GÜZİDE ÜLKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE 1 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
(BELEDİYE İŞLEMLERİ)
BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ
1-Tacirlerin belediyeye karşı sorumlulukları nelerdir?
2-Tacirin iş yeri, belidye sınırları dışında ise işyeri açma ve
çalışma ruhsatı nereden alınır?
3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için belediyenin hangi
bürosuna başvurulur?
4-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için eğlence yerlerinin
yatırması zorunlu olan harca ne ad verilir ve nereye yatırılır?
5-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri yetkili
kişiler tarafından kaç gün içinde kontrol edilir?
6-Ruhsat verildikten sonra yapılan denetimlerde noksanlık
tespit edilirse noksanlığın giderilmesi için kaç gün süre
verilir?
7-Hafta sonu çalışmak isteyen tacir belediyenin hangi
müdürlüğüne başvurmalıdır?
8-Hafta sonu çalışmak için önceden izini olan tacirler izinin
devam etmesi belediyeye hangi süre içinde başvurmalıdırlar?
9-İlan ve reklam vergisi beyanı ne zaman yapılır?
10-İlan ve reklam vergisi ne zaman ödenir?
11-İlan ve reklamın asılacağı yerler nerelerdir?
12-Eğlence yerlerini çalıştıran işletmeler hangi vergiyi
ödemek zorundadırlar? Bu işletmeler nelerdir?
13-Emlak vergisi neler için ödenmektedir?
14-Gayrimenkul alanlar kaç ay içinde emlak vergisi
beyannamesi vermek zorundadırlar?
15-Emlak vergisi ödeyecek kişiler belediyelerin hangi birimine 16-Emlak vergisi ödeme zamanlarını yazınız.
başvurmalıdırlar?
17-Çevre temizlik vergisi konutlarda nasıl ödenmektedir?
18-Boş binaların Çevre temizlik vergisi kime aittir?
19-Çevre temizlik vergisi beyannamesi kaç kez verilir?
20-Çevre temizlik vergisi ödeme zamanlarını yazınız.
21-Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti ne zaman kalkar?
22-Sinema tiyatro gibi bilet kesilen yerlerde eğlence vergisi
nasıl alınır?
23-İtfaiye harcı yatırmak zorunda olmayan işyerleri iş yerinin 24-Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için nasıl
yangına karşı güvenliğini hangi belge ile belediyeye bildirir?
işlem yapılır?
www. mehmetaliguler.com (Hazırlayan : Gülendam BİLSELOĞLU – Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Download

BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ