www.mehmetaliguler.com
VERGİ CEZA
İHBARNAMESİ
MÜKELLEFİN
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
…………………………V.D.
CİLT NO: ……………………..
SIRA NO: ……………………..
ADI ve SOYADI
İŞİ
ADRESİ
VERGİ VEYA HARCIN TÜRÜ - MATRAHI
TÜRÜ
İlk tarihyata
esas olan
Eklenen
Toplam
VERGİ VEYA HARCIN HESABI
Oran
Miktarı
Önceden tarh
edilen veya
tahakkuk edilen
Fark olarak
Tarh Edilen
KESİLEN CEZANIN
TÜRÜ
MATRAHI
KAT ORANI
TUTARI
EKLERİN
(DAYANAĞIN)
YAPILAN TARHİYATIN VEYA
KESİLEN CEZANIN NEDENİ
TOPLAM
TÜRÜ
TARİHİ
NUMARASI
UZLAŞMAZLIK HALİNDE
DAVA MERCİİ :………………………………..
UZLAŞMA MERCİİ :………………………….
Download

VERGİ CEZA İHBARNAMESİ