3.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
TÜRKİYE
MALİ MÜŞAVİRLER
KONGRESİ
ME SL E KT E YE N İ A Ç I L I M L AR
l 12 ARALIK 2014 n İSMMMO
3.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
TÜRKİYE
MALİ MÜŞAVİRLER
KONGRESİ
MESLEKTE YENİ AÇILIMLAR
Açış Konuşmaları
Nail SANLI • TÜRMOB Genel Başkanı
Yahya ARIKAN • MMMBD Onur Kurulu Başkanı
Server GÖKMEN • MMMBD Genel Başkanı
• TARİH: 12 ARALIK 2014 • SAAT: 10.00 - 11.00 • YER: İSMMMO
1.OTURUM
3.
M E S L E K T E
TÜRKİYE
MALİ MÜŞAVİRLER
KONGRESİ
Y E N İ
A Ç I L I M L A R
Oturum Başkanı
Ziya DİSANLI • Geçmiş Dönem MMMBD Genel Başkanı
m Ali Kamil UZUN • TİDE Onursal Başkanı
m Erol DEMİREL • İSMMM Oda Sekreteri
•SAAT: 11.00 - 13.00
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
2.OTURUM
3.
M E S L E K T E
TÜRKİYE
MALİ MÜŞAVİRLER
KONGRESİ
Y E N İ
A Ç I L I M L A R
Oturum Başkanı
Necati AKIN • Geçmiş Dönem MMMBD Genel Başkanı
m Prof. Dr. Nejat BOZKURT • Marmara Üni. Öğretim Üyesi
m Ferruh TUNÇ • SMMM
•SAAT: 14.00 - 16.00
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
3 .OTURUM
3.
M E S L E K T E
TÜRKİYE
MALİ MÜŞAVİRLER
KONGRESİ
Y E N İ
A Ç I L I M L A R
Oturum Başkanı
Serdar ÖZKAN • Geçmiş Dönem MMMBD Genel Başkanı
m Prof. Dr. Cemal İBİŞ • Marmara Üni. Öğretim Üyesi
m Gürdoğan YURTSEVER • TİDE Yönetim Kurulu Başkanı
m Barış BAĞCI • Şirket Direktörü
•SAAT: 16.00 - 18.00
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Download

Geçmiş Dönem MMMBD Genel Başkanı