkileri ve ağaçları üretimi yapmaktadır. Vivai
Capitanio şirketi ile network bağlantısı vardır.
Production of ornamental plants and trees. The
company works in network with Vivai Capitanio
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Contrada Cacaveccia
70043 Monopoli BARI ITALY
Tel : 0039 380 9082848
Mail: [email protected]
İletişim / Contact:
Stefania Fortunato
Download

Flower Show - İtalyan Ticaret Merkezi