Form No:FRM-Uİ-04
Revizyon No: 10
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL
ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU
Adı, Soyadı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Ünvanı:
Oda Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Vergi Dairesi ve No.’su:
İş Yeri Adresi
İl/İlçe:
Posta Kodu:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
İl/İlçe:
Posta Kodu:
İş Yeri Ünvanı
İşyeri Ünvanı
İkametgah Adresi
Tebligat Adresi
Telefon No (İş):
İş Yeri Adresi
İkametgah Adresi
Telefon No (Ev):
Faks No:
GSM No:
E-posta Adresi:
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kaydımın
yapılmasını arz ederim.
Tarih:......./......./.................
İmza:
EVRAK KONTROL TABLOSU (Bu bölüm İSMMMO tarafından doldurulacaktır).
8 Adet Resim
TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi
TÜRMOB Ödenti Belgesi
Oda Ödenti Belgesi
1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Resmi Kuruma Verilmek Üzere Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya e-devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Harcı Dekontu (Bu harç tüm vergi dairelerinde yatırılabilir.)
Bu harç tüm vergi dairelerine yatırılabilir. İşlem kodu 9229. Harç makbuzu diğer evraklarla birlikte Oda’ya teslim
edilecektir. Harç makbuzu olmadan ruhsat başvurusu alınmayacaktır.
Evrak Kayıt
Kayıt Alan
Adı ve Soyadı:
İmza:
Kurtuluş Caddesi No:114
www.mehmetaliguler.com
Kontrol Eden
Adı ve Soyadı:
Tarih:......./......./.............
İmza:
Tarih:......./......./.............
34375 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80 – (0212) 315 84 34
E-posta: [email protected]
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
Download

dosyayı indir - Mehmet Ali GÜLER