İ
N
M
E
E
R
S
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU
Açış Konuşması
Yahya ARIKAN
• İSMMMO Başkanı
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Saygın Eyüpgiller
• Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı
Konuşmacılar
Özcan AVCI
• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Grup Müdürü
Dönem Sonu İşlemlerinin
Vergisel Boyutu
Emre KARTALOĞLU
• Yeminli Mali Müşavir
Dönem Soru İşlemlerinin
Muhasebe Boyutu
Zeki GÜNDÜZ
• Yeminli Mali Müşavir
Dönem Sonu İşlemlerinde
Özellik Arz Eden Durumlar
Yer: Cevahir OTEL
Darülaceze Cad.No:9
Okmeydanı Şişli İSTANBUL
02 Aralık 2014
Salı
Saat 13.00 - 17.00
Download

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ