FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ, EKİM 2014
FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir
endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi
fiyatının, ticaretteki paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmuştur. Hesaplamalarda 2002-2004
yılları arasındaki ihracat verileri temel alınmaktadır. Endeks hesaplamalarında 2002-2004 yılları
ortalama fiyatları 100 alınarak değişimler aylık olarak izlenmiştir. Son 2 aya ilişkin veriler tahmini
değerler olup, revize edilebilir.
2014 Ekim ayı için endeks 192,3 puan olup revize edilen Eylül değerine kıyasla % 0,2 ve geçen
yılın aynı dönemine göre 14,3 puan (% 6,9) daha düşüktür. Uluslararası yağ ve özellikle de şeker
fiyatlarındaki artış, süt ürünleri ile et fiyatlarında düşüş ile dengelenirken, hububat fiyatları Eylül ayındaki
düşük fiyatlarında seyretmeye devam etti.
FA O G I D A F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
şubat
ocak
mart
nisan
2010
mayıs
haziran
2011
temmuz
ağustos
2012
eylül
ekim
2013
kasım
aralık
2014
FA O F İ YAT E N D E K S L E R İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
390
368,9
340
290
254,5
240
190
140
244,7
233,7
204,4
197,5
193,5
184,8
232,1
227,1
223,1
201,4
181,6
160,7
2008
2010
Gıda
Et
2011
Mandıra
2012
Hububat
2013
Yağ
2014
Şeker
G I D A A LT F İ YAT E N D E K S L E R İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
2013
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
2014
yağ
hububat
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
160
şeker
mandıra
et
Gıda
FAO Süt ve Süt Ürünleri Fiyat Endeksi
FAO Süt ve Süt Ürünleri Fiyat Endeksi; tereyağı, peynir, yağlı süt tozu ve yağsız süt tozu ihracat
fiyatlarının 2002-2004 dönemi ihracat paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.
FAO Süt ve Süt ürünleri Fiyat Endeksi Ekim ayında 184,3 puan ile Eylül ayına göre 3,5 puan
(% 1,9) ve bir yıl önceki seviyesine göre 66,8 puan (% 26,6) daha düşük. Tereyağı fiyatları ile yağlı ve
yağsız süt tozu fiyatları geçtiğimiz ay gerilerken peynir fiyatları ise değişmedi. Arka arkaya sekizinci ayında
da gerileyen süt ve süt ürünleri fiyat endeksi Ağustos 2012’den bu yana en düşük seviyesinde.
S Ü T V E S Ü T Ü R Ü N L E R İ F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
300
280
260
240
220
200
180
160
ocak
şubat
mart
nisan
2011
mayıs
haziran
2012
temmuz
2013
ağustos
eylül
2014
ekim
kasım
aralık
FAO Et Fiyat Endeksi
FAO Et Fiyatları Endeksi; 13 kümes hayvanı, 7 büyükbaş hayvan, 6 domuz ve 1 küçükbaş hayvan
ürününün ihracat fiyatlarının 2002-2004 ihracat paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.
FAO Et Fiyat Endeksi Ekim ayında ortalama 208,9 puan ile revize edilen Eylül değerinden 2,3
puan (% 1,1) daha düşük. Fakat yine de çoğu et türünde fiyatlar tarihi seviyelerde ve endeks geçtiğimiz
yılın Ekim ayına kıyasla 21,6 puan (% 11,5) daha yüksek. Endeksin bu düzeyde olmasının başlıca nedeni
büyükbaş eti fiyatları. Ekim 2014’de büyükbaş eti ve domuz eti fiyatları düşerken, kanatlı eti fiyatları sabit
kaldı ve küçükbaş eti fiyatları hafif yükseldi. Salgın hastalık nedeniyle etkilenen ülkelerde, domuz eti
üretiminde yaşanan toparlanma sonucu Temmuz ayından bu yana domuz eti fiyatları geriledi. Ayrıca ithalat
talebinin azalması ve ihracat arzındaki artış da fiyat düşüşünde etkili oldu. Avustralya için uygun iklim
şartları ve fiyatlar da hayvan varlığı ile ihracat arzını olumlu yönde etkiledi.
FA O E T F İ YAT B İ L E Ş E N L E R İ E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
265
245
225
205
185
165
2013
Küçükbaş Eti
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
145
2014
Büyükbaş Eti
Domuz eti
Kanatlı Eti
Et
S I Ğ I R E T İ F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
260
250
240
230
220
210
200
190
180
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
ekim
kasım
aralık
K O Y U N E T İ F İ YAT E N D E K S İ
270
250
230
210
190
170
150
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
ekim
kasım
aralık
ekim
kasım
aralık
ekim
kasım
aralık
2014
D O M U Z E T İ F İ YAT E N D E K S İ
190
180
170
160
150
140
130
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
K Ü M E S H AY VA N I E T İ F İ YAT E N D E K S İ
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
ocak
şubat
mart
nisan
2011
mayıs
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
ULUSLARASI ET FİYAT ENDEKSİ
(2002-2004=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Alt endekslerin içerikleri
Kanatlı Eti endeksi
Domuz Eti endeksi
Sığır Eti endeksi
Koyun Eti endeksi
KANATLI ETİ FİYATLARI
Et
Kanatlı
Domuz
B.baş
K.baş
114
124
121
131
161
141
158
183
182
184
182
182
186
190
195
203
206
212
211
209
114
132
122
151
184
162
179
206
201
206
190
189
191
201
201
206
207
207
205
205
115
122
123
125
152
131
138
153
153
157
154
149
154
161
171
185
178
178
175
169
113
119
121
126
158
135
165
191
195
197
204
208
212
212
213
217
231
250
255
253
115
123
103
108
128
151
158
232
205
178
192
195
197
195
202
212
218
211
202
204
ABD : Etlik piliç, ihracat birim değeri
Brezilya : Tavuk için ihracat birim değeri (FOB)
ABD: Dondurulmuş domuz eti, ihracat birim fiyatı
Brezilya: Dondurulmuş domuz eti ihracat birim fiyatı
Almanya: E kalite domuz karkas aylık market fiyatı
ABD : Dondurulmuş sığır eti ihracat birim fiyatı
Brezilya : Dondurulmuş sığır eti ihracat birim fiyatı
Avustralya : 90CL inek eti ABD'ye ihracat fiyatları (FAS)
ABD liman cif teslim (doğu yakası), Kasım02'den itibaren : kol gerdan
ve inek ön çeyrekleri
Y.Zelenda: Kuzu ihracat fiyatı 17.5 kg karkas ağırlığı
BÜYÜKBAŞ ETİ FİYATLARI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nis an
Mayıs
Haziran
Te mmuz
Ağus tos
Eylül
Ekim
ABD 1/
Bre zilya 2/
. . . . . . . . $/ton . . . . . . .
757
1033
847
1228
734
1180
935
1443
997
1896
989
1552
1032
1781
1147
2083
1228
1931
1229
2014
1150
1841
1145
1831
1174
1824
1230
1929
1185
1973
1199
2045
1221
2038
1270
1992
1260
1962
1270
1958
1/ ABD : Etlik piliç, ihracat birim değeri
2/ Brezilya : Tavuk için ihracat birim değeri (FOB)
DOMUZ ETİ FİYATLARI
ABD 1/
Brezilya 2/ Avustralya 3/
ABD 1/
Brezilya 2/ Almanya 3/
. . . . . . . . . . . . . . .$/ton . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .$/ton . . . . . . . . . . .
2004
3690
1848
2481
2004
2071
1646
1810
2005
3919
1967
2565
2005
2161
2094
1830
2006
3803
2219
2522
2006
1986
2134
1935
2007
4023
2367
2544
2007
2117
2200
1907
2008
4325
3785
3024
2008
2270
3000
2364
2009
3897
3118
2562
2009
2202
2223
2035
2010
4378
3919
3272
2010
2454
2747
1913
2011
4516
4816
3944
2011
2648
3023
2169
2012
4913
4492
4176
2012
2676
2784
2233
2013
5535
4326
4009
2013
2717
2872
2311
2014
Ocak
5998
4184
4182
2014
Ocak
2856
2794
2175
Şubat
6191
4239
4226
Şubat
2712
2795
2111
Mart
6250
4255
4446
Mart
2788
2893
2178
Nisan
6190
4435
4305
Nisan
2999
2980
2265
Mayıs
6240
4566
4252
Mayıs
3194
3413
2294
Haziran
6326
4598
4399
Haziran
3345
4072
2410
Temmuz
6424
4617
5141
Temmuz
3432
3701
2293
Ağustos
6912
4718
5810
Ağustos
3559
3702
2227
Eylül
6900
4629
6168
Eylül
3520
4000
2047
Ekim
6950
4640
6014
Ekim
3580
4100
1824
1/ ABD : Dondurulmuş Sığır Eti, ihracat birim değeri
1/ ABD: Dondurulmuş ürünlerin ihracat birim fiyatı
2/ Brezilya : Dondurulmuş sığır eti kesimleri için
2/ Brezilya : Donmuş domuz eti ihracat birim fiyatı
3/ Avustralya : 90CL inek eti ABD'ye ihracat fiyatları (FAS)
3/ Almanya : E kalite domuz karkas aylık market fiyatı
FAO Hububat, Yağ ve Şeker Fiyat Endeksi
Hububat fiyat endeksi, 2014 Ekim ayında 178,4 puan ile Eylül ayına kıyasla değişim göstermedi
fakat bir yıl öncesine göre 18,2 puan (% 9,3) daha düşük. Beş aylık keskin düşüşün ardından uluslararası
buğday ve tahıl fiyatları Ekim ayında hafif artış gösterdi. Ayrıca ABD’deki mısır hasadının gecikmesi ve
Avustralya’da buğday hasadına yönelik kötüleşen beklentiler endeks üzerinde etkili oldu. Diğer taraftan
yeni hasat arzına ve yavaşlayan satışlara bağlı olarak pirinç fiyatları geriledi.
Bitkisel yağ fiyat endeksi, 2014 Ekim ayında 163,7 puan ile Eylül ayı endeks değerine kıyasla 1,6
puan (% 1) yükselerek Nisan 2014’den beri süren düşüş trendini sonlandırmış oldu. Özellikle palm yağı
endeksteki düşüş trendinin sonlanmasında etkili oldu. Malezya ve Endonezya’daki üretimin yavaşlaması
ile birlikte küresel ithalat talebinin canlanması sonucu 6 aylık düşüşün ardından palm yağı fiyatları arttı.
Karadeniz bölgesinde beklenenin altında gerçekleşen hasat sonucu ayçiçek yağı fiyatlarında da artış
gözlendi. Soya yağında ise durum biraz farklı. Arzdaki bolluk beklentisi sonucu soya yağı fiyatlarındaki
düşüş Ekim ayında da devam etti.
Şeker Fiyat Endeksi, Ekim ayında 237,6 puan ile Eylül endeks değerinden 9,5 puan (% 4,2) daha
yüksek. Geçtiğimiz ayki yükselişin nedeni Brezilyanın kuraklıktan etkilenen bazı bölgelerinde beklenenin
altında gerçekleşen şeker kamışı hasadı. Arzdaki bu düşüşe rağmen uluslararası şeker fiyatları bir yıl
önceki seviyesine kıyasla % 10‘nun üzerinde gerilemiş durumda.
H U B U B AT, YA Ğ , Ş E K E R F İ YAT E N D E K S L E R İ
260
240
220
200
180
2013
hububat
Kaynak: FAO
Güncelleme tarihi: 06.11.2014
Bir sonraki güncelleme tarihi: 04.12.2014
2014
yağ
şeker
Gıda
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
160
Download

FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ, EKİM 2014