XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
11th. International Symposium on Auditing
İ S T A NinB Turkey
UL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
XI.
ULUSLARARASI TÜRKİYE
MUHASEBE DENETİMİ
SEMPOZYUMU
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE
YAŞANAN GELİŞMELER
DEĞİŞİMLER VE BEKLENTİLER
26 - 30 Kasım 2014 ANTALYA / BELEK
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
SUNUŞ
Hep Birlikte Yarattığımız Gücü “Denetimle” Devleştirebiliriz.
Bu yıl 11’incisini gerçekleştireceğimiz İSMMMO Uluslararası
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nun ana teması
“Muhasebe Denetiminde Yaşanan Gelişmeler, Değişimler Ve
Beklentiler” olarak belirlendi.
Çünkü şu kesin ki; mesleğimizin geleceği, Türkiye ve dünya
ekonomisi açısından, tarihi bir süreçten geçiliyor. “E-devlet
uygulamaları”, “İşletmelerde kurumsallaşma gerekliliği”,
“Keskinleşen rekabet ortamında küresel oyuncu olma vizyonu”
vb. bir çok parametre daha keskin virajlara zorluyor mesleğimizi.
Dönemeçin kazasız atlatılması, işin yolunda yürütülüp
yürütülmediğini anlamak için “denetim” olgusu her zamankinden
daha öne çıkıyor.
Bu perspektiften bakıldığında, sempozyumumuzda “bilgi
toplumu, yeni ekonomik düzen, trendler, hizmet geliştirme,
kalite yaklaşımı, bağımsız inceleme, katma değerin artırılması,
güven tesisi” başlıklarıyla konuşulacak bir çok konu “muhasebe
denetiminin” önem ve gerekliliğini, başka yoruma yer bırakmayacak
kadar net bir tabloda ortaya koyuyor.
Bu tablonun oluşturulmasına büyük bir özveriyle destek
veren, Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda başkanlarına,
oda yöneticilerine, gerek İstanbul’dan, gerekse İstanbul dışından
gelen değerli meslektaşlarıma, çok değerli katılımcı konuk
ve konuşmacılara “mali müşavirlik mesleğinin yarınlarına
sağlayacakları katkı” için içtenlikle teşekkür ediyorum.
Saygılarımla…
YAHYA ARIKAN
İSMMMO Başkanı
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
SEMPOZYUM PROGRAMI
26 KASIM 2014, ÇARŞAMBA, OTELE GIRIŞ - KAYIT
27 KASIM 2014, PERŞEMBE - SABAH
09.00-09.30: Kayıt
09.30-10.30: Açılış ve Protokol Konuşmaları
27 KASIM 2014, PERŞEMBE - SABAH
10.30-12.00: Oturum - I
BİLGİ TOPLUMUNDA
MUHASEBE VE DENETİM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
•Bilgi Toplumunda Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına
İlişkin Uluslararası Düzenlemeler ve Yaklaşımlar / Ian
BALL, the former chief executive of the International
Federation of Accountants,
•Teknolojik Gelişmelerin ve E-Uygulamaların Muhasebe
Denetimi Üzerindeki Etkileri / SMMM Hüseyin GÜRER
12.00 - 13.30 YEMEK ARASI
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
27 KASIM 2014, PERŞEMBE - ÖĞLEDEN SONRA
13.30-15.00: Oturum - II
YENİ EKONOMİK DÜZENDE
MUHASEBE DENETİMİNİN
GELİŞİMİNDE YENİ TRENDLER
Oturum Başkanı: YMM Aslan COŞKUN
•Avrupa’da Denetim Reformu ve Ortak Denetim / Fabrice
de MARIGNY
•Meslekte Sürdürülebilir İletişim: Meslek Mensubuna Güven,
Onu İtibarlaştırma ve Kurumsallaştırma / SMMM Erol
DEMİREL
15.00 - 15.30 ÇAY / KAHVE ARASI
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
27 KASIM 2014, PERŞEMBE - ÖĞLEDEN SONRA
15.30-17.00: Oturum - III
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ
MUHASEBECİLERİN HİZMET
GELİŞTİRME VE KALİTE YAKLAŞIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran CÖMERT
• Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebecilerin Globalleşmesi,
Marka Yaratma Çalışmaları ve Sosyal Medya Kullanımı /
Giancarlo ATTOLINI-IFAC SMPC Başkanı
•Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebecilerde
Sürdürülebilir Başarı için Kurumsal Yaklaşım ve Kalite
Kontrolü / SMMM Defne UZUNHASANOĞLU
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
28 KASIM 2014, CUMA - SABAH
10.00-12.00: Oturum - IV
TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM
ANLAYIŞI VE BEKLENTİLER
Oturum Başkanı: Feyzullah TOPÇU - İzmir SMMMO Başkanı
•Türkiye’de Bağımsız Denetimin Sorunları ve Geleceği /
SMMM Saim ÜSTÜNDAĞ,
•KGK ve Diğer Ülkelerdeki Kamu Gözetim Otoriteleri
Arasındaki İşleyiş ve Yetki Farklılıkları / Doç. Dr. Zafer
SAYAR
12.00 - 13.30 YEMEK ARASI
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
28 KASIM 2014, CUMA - ÖĞLEDEN SONRA
13.30-15.00: Oturum - V
DENETİMDE YARATILAN
KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lerzan KAVUT
•Denetimde Yaratılan Katma Değer ve İlgili Taraflar / Doç.
Dr. Nizamülmülk GÜNEŞ
• Muhasebe Denetiminin İşletmelerin Sürdürülebilirliği ve
Kurumsallaşması Üzerine Etkileri / SMMM Dr. İzel Levi
COŞKUN
•Muhasebe Denetiminin ve Gözetim Kurumlarının Yatırım
Ortamı ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri / YMM
Erdal ASLAN
15.00 - 15.30 ÇAY / KAHVE ARASI
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
28 KASIM 2014, CUMA - ÖĞLEDEN SONRA
15.30-17.00: Oturum - VI
BAĞIMSIZ DENETİMDE GÜVEN
TESİSİ VE KAMU GÖZETİMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Münir ŞAKRAK
•Türkiye’de Güven Tesisi ve Kamu Gözetimi Yaklaşımı /
YMM Mustafa ÇAMLICA,
•Dünya Mega Trendler ile Ekonomik ve Sosyal Alanda Yeni
Dengelere Yelken Açmışken Türk Gemisi Hangi Limanda? /
SMMM Haluk YALÇIN
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
29 KASIM 2014, CUMARTESI - SABAH
10.00-13.00: Panel
TÜRKİYE’DE MUHASEBE
DENETİMİNDEN İLGİLİ
TARAFLARIN BEKLENTİLERİ
Panel Oturum Başkanı: SMMM Ferruh TUNÇ
KONUŞMACILAR:
•ÜNİVERSİTE / Prof. Dr. Nejat BOZKURT
•TÜRMOB / Yücel AKDEMİR - Genel Sekreter
•MALİYE BAKANLIĞI Temsilcisi / Mustafa AKPINAR
• GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Temsilcisi / Mustafa Umut ÖZGÜL
•KGK Temsilcisi / Durmuş Ali KUZU
•İŞ DÜNYASI /
•BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ /YMM Hüsnü GÜRELİ
30 KASIM 2014, PAZAR - OTELDEN ÇIKIŞ
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
K AT I L I M K AY I T Ş A R T L A R I
26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Belek Gloria Golf Resort’te
düzenlenecek olan XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu ile ilgili katılım bilgileri aşağıda belirtilmiştir: Sempozyuma
katılım bedeli l Tek kişilik odada bir kişi 650 Euro l Çift kişilik odada kişi başı 500 Euro
Sempozyum katılım bedeli için İş Bankası Kurtuluş Şubesi Euro hesabına
(IBAN: TR80 0006 4000 0021 0323 2656 14) ödeme yapabilirsiniz.
Otelde ‘Herşey Dahil’ sistemi uygulanmaktadır. Sempozyum çantası
dahildir. Konaklama katılım ücretine dahildir. Ulaşım fiyata dahil değildir.
Transfer tarafımızdan yapılacaktır.
Kaydınızı
https://secure.ismmmo.org.tr/sempozyum/kosul/4
web adresinden yaptırabilirsiniz.
Sizin uçak rezervasyonunuzu yapmamızı istiyorsanız
lütfen 0212 315 84 91-94 nolu telefonlardan Emine Kalem ile görüşünüz.
* Rezervasyonunuzun kesinleşmesi için sempozyumun kayıt ücretini
yatırıp dekontu aşağıdaki faks numarasına göndermenizi rica ederiz.
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Kurtuluş Cad. No: 114 Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL Telefon: 0212 315 84
00 pbx Faks: 0212 315 84 90
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
R E G I S T R AT I O N T E R M S
Information for participation concerning the XI. International
Symposium on Auditing in Turkey to be organized in Antalya Belek
Gloria Golf Resort between 26-30 November 2014, is specified below:
Participation fee for the symposium is
l Single Room Rate bb 650 Euro l Double Room Rate pp bb 500 Euro
(VAT included) per person. You may render payments to the current
Euro account, İs Bank Kurtulus (IBAN: TR80 0006 4000 0021 0323
2656 14). The hotel all-inclusive system is applied and symposium bag.
Accommodation is included in the participation fee. Transportation is
not included in the price. Transportation will be by their own.
You can make your registration from
https://secure.ismmmo.org.tr/sempozyum/kosul/4
If you would like us to make your plane reservation, please contact with
Emine Kalem through the phone numbers 0212 315 84 91 and
0212 315 84 94.
For confirmation of your reservation please deposit the registration fee
and fax the bank slip to the fax number below.
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Kurtulus Cad. No: 114 Kurtulus-Sisli/ISTANBUL Phone: 0212 315 84
00 (pbx) Fax: 0212 315 84 90
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
XI. ULUSLARARASI TÜRKIYE
MUHASEBE DENETIMI
SEMPOZYUMU
XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
11th. International Symposium on Auditing in Turkey
MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER-DEĞİŞİMLER VE
BEKLENTİLER
GLORIA GOLF RESORT
l KONUM Gloria Golf Resort lüks
atmosferi ve bu atmosferle bütünleşmiş
mimarisinin yanı sıra, keşfedilecek birçok eşsiz mimarisiylebüyük bir alana
farklı mekanı bünyesinde bulundurması
konumlanmıştır.
sayesinde, konuklara
l KONGRE MERKEZİ
konaklama süresince
Gloria Golf Resort, 15Acısu Mevkii Belek Serik
BELEK / ANTALYA / TURKEY
sürekli yeni bir yaşam
1200 kişi kapasiteli 16
Tel : +90 (242) 710 06 00
alanları keşfetme
farklı salonu ve farklı
Fax: +90 (242) 710 06 33
olanağı sağlamaktadır.
ihtiyaçlara cevap veren
http://www.gloria.com.tr/
[email protected]
Akdeniz havzasının
donanım esnekliğiyle eşsiz
tüm doğal güzelliklerini Konum: Belek-Antalya
bir kongre oteli olma
Antalya Şehir Merkezi : 35 km/25 dk
içinde barındıran Gloria Havaalanı: 33 km / 25 dk
özelliğine sahiptir. Antalya
Golf Resort,
Kongre, Belek Kongre
Location: Belek-Antalya
Belek’in sakin, şehrin
denince tek seçiminiz
Antalya City Center : 35 km/25 min.
gürültüsünden
Gloria Golf Resort
Airport: 33 km/25 min.
arınmış büyüleyici
olacaktır.
Download

XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu