Aylık Analİz
Sermaye Piyasaları
Kasım 2014
AylıkHisseSenediStratejisi
Kasım 2014
Bir ayda iki dünya
Piyasa Rakam ları
BIST-100, YTL
İşlem Hacmi YTL mn
TRLIBOR, 3 Ay%
Gösterge Tahvil
EUR/TRY
EUR/TRY
BIST 2014T F/K
BIST 2015T F/K
Kapanış
80,268
4,281
9.85
8.64
2.2276
2.7877
11.56
10.31
1Ay ∆
7.9%
46.3%
-0.7 bps
-1.06 bps
-2.2%
-3.1%
Endeks
BİST-100
MSCI Doğu Avrupa
MSCI GOÜ
MSCI Türkiye
1Ay ∆
7.9%
-2.5%
-0.4%
9.9%
Sonbaharın yarısı kış, yarısı yaz sözü ekim ayında piyasaların ruh halini çok iyi
anlatıyor. Eylül ayında Fed fırtınasıyla sarsılan piyasalar Kasım ayına ılımlı
ABD verileri, ucuzlayan petrol fiyatları ve Japonya Merkez Bankası’nın varlık
alımları sayesinde bahar havasında girdi.
Güçlü ABD verileri dünya piyasalarını salladı
ABD’de açıklanan güçlü veriler Fed’in 2015 Temmuz ayında faiz artırımına
başlaması ihtimalini %50’nin üzerine çıkartarak dünya borsalarında sert bir
satış dalgasına yol açtı. Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul %10’dan
fazla gerileyerek 73,000 seviyesine geriledi.
Ancak dünya zayıfken ABD tam olarak güçlenemiyor
Ancak dünya borsalarındaki satışlar uzun soluklu olmadı. ABD ekonomisinden
gelen zayıf veriler ve küresel büyümeye yönelik endişeler Fed’in faiz artırma
ihtimalini %20’li seviyelere çekerken küresel piyasalarda yeni bir alım dalgasını
BIST&MSCI GOÜ Endeksleri ($ bazında, 1Ay ∆) tetikledi.
Endeks
Bankacılık
Kimya
Finansal Hizmetler
Gıda-İçecek
Sanayi
Metal
Telekom
130
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
120
IMKB
12%
9%
10%
6%
9%
-6%
11%
MSCI GOÜ
1%
-7%
2%
0%
0%
-5%
1%
Süvariler giderken samuraylar geliyor
Fed’in varlık alımlarını sona erdirmesinin hemen ardından devreye giren samuraylar piyasalardaki yükselişi destekleyen diğer bir nedendi. Japonya Merkez
Bankası’nın (BoJ) piyasadan aldığı varlık miktarını artırması ve emeklilik fonlarındaki hisse miktarını yükseltmesi piyasalarda bayram etkisi yarattı. Açıklama sonrası Nikkei endeksi %5’e yakın artarken, Japon yeni son yedi yılın en
düşük seviyesine geriledi.
Düşük küresel büyüme ortamında Türkiye olumlu ayrışıyor
MSCI EM Endeksleri
Türkiye ekonomisi büyümenin zayıf, faiz oranlarının düşük olduğu küresel konjonktürden yararlanan az sayıda gelişmekte olan ülkeden birisi. Petrol fiyatlarında görülen gerileme ve Japonya Merkez Bankası’nın varlık alımlarını artırması ile desteklenen yükseliş dalgasında, Borsa İstanbul en iyi performans
gösteren piyasalar arasında yer aldı.
GOÜ
GOÜ Doğu Avrupa
GOÜ Turkiye
GOÜ Avrupa&Ortadoğu&Afrika
110
100
90
Düşük faiz, ucuz petrol ikilisi Türkiye’ye yarıyor
80
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve Fed’in erken faiz artıracağına yönelik endişelerin azalması Türkiye ekonomisindeki yeniden dengelenme sürecini hızlandırarak ve cari açığın finansmanına yönelik endişeleri azaltarak Borsa İstanbul’daki
yükselişi destekledi.
10/14
09/14
08/14
07/14
06/14
05/14
04/14
03/14
02/14
01/14
12/13
70
Yapısal sorunların çözümü için zaman kazanılıyor
En Çok / En Az Önerilenler Listesi
En Çok
Fiyat (TL)
En Az
Fiyat (TL)
DOAS
9.66
AKENR
1.18
EKGYO
2.50
ARCLK
13.45
GUBRF
4.48
FROTO
27.70
HALKB
14.65
PGSUS
29.75
THYAO
7.62
TKFEN
5.49
TRKCM
2.94
VAKBN
4.71
Milli gelirin %6’sına yaklaşan bir cari açık ve enerji faturası ile Türkiye’nin düşük faiz ve gerileyen petrol fiyatlarından en çok yararlanacak ülkeler arasında
yer alacağı aşikar. Bu sayede tasarruf eksikliği ve enerjide dışa bağımlılık gibi
yapısal sorunların ekonomiye maliyeti azalıyor.
Büyümenin finansmanı kolaylaşıyor
Faiz oranlarının uzun süre düşük kalması Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir
ülkenin yatırımlarını uzun süreli ve ucuz yabancı kaynaklarla finanse etmesini
sağlıyor. Ancak bu ortamın borçlanma iştahını artırarak orta vadede finansal
istikrarı bozabilir. Ekonomi yönetiminin bu süreci makro ihtiyati politikalar uygulayarak dengelemeye devam edeceğine inanıyoruz.
1
.
Petrol konusunda hikayeler ve gerçekler
Petrol fiyatlarındaki düşüşün büyümede vites artırırken eş anlı olarak enflasyonu ve cari
açığı önemli ölçüde düşüreceği görüşüne katılmıyoruz. Enerji fiyatlarındaki düşüş, hane
halkı ve şirketlerin diğer alanlarda harcayabilecekleri gelirlerinde bir artış sağlayacak. Harcanabilir gelirdeki artışın tasarrufa mı, yoksa tüketime ve yatırıma mı yönlendiğine göre büyümedeki artış ve/veya cari açıktaki gerileme belirlenecek.
Enerji faturamız azalacak
Türkiye’nin 2013 yılında 55 milyar dolarlık bir enerji faturası var. Bu tutarın %65’inin petrol
ürünlerinden oluştuğu varsayımıyla Türkiye’nin petrol faturasının 35 milyar dolar ile milli
gelirin %4,5’i civarında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla petrol fiyatlarında %20’ye ulaşan
düşüş, eğer kalıcı olursa, enerji faturamızda milli gelirin %0,9’una ulaşan bir gerileme yaratıyor.
Cari dengeye etkisi beklendiği kadar olmaz
Enerji faturamızdaki gerilemenin tamamen tasarrufa gitmesi durumunda cari açıkta milli
gelirin %0,9’una ulaşan bir gerileme olur. Ancak fiili durumun böyle olmasını beklemiyoruz.
Hanehalkı harcanabilir gelirindeki artışı tasarrufunu değil harcamalarını artırmak için kullanacaktır. Dolayısıyla cari açığın sınırlı olarak gerilediği ama büyümede %0,3-0,4’lük artış
sağlandığı bir senaryo daha gerçekçi gözüküyor.
Enflasyonu düşürmek için önemli bir fırsat yakalandı
Enflasyon sepetinde petrol ürünlerinin doğrudan payı %5 civarında. Doğalgaz, elektrik, ve
ulaştırma kalemleri eklendiğinde söz konusu ağırlık %10’a yaklaşıyor. Doğalgaz fiyatlarında
bir gerileme beklemediğimiz için ve ulaştırma fiyatlarında petrol düşüşü nedeniyle gerileme
öngörmediğimizden analizimizi %5’lik doğrudan etki edecek pay ile sınırlıyoruz.
Petrol ürünlerinde %50-%60 aralığında bir vergi olduğunu hesaba kattığımızda fiyatlardaki
%20’lik düşüşün manşet enflasyon üzerindeki etkisini -%0,4-%0,5 civarında hesaplıyoruz.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun üzerinde çalıştığı yeni fiyatlama yöntemi enflasyon
üzerinde aşağı yönlü baskının daha fazla olmasına neden olabilir. Ancak Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesi durumunda enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonda gerileme yaşanmayabilir.
Resmin karanlık yüzü göz ardı ediliyor
Ancak resmin bir de karanlık yüzü var. Türkiye 2009 krizinde Avrupa’daki durgunluktan Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz’de komşu olduğu ülkelere ihracatını artırarak ve bu ülkelerin alt yapı projelerinde hizmet vererek çıkmıştı. Artan jeopolitik riskler ve gerileyen petrol
fiyatları bu bölgenin büyümesini aşağı çekerek Türkiye ekonomisini vurabilir. Avrupa’nın
durgunlukla boğuştuğu bir ortamda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz’deki komşumuz
olan ülkelerin pazarlarındaki küçülme Türkiye ekonomisinde ihracata dönük yeniden dengelenmeyi engelleyebilir.
Merkez Bankası’ndan kısa ve orta vadede faiz indirimi beklemiyoruz
Piyasalardaki iyimser havada manşet enflasyondaki gerilemeye paralel Merkez Bankası’nın
2015 yılında para politikasını gevşetmesi senaryosu önemli rol oynuyor. Enflasyon hedefini
4 yıldır tutturamayan bir merkez bankasının petrol fiyatları aşağı geliyor diye enflasyondaki
gerilemeye güvenerek politika faizini indirmesini beklemiyoruz. Bu nedenle portföylerde
sabit faizli ve uzun vadeli kağıtların sınırlanmasını öneriyoruz.
Borsa için AZALT önerimizi koruyoruz
Ekim ayında Türk lirasında görülen güçlenme, faiz oranlarında görülen gerileme ve borsadaki yükselişi temel gerekçelerle desteklenen sağlıklı bir yükselişten çok küresel risk iştahındaki artışa bağlıyoruz. Piyasalardaki balon kısa bir süre daha devam edebilir. Ancak,
Türkiye ekonomisi Avrupa’da durgunluk, Suriye’de ve Irak’ta iç savaş, Ortadoğu ve Karadeniz’de komşu ülkelerde sert bir yavaşlama ile boğuşurken, borsada kalıcı bir yükseliş yaşanmasını beklemiyoruz. Bu nedenle Borsa İstanbul için 83,000 seviyesine verdiğimiz AZALT
önerisini koruyoruz
2
ModelPortföy
En Çok Önerilen ve En Az Önerilen hisseler, yıl içi sırasıyla 12,0% ve 0,3%
endekse göreceli getiri sağladı
En Çok Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
67.0%
27.0%
48.0%
-49.0%
211.0%
50.0%
-18.7%
84.7%
-4.7%
36.3%
Rel. Performans
5.0%
29.0%
4.0%
5.8%
59.0%
20.0%
4.6%
21.1%
9.2%
14.9%
En Az Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
22.8%
-14.4%
24.3%
-16.0%
21.4%
Rel. Performans
1.9%
10.2%
-18.5%
-3.7%
2.0%
İş Yatırım Hisse Senetleri Piyasası Tavsiyeleri
BIST Fiyat Perform ansı/Önerilerim iz
95,000
SAT
AL
85,000
AZALT
90,000
3
11/14
09/14
07/14
05/14
09/13
07/13
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
11/11
09/11
07/11
05/11
03/11
01/11
11/10
09/10
07/10
05/10
03/10
45,000
01/10
50,000
03/14
55,000
01/14
XU100
TUT
AL
SAT
BİRİKTİR
AZALT
Hedef Deger
TUT
60,000
11/13
65,000
BİRİKTİR
AZALT
BİRİKTİR
TUT
70,000
AL
75,000
BİRİKTİR
80,000
En Çok ve En Az Önerilenler Listesinde Değişiklikler:
En Çok Önerilenler:
Eklenenler
GUBRF: Gübre Fabrikaları’nı hedef fiyatımızın %23 artış potansiyeli olmasından dolayı
En Çok Önerilenler Listemize ekliyoruz. Şirketin yurtiçinde pazar payını %28’den %31’e
artırarak 1,7 milyon ton satış (%3 yıllık büyüme) gerçekleştirmesini, Razi’de ise satış
hacimlerinin %2 büyümesini bekliyoruz. Şirketin, konsolide satış gelirlerinin ise 2014
yılında %18 büyümesini, FAVÖK marjının ise %15 (1Y14 10.9%) olarak gerçekleşmesini
tahmin ediyoruz. Amonyak fiyatlarındaki en son yükseliş Razi’de karlılığın yüksek
gerçekleşeceğinin habercisi. Hisse, uluslararası benzerlerine kıyasla 2015T 6.2x FD/
FAVÖK (Razi’deki azınlık paylarına göre düzeltilmiş) ve 6.4x F/K çarpanlarına
bakıldığında %14 ve %48 iskontolu işlem görüyor.
PGSUS: Pegasus Havayollarını azalan petrol fiyatları üzerine En Çok Önerilenler
Listemize ekliyoruz. 2015 yılı petrol tahminimizi 92 dolar olarak revize ederken 2014 yılı
ortalaması 103 dolar seviyesinde. Azalan petrol fiyatlarının 2015 yılında Pegasus’un net
karını 137 milyon TL arttırarak 330 milyon TL’ye çıkartacağını öngörmekteyiz. Yeni hedef
fiyatımız bu değişimle beraber 33,6 TL’den 35,8 TL’ye yükselerek %23 yükselme
potansiyeline işaret etmektedir. Bunun haricinde global havacılık hisselerinde yaşanan
ralli sonrasında hisseler son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Pegasus
emsallerine göre de iskontolu işlem görmektedir. Amerikalı hariç tutulduğu emsal şirket
grubuna göre Pegasus’un 2015B FD/FAVKÖK 5,8x ve 2016B FD/FAVKÖK 5,3x
çarpanları sırasıyla +24 ve %32 iskontolu işlem görmektedir.
Çıkanlar
TATGD: En Çok Önerilenler Listesi’ne eklediğimiz 9 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
hissenin %23,5 endeksin üzerinde getiri sağlamasının ardından Tat Gıda’yı listeden
çıkarıyoruz. Bu yükselişin ardından hedef fiyatımız olan 3.40TL’nin sadece %4 yukarı
potansiyeli kaldı. Şirketin genel değişim hikâyesini hala beğeniyoruz. Tuzla’daki boş
arazinin Maret markası ile birlikte 75 milyon dolara satışı sonrası güçlenen bilanço
yapısı, kar marjı düşük kırmızı et işkolundan çıkılması, süt ve salça operasyonlarına
odaklanan bir operasyonel yapıya kavuşması ve Moova’nın satın alınması ile süt ürünleri
kategorisine peyniri de eklemeleri beğenmemizin ana gerekçeleri olarak sıralanabilir.
Hisse, 2015T 8.5x FD/FAVÖK ve 13.1x F/K çarpanları ile işlem görürken, uluslararası
benzerlerinin ortalaması sırasıyla 9.1x ve 15.3x ile işlem görüyor.
TAVHL: TAV’ı En Çok Önerilenler Listemize koyduğumuz 9 Temmuz tarihinden bu yana
göstergenin %9,2 üzerinde gösterdiği performans sonrasında listemizden çıkartıyoruz.
Güçlü trafik büyümesine rağmen, Sabiha Gökçen Havalimanını alamaması TAV’ın hedef
fiyatını 22,0TL’den 21,4 TL’ye çekmemize nede olurken bu rakam %16 yükselme
potansiyeline işaret ediyor. Şirket 2014B FD/FAVÖK 8,2x ve 2015B FD/FAVÖK 6,9x
çarpanlarıyla işlem görürken bu çarpanlar %24 ve %32 iskontolu işlem görmektedir.
En Az Önerilenler:
Değişiklik yapılmamıştır.
4
En Çok / En Az Önerilen Hisseler
En Çok Önerilenler
2014T
Hisse
Kodu
Kapanış (TL) Hedef (TL)
Doğuş Otomotiv
DOAS
9.66
Emlak Konut GYO
EKGYO
Gübre Fabrikaları
Halkbank
2015T
Getiri Pot. %
F/K
11.10
15%
9.3
10.0
1.9
9.6
9.7
1.9
10%
2.50
3.40
36%
9.2
7.4
1.4
8.6
6.7
1.3
10%
GUBRF
4.48
5.42
21%
9.7
5.0
1.1
6.5
3.7
0.9
5%
HALKB
14.65
20.60
41%
6.9
a.d
1.1
6.2
a.d
1.0
15%
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS
29.75
35.81
20%
44.4
15.7
2.5
13.1
9.1
2.1
13%
Türk Hava Yolları
THYAO
7.62
8.60
13%
12.0
8.8
1.4
9.0
6.9
1.2
13%
Tekfen Holding
TKFEN
5.49
6.81
24%
8.2
5.0
0.9
8.5
4.8
0.9
11%
Trakya Cam
TRKCM
2.94
3.25
10%
11.3
8.1
0.8
9.4
7.0
0.7
9%
Vakıfbank
VAKBN
4.71
6.50
38%
7.1
a.d
0.8
6.1
a.d
0.7
15%
Getiri Pot. %
F/K
En Az Önerilenler
FD/FAVÖK PD/DD
F/K FD/FAVÖK PD/DD
2014T
Kapanış (TL) Hedef (TL)
Ağırlık
2015T
FD/FAVÖK PD/DD
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Ağırlık
Hisse
Kodu
Akenerji
AKENR
1.18
1.16
-2%
a.d
23.3
1.2
15.9
9.1
1.1
Arçelik
ARCLK
13.45
13.44
0%
12.5
9.0
2.0
11.8
8.4
1.8
40%
Ford Otosan
FROTO
27.70
28.90
4%
14.8
15.5
3.4
12.2
11.3
3.1
40%
400
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin TL bazlı getirisi
ve BIST100 Endeksi Getirisi
1200
350
300
Baz 2008 yıl sonu=100
1000
250
800
200
600
150
400
50
10/14
05/14
12/13
07/13
02/13
09/12
04/12
11/11
06/11
01/11
08/10
10/09
05/09
12/08
03/10
Öneri Listesinin TL Bazında Getirisi(Sol)
BIST-100 Endeks Getirisi(Sag)
200
0
100
0
5
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin BIST'e Göreceli
Getirisi
Öneri Listesinin BIST'e
Göreceli Getirisi
Baz 2008 yıl sonu=100
12/08
04/09
08/09
12/09
04/10
08/10
12/10
04/11
08/11
12/11
04/12
08/12
12/12
04/13
08/13
12/13
04/14
08/14
1400
20%
Kasım2014–EnÇokÖnerilenlerListesi
DOAS
Dogus Otomotiv (DOAS TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
5,132 6,603 7,281 7,714 Hedef pazar payında erken başarı. Şirket 1Y13’de %17.7 ve 2013
büyüme
7%
29%
10%
6% yıl sonunda ise %17.8 olan pazar payını 1Y14’de %21.4’e
FAVÖK
328
306
352
364 yükseltmeyi başardı. Ancak yıl sonunda pazarda beklenen rekabet
büyüme
20%
-7%
15%
3% artışından dolayı şirket 2014 yıl sonu pazar payınının %18-%19
Net Kar
258
224
229
222 seviyesine olmasını bekliyor. DOAS stratejik iş planında maliyet
büyüme
82% -13%
2%
-3%
yönetimine olan odağının yanısıra yüksek pazar payını korumaya
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
yönelik
de özen gösteriyor. Volkswagen Grup Doğuş Otomotiv’in
F/K
4.7
9.7
9.3
9.6
2018
yılına
kadar %18 pazar payını koruyabilmesi için desteklemeyi
FD/FAVÖK
7.4
7.6
10.0
9.7
0.5
0.4
0.5
0.5 hedefliyor. Aslına bakalırsa, b,iz uzun vade de şirketin Pazar payını
FD/Satışlar
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi daha fazl arttırabileceğine yönelik çok fazla yeri olmadığını
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
4.4
5.7
12.2
12.0 düşünüyoruz.
Relatif Performans %
2.2
-3.2
8.7
37.6
Pazar payı artışının arkasındaki nedenler. Türk tüketicilerinin
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
9.66
tercihlerine yönelik çoklu markalı ürün gamı, her yıl yeni model
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
11.10
lansmanı yapılan pazardaki en genç ürün yelpazesi, geniş servis ağı
Yükselme Potansiyeli
15%
ile müşteri bazı ve satış sonrası, tüketici finansmanı ile sigorta
2,125
Piyasa Değeri (mn TL)
hizmetlerini birarada sunan “tek-durakta” alışveriş konseptli
Piyasa Değeri (mn $)
956
showroomları şirketin Pazar payını artış başarının arkasındaki temel
* 04/11/2014 itibari ile
nedenler olarak gösterilebilir.
Maksimizasyonda ziyade sürdürülebilirlik önem kazanıyor. Yeni
iş planında
sürdürülebilir pazar payına odaklanmayı, maliyet
yönetimi, makul ama sürdürebilir karlılık, satış sonrası cironun
arttırılması ve sürdürülebilir hissedar değeri izliyor. Şirketin yeni
stratejisinde asıl önem maksimizasyon yerine sürdürülebilir pazar
payı, karlılık ve hissedar değerine veriliyor.
Borçlanma oranlarındaki düşüş trendi ile zayıflayan Euro Doğuş
Otomotiv’in satışlarını destekleyecek. Sadece yurtiçi pazara
satışıları olan bir ithalatçı olarak, Doguş Otomotiv’in borçlanma
oranlarındaki beklenen düşüşten ve zayıf Euro’dan 4Ç14’de olumlu
etkilenmesini bekliyoruz. DOAS’ın 2014 yılında yıllık bazda %23
düşüşle ve 0.2 baz puan pazar payı artışı ile 125 bin adet araç satışı
gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Yılın geri kalan kısmında TL’nin
Euro karşısında değer kazanacağı ve VW Grub’un desteğinin devam
edeceği beklentisi ile DOAS’ın cirosunun 2014’de yıllık bazda %6
artış ile 7 milyar TL’ye ulaşacağını, FAVÖK marjının ise 2013’e
benzer %4.7 seviyesinde kalacağını öngörüyoruz.
Düşük yatırım ihtiyacı temettü ödemesi için olanak sağlıyor.
DOAS İstanbul, Ankara ve Bursa’da showroom inşaatlarını
tamamladığından dolayı bundan sonraki dönemlerde önemli bir
yatırımı olmadığından, önemüzdeki dönemlerdeki düşük yatırım
bütçeleri şirketin yüksek temettü ödemesi için imkan sağlıyor. Şirket
2014 yılı için 60 milyon TL civaro yatırım tutarı bütçeliyor.
DOAS AL tavsiyesini hakediyor. Hisse 2014T ve 2015T yılları 9.3x
ve 9.6x F/K çarpanı ile yurtdışı benzerlerinin 10.5x ve 9.5x ve yurtiçi
benzerlerinin 14.2x ve 11.8x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem
görüyor. Hisse başına 11.10 TL olan hedef fiyatımız %15 yukarı
potansiyele işaret ediyor. DOAS için AL tavsiyemizi koruyoruz.
6
EKGYO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 04/11/2014 itibari ile
Emlak GYO (EKGYO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
1,005 2,331 2,000 2,200 İkincil Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı & Arazi Satın Alımları
40% 132% -14%
10%
397
909
964 1,064 Kasım 2013’de Emlak GYO arsa almak için ikincil halka arza gitmiş
125% 129%
6%
10% ve 3,25 milyar TL fon elde etmişti. Mayıs 2014 itibariyle şirket ikincil
523 1,061 1,029 1,099 halka arz gelirlerin tamamını harcamış oldu. Şirket TOKI’den 2,5
129% 103%
-3%
7% milyar TL, Özelleştirme İdaresi'nden ise TL1 milyar TL büyüklüğünde
2012G 2013G 2014T 2015T arsa alımı yaptı. Arsalar Başakşehir/İstanbul (547 bin m2), Çankaya/
11.6
7.0
9.2
8.6
Ankara (493 bin m2), İstinye/İstanbul (158 bin m2), Maltepe/İstanbul
18.7
3.6
7.4
6.7
7.4
1.4
3.6
3.3 (92 bin m2) ve Derince/Kocaeli (77 bin m2)’de yer alıyor. Diğer
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi yandan Emlak GYO, TOKI ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak
135.5 147.2 130.5
99.0 olarak Yeni Şehir ve Kanal İstanbul'un master planı tasarlamakta.
2.0
-2.2 -10.4
5.1
Yeni Projeler & Ön Satışlar
2.50
3.40
36%
9,500
4,272
Emlak Konut GYO bu yıl Bahçekent Flora (Hoşdere) ve Göl
Panorama Evleri (Avcılar), Istmarina, Nidakule Ataşehir, Seyranşehir
projelerini satışa sunmuştu. Ekim ayında Basakşehir’deki Park
Mavera projesinin lansmanıyla birlikte ilk on aylık satış rakamı 7533’e
toplam satış hasılatı ise 3,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirket Ekim ayı
itibariyle 2014 yıllı hedefi olan 10 bin konut ve 4 milyar TL ciro
hedefine oldukça yaklaştı. 2015 yılı için şirket en az 10 bin konut
satışı hedefliyor.
İhaleler…
Emlak son çeyrekte Kartal Yakacık (85 milyon TL) ve Bahçelievler (64
milyon TL) arsalarını ederek sırasıyla 1,45 ve 2,70 ihale çarpanına
ulaştı. Şirketin su ana kadarki ihalelerinin ihale çarpanı ortalaması
1,95. Şirket bu iki ihale dışında 2014 yılı içinde Ankara Yenimahalle
(622 milyon TL) arsasını ihaleye çıkarabilir. Diğer taraftan şirket Kartal
Orhantepe (120 milyon TL) arsasının ihalesini iptal etmişti.
Hisse geri alım programı devam ediyor
Emlak GYO Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında hisse alımı
yapabilmek üzere fon ayırdığını duyurdu. Aslında şirket Nisan
2014’de 36 aylık bir geri alım programı açıklamış, ödenmiş
sermayenin %10’una kadar alım yapabileceğini ve 1,5 milyar TL fon
ayırmış olduğunu duyurmuştu. İkincil halka arzdan sonra şirket
piyasadan ödenmiş sermayenin %2.92’sini aldı.
3,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz
Baz senaryomuzda, şirketin arsa portföyünü 2015-2022 yılları
arasında projelendireceğini varsayarak 3,4TL’lik bir hedef fiyatına
ulaşıyoruz. İyimser senaryoda ise arazi portföyünü daha hızlı
geliştirebileceğini varsayarsak (2015-2019) hedef fiyatımız 3,8TL’ye
yükseliyor. Son olarak,10 yıllık projelendirme periyodunu ve daha
düşük ihale çarpanlarını içeren en kötü senaryomuzda ise hedef fiyat
2,6’ya geriliyor.
7
GUBRF
Gubre Fabrikasi (GUBRF TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Hem Türkiye hem de Iran operasyonlarında satış hacimlerinin
Gelirler
2,227 2,265 2,667 2,787
büyümesini
bekliyoruz.
büyüme
-2%
2%
18%
4%
FAVÖK
533
394
405
542 Şirketin 2014’te Türkiye’de pazar payını %28’den %31’e yükselterek
büyüme
-12% -26%
3%
34%
1.7 milyon ton satış hacmine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Razi
Net Kar
190
95
155
231
operasyonlarında ise %2 büyüme öngörüyoruz. Böylece şirketin
büyüme
46% -50%
63%
49%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T konsolide cirosunun kurdaki değişimleri de göz önüne aldığımızda
F/K
5.5
13.5
9.7
6.5 2013’teki 2.3 milyar TL’den 2014’te 2.7 milyar TL’ye ulaşmasını
FD/FAVÖK
2.5
3.1
5.0
3.7 tahmin ediyoruz.
0.6
0.5
0.8
0.7
FD/Satışlar
uygulanan
yaptırımların
azalmasından
olumlu
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi İran’a
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
9.7
6.9
9.4
8.5 etkilenecektir.
Relatif Performans %
8.1
1.8
5.1
43.9
İran’ın, 5+1 ülkeleriyle geçtiğimiz ay vardığı anlaşmanın hemen
Değerleme, TL
olumlu etkisi olmasa da, İran’ın anlaşmadaki koşullara sadık kalması
Hisse Fiyatı (*)
4.48
halinde
önümüzdeki altı ay boyunca İran’a yeni yaptırım
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
5.42
Yükselme Potansiyeli
21%
uygulanmayacak ve mevcut yaptırımlar, gerekirse hızla eski haline
1,496
Piyasa Değeri (mn TL)
getirilebilecek şekilde hafifletilecek. Bu durumun şirket üzerinde olası
Piyasa Değeri (mn $)
673
olumlu etkileri, sigortaların tekrar yapılmaya başlanması ile gemi ile
* 04/11/2014 itibari ile
ürün sevkiyatı maliyetlerinde düşüş, resmi ve piyasada kullanılan
döviz kurunun birbirine yaklaşması, para transferinde kolaylık ve
değerlemelerde kullanılan iskonto oranlarında düşüş olarak
sıralanabilir.
Çarpanlarına göre iskontolu işlem görüyor.
Hisse, uluslararası benzerlerine kıyasla 2015T 6.2x FD/FAVÖK
(Razi’deki azınlık paylarına göre düzeltilmiş) ve 6.4x F/K çarpanları ile
%14 ve %48 iskontolu işlem görüyor.
8
HALKB
Halkbank (HALKB TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
12,323 14,146 17,073 18,671 En beğendiğimiz banka. Halkbank, rakiplerine kıyasla daha yüksek
büyüme
43%
15%
21%
9% net
faiz marjı, düzenleyici kurumların karlılığı baskılayıcı
Net Faiz Geliri
4,476 4,829 5,783 6,443 hareketlerinden uzak KOBİ segmentindeki güçlü varlığı, yüksek bilanço
büyüme
29%
8%
20%
11% likiditesi ve ucuz kamu mevduatına erişim ayrıcalığı ile en
Net Kar
2,595 2,751 2,655 2,945
beğendiğimiz banka olmayı sürdürüyor. Banka yılın üçüncü çeyreğinde
büyüme
27%
6%
-3%
11%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T büyük bir krediyi takipte izlemeye alırken önümüzdeki yılın ilk yarısında
F/K
6.6
7.6
6.9
6.2 bu krediye ilişkin karşılık yükümlülüğünü tamamlamış olacak. TGA
P/DD
1.8
1.1
1.1
1.0 oluşumu bankaya yönelik algıyı bir miktar bozsa da bu bir kereye
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi mahsus dosya hariç tutulduğunda bankanın aktif kalitesini koruduğunu
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 291.9 335.0 333.0 334.5
görüyoruz. üçüncü çeyrekte sorunlu kredi oluşumu bahsi geçen dosya
Relatif Performans %
-2.2
-0.9 -11.9
3.5
hariç tutulduğunda sektördeki rakiplerine kıyasla daha düşük düzeyde
Değerleme, TL
kaldı. Banka yönetimi, bu krediye ilişkin karşılık yükünün önümüzdeki
Hisse Fiyatı (*)
14.65
yıl net kar büyümesi hedeflerine zarar vermeyeceğini düşünüyor.
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
20.60
Yükselme Potansiyeli
41%
Ancak bu yıla ilişkin kar tahminleri %15 aşağı çekilmiş durumda.
Piyasa Değeri (mn TL)
18,313
Son çeyrekte net faiz marjı güçlenecek. Bankanın kredilerini yeniden
Piyasa Değeri (mn $)
8,236
fiyatlama kabiliyeti rakiplerine kıyasla daha yüksek. Fonlama tarafında
* 04/11/2014 itibari ile
ise vadesiz mevduat tabanının genişlemesi ve ucuz kamu mevduatına
erişim ile alternatif fonlama fırsatlarının değerlendirilmesi sayesinde
bankanın yılın ikinci yarısında ve özellikle son çeyrekte net faiz
marjının daha iyi görüneceğini düşünüyoruz. Halkbank’ın kredi
mevduat oranı rakiplerine göre oldukça düşük düzeyde olduğu için
fiyatlamalarda elini kuvvetli kılıyor.
Mevzuat değişimlerinden en az etkilenen banka. Halkbank yeni
yürürlüğe giren ücret ve komisyonların düzenlenmesine ilişkin yasal
değişikliklerden en az etkilenen bankalardan biri konumunda. Diğer
yandan kamu otoritelerinin KOBİ kredi kredilerini destekleyici yönde
attığı adımlar bankanın bu alandaki başarısı ile birlikte
değerlendirildiğinde karlılığını olumlu etkileyecektir.
Değerleme cazip görünüyor. Hedef değere %41 artış potansiyel
bulunmakta. Bu arada bankanın sigorta iştirak satış sürecine yılsonu
itibarıyla hız verdiği ve önümüzdeki yılın ilk yarısı içinde bu sürecin
tamamlanması hedeflendiği bilgisi yönetim tarafından paylaşıldı.
Bankanın hızlı yeniden fiyatlama kabiliyeti ve yüksek vadesiz mevduat
ağırlığı sayesinde bu yıl net faiz marjının yatay kalacağını tahmin
ediyoruz. Ücret ve komisyonlar tebliğinden en az etkilenecek
isimlerden biri de Halkbank. Bankanın bu yıl net karında %4 ile sınırlı
bir düşüş bekliyoruz. Tahminlerimize göre önümüzdeki yıl net karda %
11 düzeyinde artış olabilir. Ancak değerleme çarpanları birinci kuşak
bankaların ortalamasına göre %25 ucuz kalıyor.
9
PGSUS
Pegasus Havayollari (PGSUS TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,919 2,404 2,994 4,047 Hedef fiyatımız 35,8 TL’ye yükselttik
büyüme
29%
25%
25%
35% Petrol fiyatların yaşanan sert düşüşün ardından Pegasus için hedef
FAVÖK
292
412
226
388 fiyatımızı 35,8 TL yükselttik. Yeni hedef fiyatımız %23 yükselme
büyüme
315%
41% -45%
72%
potansiyeli içeriyor. Bununla birlikte 2015 yılı için de petrol tahminimizi
Net Kar
126
92
68
233
büyüme
a.d -27% -25% 240% 107 dolardan 92 dolara çektik. Pegasus için AL olan tavsiyemizi halen
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T korumaktayız.
F/K
33.7
44.4
13.1 Pegasus 3Ç14’de yolcu sayısını %15 arttırdı
FD/FAVÖK
10.8
15.7
9.1
Pegasus yılın üçüncü çeyreğinde yolcu sayısını %15 arttırarak 5,8
FD/Satışlar
1.9
1.2
0.9
milyon yolcuya hizmet verdi. Yurtiçi uçuş yapan yolcu sayısı %16’lık
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
53.8
55.9
59.2
62.0 artışla 3,3 milyona yükselirken yurtdışına uçış yapan yolcu sayısı %14
Relatif Performans %
6.7
6.7 -24.3 -30.8 yükselerek 2,5 milyona yükseldi. Aynı dönemde AKK yıllık bazda %18
Değerleme, TL
artarak 7,2 milyara çıkarken, ÜYK’da %18’lik artışla 6,0 milyara çıktı.
Hisse Fiyatı (*)
29.75
Doluluk oranı ise %82,6’da sabit kaldı.
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
35.81
3Ç14’de bizim beklentimiz yolcu sayısının %19,1 oranında artması
Yükselme Potansiyeli
20%
doluluk oranının da 0,6 yüzdesel puan artış göstermesiydi. Ancak,
Piyasa Değeri (mn TL)
3,043
doluluk oranında ve uçak kullanım oranlarında artış görülmezken,
Piyasa Değeri (mn $)
1,368
* 04/11/2014 itibari ile
yolcu büyümesi de beklentimizin altında %15 oranında gerçekleşti.
Bundan önceki son 6 çeyreğe baktığımızda yolcu sayısında ki artış %
20’nin altına inmemişti. Bu yüzden, Sabiha Gökçen Havalimanında
THY ile yaşanan rekabet yolcu büyümesini bir miktar aşağı çekmiş gibi
gözüküyor. Ancak hala Pegasus’un 2014 yılı yolcu büyümesi hedefi
olan %20’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.
Bunun yanında şirket yönetimi yan gelirleri arttırmayı ve doluluk
oranlarını %80’in üzerinde tutmayı hedefliyor.
Gelir verimliliğindeki baskı devam edecek
Pegasus üzerindeki gelir verimliliği baskısının bu yıl içerisinde devam
edeceğini öngörmekteyiz. Önümüzdeki yıl ise şirket doluluk %80
üzerinde tutmaya, yeni kapasite eklemeye ve yan gelirleri arttırmaya
odaklanacak. Şirket yönetimi önümüzdeki 3 yıl için yıllık ortalama AKK
büyümesini %20-25 arasında tutmayı amaçlıyor.
10
THYAO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 04/11/2014 itibari ile
Türk Hava Yolları (THYAO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
14,762 18,777 24,018 28,175 Gelir verimliliğinde azalma trendi durmuş gözüküyor
25%
27%
28%
17% Artan gelir verimliliği ve güçlü yolcu büyümesi THY’nin 2Ç14’de
2,115 2,330 2,422 3,084
gelirlerini %33,1 oranında yükselmesine yardımcı oldu. Yolcu tarafına
81%
10%
4%
27%
baktığımızda yıllık bazda %14’lük bir artış gerçekleşirken doluluk oranı
1,156
683
878 1,165
6142% -41%
29%
33% 0,1 yüzdesel puan büyüme ile %80,2 oranına çıktı. Şirketin iç
2012G 2013G 2014T 2015T hatlardaki gelir verimliliği TL bazında %6 büyüyerek 18,7 kuruşa çıktı.
3.5
14.1
12.0
9.0 Yurdışı gelir verimliliği ise Avro bazında sabit kalarak 5,5 Avrosent
6.8
8.2
8.8
6.9 olarak gerçekleşti. 2Ç14 sonuçları bize gelir verimliliğindeki azalma
1.0
1.0
0.9
0.8 trendinin durduğunu gösteriyor.
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
239.3 256.4 203.3 215.2 Gelir verimliliğindeki kötüleşmenin 2014’ün ikinci yarıyılında
4.5
7.5
-7.9
-0.1 yavaşlayacağını bekliyoruz
7.62
8.60
13%
10,516
4,729
Şirket yönetiminin tahminlerine paralel olarak bu yıl uluslararası gelir
verimliliğinde avro bazında ortalama %2,5 oranında düşüş beklerken
yurtiçi gelir verimliliğinde de TL bazında %2,3 oranında düşüş
bekliyoruz. Artan taleple birlikte 3Ç14 itibariyle THY gelirlerinin
üzerindeki baskının azalacağını tahmin ediyoruz. 2014 yılı doluluk
oranı tahminiz ise yıllık bazda 0,1 yüzdesel puan azalışla %78,9
seviyesinde bulunuyor.
THY’nin uzun vadeli planlarının ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz
THY 2013 yılı itibariyle Dünya havacılık pazarında %1,6 pazar payına
hâkim bulunurken 2014 yılında yolcu sayısını %22 oranında büyüterek
bu rakamı %1,9’a yükseltmeyi planlıyor. Atatürk Havalimanında
yaşanan kapasite problemleri dolayısıyla büyüme burada daha sınırlı
olurken Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’da hızlı büyümeye
devam ediyor. Sabiha Gökçen’in kapasitesini altında çalışması ve
ikinci pistin yapılarak kapasitenin iki katına çıkarılacak olması THY’yi
uzun vadede rahatlatıyor.
Şirket 2023 yılında: 1) 120 milyon yolcuya hizmet vermeyi, 2) 450
üzerinde uçağa sahip olmayı, 3) 24 milyar dolar gelir yaratmayı, 4)
dünya havacılık pazarında %3 paya sahip olmayı ve 5) dünyadaki en
büyük uçuş ağına sahip olmayı planlıyor. Modelimizdeki
tahminlerimizle karşılaştırdığımızda 2023 hedeflerinin ulaşılabilir
olduğunu görüyoruz.
%33 yükselme potansiyeliyle birlikte AL tavsiyemizi yineliyoruz
THY için 12 aylık hedef fiyatımız 8,6TL ve %13 yükselme potansiyeli
taşıyor. Şirketin 2014 ve 2015 FD/FAVKÖK çarpanları 8,1x ve 6,7x ve
bu çarpanlar sırasıyla gelişmekte olan ülkelerdeki emsallerine göre %
6,3 ve %15,2 iskonto ile işlem görüyor.
11
TKFEN
Tekfen Holding (TKFEN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
3,949 3,846 4,171 4,515 2013 yılı sonunda 1,1 milyar dolarlık yeni proje aldı.
büyüme
23%
-3%
8%
8%
Tekfen Holding Aralık 2013’te BP Exploration’dan Azerbaycan’da iki
FAVÖK
259
-24
381
396
büyüme
-32%
a.d
a.d
4% yeni proje aldı. Projelerden birinin büyüklüğü 496 milyon dolar,
Net Kar
299
-64
248
240 diğerinin büyüklüğü ise 621 milyon dolar seviyesinde. Yeni eklenen
büyüme
23%
a.d
a.d
-3% projelerle birlikte holdingin toplam proje büyüklüğü yıl sonunda 3 milyar
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T dolar seviyesine yükselirken, 2014 ilk çeyrek sonu itibariyle 2,6 milyar
F/K
7.8
a.d
8.2
8.5 dolar seviyesinde bulunuyor. Azerbaycan’ın toplam içindeki payı %58
FD/FAVÖK
7.9
a.d
5.0
4.8
seviyelerine geldi.
FD/Satışlar
0.5
0.4
0.5
0.4
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi Türkiye ve Katar’da yeni projeler bekleniyor
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
17.3
18.9
15.3
15.1
Relatif Performans %
0.6
1.0
8.0
-7.4 Tekfen İnşaat’ın 2014 yılında Türkiye ve Katar’da proje almasını
Değerleme, TL
bekliyoruz. Socar’ın Petkim’in üretim sahasında 4 milyar dolarlık
Hisse Fiyatı (*)
5.49
yatırımla yapacağı rafineri için alt yüklenicileri 2014 yılında seçmesi
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.81
bekleniyor. Socar ile olan uzun soluklu iş ilişkisi ve devam eden
Yükselme Potansiyeli
24%
projeler göz önünde bulundurulduğunda Tekfen Holding’in Star
Piyasa Değeri (mn TL)
2,031
Rafinerisi işinden önemli bir parça almasını bekliyoruz. Tüpraş’ın
Piyasa Değeri (mn $)
914
Residuuum Upgrade projesindeki ana müteahhit Technicas
* 04/11/2014 itibari ile
Reunidas’ın Star rafinerisinde de ana yüklenici olması beklentimizi
destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim bu projeden Tekfen’in
payına düşmesini beklediğimiz büyüklük 500 milyon dolar seviyesinde.
Diğer yandan şirketin Katar’da devam eden 500 milyon dolarlık otoyol
projesinin yeni eklenmelerle 800 milyon dolar seviyelerine yükselmesi
bekleniyor.
Problemli projeler tamamlandı
Şirket 2013 yılı boyunca Türkmenistan ve Fas’taki sorunlu projeler
nedeniyle sıkıntı yaşadı. Projelerde yapılan değişiklikler tamamlanma
sürecini uzatırken maliyetlerde artışlara neden oldu. Bu projelerin
Tekfen İnşaat’ı uğrattığı zarar 234 milyon TL seviyelerinde olurken,
inşaat işkolunda 2013 yılının FAVÖK’te 100 milyon TL zararla
kapatılmasına neden oldu. Her iki proje de tamamlandığı için 2014
yılında bu projelere yönelik zararlar beklenmiyor.
Daha sağlıklı bir proje büyüklüğü oluştu
Problemli projelerin tamamlanması ve daha önce çalışılan büyük
kuruluşlardan yeni projelerin alınmasıyla şirketin inşaat işkolunun
mevcut iş durumu daha sağlıklı bir hale geldi. Şu anki projeler içinde
en büyük paya %58 ile Azerbaycan sahip. Azerbaycan’daki projelerde
şirketin iş ortakları BP ve Socar. Türkiye’deki projeler ise toplam
büyüklüğün %14’üne denk geliyor. Tüpraş’ın Residuum Upgrade
yatırımı (81 milyon dolar), Toros Tarım’ın sülfürik asit fabrikası yatırımı
(97 milyon dolar) ve BTC boru hattı onarım işleri (134 milyon dolar)
Türkiye’deki projelerden öne çıkanlar.
Sülfürik asit fabrikası yatırımının meyvelerini 2015’te toplamaya
başlayacak
Tekfen Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım 300 milyon dolarlık
yatırımla Samsun’da 726 bin ton kapasiteli sülfürik asit tesisi yatırımı
yapıyor. 2015’te tamamlanması beklenen yatırım şirketin hammaddede
dışa olan bağımlılığını azaltması ve marjlara olumlu yansıması
bekleniyor. 2015 yılında yatırımın tamamlanmasına paralel olarak
FAVÖK marjının 1 puan artmasını, daha sonraki yıllarda olumlu etkinin
4 puan seviyelerine kadar yükselmesini bekliyoruz.
12
TRKCM
Trakya Cam (TRKCM TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,034 1,488 1,950 2,146 Yeni fırın yatırımları ile büyüme devam ediyor.
büyüme
-18%
44%
31%
10%
Türkiye inşaat sektörü ve Avrupa’da talebin daha yüksek olması, düz
FAVÖK
153
219
316
363
cam üreticilerinin 2014 ilk yarısını çok daha iyi geçirmesini sağladı.
büyüme
-57%
43%
44%
15%
Net Kar
76
117
192
232 Talebin belirgin iyileşmesi ile beklenen doğalgaz zammından önce
büyüme
-66%
55%
63%
21% adım atılarak yurtiçi ortalama fiyatlarda yılbaşından bu yana %13 artış
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, TL’nin dolar ve avro karşısında değer
F/K
20.2
15.8
11.3
9.4 kaybetmesi ve Romanya’dan ithal edilen ucuz camlara başlatılan antiFD/FAVÖK
10.7
9.6
8.1
7.0 damping uygulaması Trakya Cam’ın Avrupa’dan gelen ucuz ithal
FD/Satışlar
1.6
1.4
1.3
1.2
camlarla rekabet gücünü daha da artırdı. Dolayısıyla, şirketin güçlü bir
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
8.7
10.2
7.5
8.0 yıl geçirmesini ve 2014’te cironun %31 artmasını bekliyoruz.
Relatif Performans %
1.6
7.3
19.8
3.5 2014’te marjlarda iyileşme bekliyoruz.
Değerleme, TL
Fiyat artışları, ucuz ithal camların etkisinin azalması, Fritz
Hisse Fiyatı (*)
2.94
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
3.25
entegrasyonun olumlu katkısı, ihracatın ( toplam cironun %30’u)
Yükselme Potansiyeli
10%
artması ile 2014 yılında marjlarda iyileşme bekliyoruz. Böylece 2014
Piyasa Değeri (mn TL)
2,173
FAVÖK marjı tahminimiz %17, 4 baz puan iyileşmeye işaret ediyor.
Piyasa Değeri (mn $)
977
Ayrıca şirketin %19 FAVÖK marjına 2019 yerine daha erken 2016’da
* 04/11/2014 itibari ile
ulaşmasını tahmin ediyoruz.
Doğalgaz zammı beklentilerimizin altında gerçekleşti.
1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde doğalgaza yapılan %9 zam,
bizim %15 beklentimizin altında gerçekleşti. Buna göre biz de
tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz.
Trakya Cam, En Çok Önerilenler Listemizde bulunuyor.
Trakya Cam’ın büyüme hikâyesini beğeniyor ve En Çok Önerilenler
Listemizde tutuyoruz. Ürün fiyatlarına yapılan artışlar neticesinde
iyileşen faaliyet karlılığına rağmen hisse yılbaşından bu yana endeksin
%3 altında performans gösterdi. Hisse, 2014T ve 2015T 8.1x ve 7.0x
FD/FAVÖK çarpanları baz alındığında uluslararası benzerlerine kıyasla
%13 iskontolu işlem görüyor. Ayrıca, 2014 ve 15T 11.3x ve 9.4x F/K
baz alındığında da benzerlerinin 14.8x ve 19.8x çarpanlarına kıyasla
iskontolu işlem görüyor.
13
VAKBN
Vakifbank (VAKBN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
11,918 12,616 14,227 16,281 Düşen faiz ortamından olumlu etkileniyor. Vakıfbank’ın kredi
büyüme
28%
6%
13%
14% portföyünü maaş hesapları ile kamu çalışanlarına yönelik tüketici
Net Faiz Geliri
4,085 4,790 5,144 5,885 kredilerinden KOBİ segmentine doğru çeşitlendirmesi net faiz marjını
büyüme
41%
17%
7%
14% olumlu etkilerken faiz hadlerindeki dalgalanma aktif-pasif vade
Net Kar
1,460 1,586 1,655 1,945 uyumsuzluğu rakiplerine göre yüksek olan bankanın marjlarını kısa
büyüme
19%
9%
4%
18%
süreli baskıladı. Yılın ilk çeyreğinde kredi mevduat spredlerindeki
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
daralmada zirve görüldü. Fonlama tarafının çeşitlendirilmesi ve uzun
F/K
6.2
8.1
7.1
6.1
P/DD
1.0
0.8
0.8
0.7 vadeli YP kaynakların bilançoya dahil edilmesi marjlar üzerindeki
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi baskıyı hafifletti. Bankanın net kar bileşenlerinde ücret ve
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 206.5 250.6 195.9 213.8 komisyonların katkısı düşük düzeyde ve yürürlüğe giren kanun
Relatif Performans %
-1.3
4.4
-4.0
5.0 değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda da böyle devam edecek.
Değerleme, TL
Ancak geçmişten gelen tahsili gecikmiş alacakların önümüzdeki
Hisse Fiyatı (*)
4.71
dönemde katkısında iyileşme bekliyoruz.
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.50
Yükselme Potansiyeli
38%
Net faiz marjında toparlanma görülecek. Bankanın TL ağırlıklı
Piyasa Değeri (mn TL)
11,775
fonlama yapısı ve yüksek getirili kredi portföyü sayesinde yılın ikinci
Piyasa Değeri (mn $)
5,295
çeyreğinden itibaren net faiz marjında iyileşme görülmeye başlandı.
* 04/11/2014 itibari ile
Ayrıca TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin de katkısı yılın son
çeyreğinde marjları destekleyecek. Bu yıl için bankanın net faiz
marjında 45 baz puan daralma ve önümüzdeki yıl yatay bir görünüm
bekliyoruz. Faiz hadlerindeki düşüş menkul kıymet alım satım karlarını
desteklerken yeniden değerleme farkları ile sermaye ve ilgili rasyoları
da rahatlatacak.
Aktif kalitesi kontrol altında. Bankanın yakın izlemedeki kredilerinde
görülen artış dikkat çekici ancak toplamın yalnız üçte biri ödemesi
gecikmiş kredilerden oluşuyor. Banka yönetimi aktif kalitesi konusunda
katı kurallar benimsemiş durumda. Tüm yıl için 120 baz puan özel
karşılık riski (net 60 baz puan) beklentisi korunurken yıl içerisindeki
seyir beklentilerden daha iyi konumda. Bankanın geçmiş yıllara ilişkin
tahsili gecikmiş alacaklarına odaklanması bu alanda güçlü tahsilatlar
getirebilir. Vakıfbank ayrıca sektörde en yüksek karşılık oranına sahip
banka durumunda.
AL önerimizi koruyoruz. 2014 tahminlerimize göre Vakıfbank
hisseleri 7,1x F/K ve 0,8x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. Birinci
kuşak bankalara göre %25’in üzerinde iskonto ile işlem gören
Vakıfbank’ın özkaynak karlılığında iyileşme hikayesine göre ucuz
olduğunu düşünüyoruz. Tahminlerimize göre sektördeki diğer
oyuncuların kar büyümesinde sıkıntı yaşayacağı ortamda Vakıfbank
önümüzdeki üç yıllık süreçte %14 ortalama net kar büyümesi sunabilir.
14
Kasım2014–EnAzÖnerilenlerListesi
AKENR
Ak Enerji (AKENR TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
802
771 1,026 1,705 2014 yılında HES’lerin katkısı sınırlı olacak
büyüme
43%
-4%
33%
66%
Mevsimsellikten dolayı hidroelektrik santrallerinin en verimli olduğu
FAVÖK
149
166
124
318
dönem
yılın ilk yarısıdır. Fakat sene başından beri kuraklık nedeniyle
büyüme
40%
11% -25% 157%
barajlardaki
su oranı ortalamanın oldukça altında. Bundan dolayı
Net Kar
79
-127
-107
54
büyüme
a.d
a.d
a.d
a.d şirketin hidroelektrik santrallerinin düşük kapasite ile çalışması şirketin
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T finansallarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.
F/K
10.2
a.d
a.d
15.9
FD/FAVÖK
16.6
16.2
23.3
9.1 Portföyünü daha verimli yapmak için yeniden yapılandırıyor
FD/Satışlar
3.1
3.5
2.8
1.7
Şirket verimsiz çalışan Bozüyük ve Kemalpaşa santrallerini kapatma
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
kararı
aldığını açıklamıştı. Şirketin 900MW kapasiteli Hatay doğalgaz
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
8.7
7.1
3.8
4.2
Relatif Performans %
2.6
-0.6 -15.7 -16.9 santrali devreye girmesiyle şirketin kurulu gücü 1,288MW’a ulaştı.
Değerleme, TL
Elektrik tarifelerindeki ve doğalgaz fiyatlarındaki değişime
Hisse Fiyatı (*)
1.18
hassas
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
1.16
Yükselme Potansiyeli
-2%
Akenerji’nin
marjları
elektrik
tarifelerindeki
ve
doğalgaz
Piyasa Değeri (mn TL)
860
maliyetlerindeki değişime oldukça hassas. Elektrik fiyatlarının düşmesi
Piyasa Değeri (mn $)
387
ya da doğalgaz maliyetlerin artması şirketin gelecek nakit akımlarını
* 04/11/2014 itibari ile
olumsuz etkileyebilir.
SAT tavsiyemizi koruyoruz
Mevcut piyasa değeri şirket için hesapladığımız 352 milyon hedef
değerin üzerinde. Şirket 23.3x 2014T FD/FAVÖK ve 9.1 x 2015T FD/
FAVÖK çarpanı ile işlem görürken yurtdışı benzerleri 6.1x çarpanı ile
işlem görüyor.
15
ARCLK
Arcelik (ARCLK TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
10,557 11,098 12,794 13,604 Yurtiçi talep artışının 2014 yılında yavaşlaması bekleniyor
büyüme
25%
5%
15%
6%
Yurtiçi beyaz eşya talebi 2013 yılında 4 ana kategoride adet bazında
FAVÖK
1,024 1,163 1,378 1,482
%6’lık artış gösterdi. 2014 yılında Türkiye’de, GSYİH artışındaki
büyüme
17%
14%
18%
8%
Net Kar
520
598
729
771 yavaşlamayı takiben, adet bazında %4’lük daralma beklemekteyiz.
büyüme
3%
15%
22%
6% Yılın ilk dokuz ayında yurtiçi beyaz eşya satışarında %4 daralma
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T yaşandı. Arçelik 2014 yılı yurtiçi beyaz eşya satışları için %0-(-5)’lik bir
F/K
11.6
13.9
12.5
11.8 büyüme beklemektedir.
FD/FAVÖK
9.9
9.6
9.0
8.4
FD/Satışlar
1.0
1.0
1.0
0.9 Avrupa’da talep güçlü
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Arçelik, ana ihracat pazarları Avrupa ülkelerinde payını arttırmak ve
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
17.4
18.7
19.9
19.3
Relatif Performans %
-0.5
2.2
6.1
-2.9 ürün miksini iyileştirmek için çaba göstermeye devam ediyor. Nispeten
zayıf bir 2013 performansını takiben, beyaz eşya ihracatı 2014’ün ilk 9
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
13.45
ayında %5 artış gösterdi. Arçelik 2014 yılında uluslararası pazarlarda
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
13.44
beyaz eşya segmentinde %6’nın üzerinde adet büyümesi
Yükselme Potansiyeli
0%
beklemektedir. 2014 ihracatı, yılın ikinci yarısında olmayacak olan,
Piyasa Değeri (mn TL)
9,089
Dünya Kupası’ndan dolayı oluşan TV talebinden de olumlu yönde
Piyasa Değeri (mn $)
4,087
etkilenmişti.
İleriki yıllarda, hali hazırda Avrupa kıtasında güçlü bir
* 04/11/2014 itibari ile
varlığı olduğu ve bu pazarı elde tutmak veya genişletmek için daha
rekabetçi bir ortamda mücadele edeceği için Arçelik’in Avrupa’da
işinin daha zor olduğuna inanıyoruz.
Kötüleşen işletme sermayesi
Arçelik’in işletme sermayesi/satış oranı 2014’ün üçüncü çeyreğinde,
2013’ün son çeyreğindeki %34’lük orana göre kötüleşerek, şirketin %
37’lik hedefinin de altında %39’a erişmiştir. 2014 yılında işletme
sermayesi yönetimi, yavaş büyüyen bir ekonomide önem
kazanacaktır. İNA ve benzer grup şirketlerinin ortalamasına göre
oluşan 13,44TL hedef fiyatımız %0 yükselme potansiyeline işaret
etmektedir.
16
FROTO
Ford Otosan (FROTO TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
9,768 11,405 11,546 14,056 3Ç14’de operasyonel performansda iyileşme
büyüme
-6%
17%
1%
22%
Ford Otosan 3Ç14’de yıllık bazda %52 artışla 122 milyon TL net kar
FAVÖK
764
744
767 1,047
elde etti. Net kardaki artışın ciro büyümesiyle birlikte operasyonel
büyüme
-12%
-3%
3%
36%
Net Kar
685
641
656
799 karlıktaki iyileşme ve azalan kambiyo giderleri sayesinde düşen
büyüme
3%
-6%
2%
22% finanman giderlerdinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şirketin 3Ç14
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T cirosu beklentilere parallel yıllık bazda %11 artışla 2.9 milyar TL’ye,
F/K
8.8
13.8
14.8
12.2 düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise beklentilerin züerinde yıllık bazda %29
FD/FAVÖK
11.1
13.5
15.5
11.3 artışla 229 milyon TL’ye yükseldi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise TL’nin
FD/Satışlar
0.9
0.9
1.0
0.8
Euro’ya karşı çeyrek bazda değer kazanmasıyla ve
satış
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
karmasındaki olumlu yönlü değişim nedeniyle 3Ç13’deki %6.9%
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
8.9
8.1
10.5
10.4
Relatif Performans %
0.8
-0.4
-1.5
5.0 seviyesinden 3Ç14’de %7.9’a yükseldi.
Değerleme, TL
Yılın ilk dokuz ayında pazar payında düşüş
Hisse Fiyatı (*)
27.70
Ford Otosan’ın Pazar payı yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 1.3
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
28.90
puan gerileyerek 11.2%’e düştü. Pazar payındaki düşüşün nedenleri
Yükselme Potansiyeli
4%
olarak ürün geçişlerinin geçici olumsuz etkisi ile artan araç satış
Piyasa Değeri (mn TL)
9,720
Piyasa Değeri (mn $)
4,371
fiyatlarını söyleyebiliriz.
* 04/11/2014 itibari ile
2014 yıl sonu hedeflerinde değişiklik
Şirket 2014 yıl sonu toplam Pazar tahmini 675 bin adetten 740 bin
adete yükseltirken, yurtiçi perakende satış hacmini 84 bin adetten 93
bin adete arttırdı. İhracat hedefi ise 198 bin adetten 193 bin adete
düştü.
Yeni modeller hisse fiyatına çoktan yansıdı
FROTO hisse fiyatının yatırımların gelecekte beklenen olumlu
sonuçlarının fazlasıyla yansıtığını düşünüyoruz. Hisse başına 28.90TL
hedef fiyatımız %4 getiriye işaret ediyor. Hisse 2014T 14.8x ve 2015T
12.2x Firma Değeri/FAVÖK çarpanlıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı
benzerlerine kıyasla primli işlem görüyor. Bu nedenle hisse için SAT
önerimizi koruyoruz.
17
-5%
-10%
-15%
-0.3%
5%
Aylık Değişim
7.3%
0%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
18
1.02%
2.12%
2.56%
3.36%
3.72%
4.97%
5.65%
8.65%
11.61%
11.80%
Yıliçi Değişim
Arja ntin
Ukr ayn a
41.6%
31.6%
22.1%
Hindistan
18.7%
Türkiye
Tayland
15.9%
Kazakistan
7.7%
14.9%
Çin
7.6%
Romanya
5.6%
G. A frika
Bre zilya
5.0%
2.6%
Meksika
80%
60%
104.5%
2014
2015
2014
2015
1 Ay
Getiri%
Yıliçi
Getiri%
Brezilya
11.7
10.4
7.2
6.6
-0.3
5.6
-0.1
165
Şili
17.8
14.5
9.5
8.4
-0.6
5.5
-0.6
70
1 Yıl Getiri
%
73.9%
14.5%
Uluslararası Emtia Fiyatları 1 Ay Değişim
2.2%
40%
10.1%
0.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
Polo nya
0%
Sing apur
20%
14.30%
100 %
9.9%
10.00%
Çek Cum. -1.6%
120 %
9.6%
Aylik Değişim
6.2%
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. 1 Ay
15.00%
G. K ore -3.8%
Ülke
FD/FAVÖK
17.26%
-40%
30.48%
-20%
32.98%
0.0%
Rusya -25.2%
5.0%
Macaristan -7.6%
Aylık Değişim
57.81%
7.8%
6.5%
5.9%
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi 1 Ay
Ukrayna
Rusya
Arjantin
Kazakistan
Macaristan
Polonya
Cek Cum.
Romanya
Brezilya
G.Afrika
Meksika
Turkiye
G.Kore
Singapur
Cin
-0.06%
Tayland
-0.64%
Hindistan
2.8%
2.4%
1.8%
F/K
Pamuk-25.8%
Brent Petrol-25.3%
Gaz Yağı-23.1%
Soya-21.9%
WTI Petrol-21.6%
Gümüş-17.6%
Mısır-13.6%
LME Kalay-12.4%
Bugday-12.4%
Bakır-11.1%
Platin-10.9%
LME Bakır -9.7%
Seker -4.4%
Altın -2.9%
Dogal Gaz -2.4%
Kakao
LME Çinko
LME Nikel
Paladyum
LME Alüminyum
Kahve
Arjantin
Bre zilya
Kazakistan
Hindistan
Çin
4.0%
7.0%
0.00%
0.21%
1.8%
1.7%
1.5%
1.5%
3.0%
5.4%
4.8%
4.3%
0.5%
Sing apur
Rusya
Çek Cum.
Macaristan
1.4%
1.4%
1.1%
0.5%
Rusya
0.41%
0.61%
0.99%
1.07%
Meksika
Tayland
G. A frika
Türkiye
Polo nya
Çin
-0.7%
-2.9%
-3.0%
-3.7%
1.07%
1.11%
1.25%
1.89%
6.0%
-3.7%
-3.7%
-5.7%
-7.0%
-7.5%
10%
1.99%
Romanya 0.0%
G. K ore -1.3%
Ukr ayn -3.9%
a
1.0%
-7.9%
4.13%
9.42%
2.0%
-9.9%
-10.1%
-5.00%
Rusya
Brezilya
Cek Cum.
Polonya
Macaristan
Singapur
Romanya
Meksika
G.Kore
Arjantin
Ukrayna
Tayland
Hindistan
-0.39%
Cin
-0.52%
Kazakistan
-1.20%
G.Afrika
-2.21%
Turkiye
5.00%
-11.0%
-2.0%
-13.1%
-1.0%
WTI Petrol
Kahve
Brent Petrol
LME Nikel
Seker
COMEX Gümüş
Gaz Yağı
Kakao
Pamuk
LME Kalay
COMEX Altın
LME Çinko
COMEX Platin
COMEX Bakır
LME Bakır
COMEX Paladyum
Dogal Gaz
Bugday
LME Alüminyum
Mısır
Soya
YurtdışıGöstergeler
CDS
9.6
8.7
7.8
7.1
2.8
18.7
16.8
80
Çek Cum.
12.6
13.6
6.5
7.0
0.3
2.5
-1.3
50
Macaristan
12.5
9.0
5.9
5.1
-4.1
-7.6
-10.4
182
Hindistan
17.8
14.7
11.4
10.0
5.0
33.7
33.3
n.a
İsrail
11.0
10.7
8.6
8.8
-0.3
7.2
10.2
84
Meksika
22.2
18.2
10.1
9.1
0.6
5.8
11.2
82
Polonya
14.5
13.7
0.7
6.8
1.2
65
4.7
4.6
3.1
3.1
-1.0
-22.3
-24.0
265
G.Afrika
15.9
14.0
10.3
9.4
2.7
10.8
12.5
175
GOÜ Ort.
12.0
10.7
8.0
7.4
0.3
5.8
1.2
83
Türkiye
11.5
10.2
9.5
8.3
8.0
20.9
7.6
% Prim /İskonto
-4%
-5%
Kaynak: Bloomberg
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi Yıliçi
Yıliçi Değişim
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. Yıliçi
Yıliçi Değişim
Emtia
Uluslararası Emtia Fiyatları Yıliçi Değişim
TahvilPiyasası
Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi (EMBI)
730
Gösterge Faiz & Politika Faizi
11
500
(%)
Gösterge Faiz
11
710
Politika Faizi
10
480
10
690
9
460
670
9
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. 1 Ay)
Arjantin
Turkiye
G.Afrika
Romanya
Ukrayna
Polonya
Macaristan
Çek
Cin
Meksika
Rusya
Brezilya
Kazak
Aylık Değişim
-0.7%
-2%
0%
2%
4%
6%
27/10/2014
13/10/2014
29/09/2014
15/09/2014
01/09/2014
18/08/2014
04/08/2014
21/07/2014
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. Yıliçi)
Arjantin
Turkiye
Romanya
Macaristan
Meksika
G.Afrika
Cin
Brezilya
Kazak
Polonya
Çek
Rusya
Ukrayna
7.6%
2.5%
1.8%
1.7%
1.5%
1.2%
1.1%
0.6%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
07/07/2014
Tarih
23/06/2014
24/8/14
09/06/2014
24/6/14
EMBI EM + Composite Toplam Getiri (Sol)
EMBI EM Turkiye Toplam Getiri (Sağ)
26/05/2014
8
440
12/05/2014
650
24/4/14
8%
10%
22.4%
17.1%
12.8%
12.3%
10.3%
9.6%
8.5%
8.5%
8.3%
7.5%
Yıliçi Değişim
3.9%
0.0%
-1.4%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Yabancı Oranı
BİST'in yabanci payi aylık değişimi
En Çok Artan
Cari Deger
Hisseler
Yabancı Payi
ASUZU
21.32
LOGO
46.21
PIMAS
8.14
BRISA
43.58
OTKAR
16.04
BJKAS
7.08
MNDRS
10.35
TRKCM
50.56
THYAO
64.65
CLEBI
48.80
03/10/2014
Yabancı Payi
8.11
36.03
0.84
36.68
10.00
1.27
5.15
45.98
60.12
44.27
Aylık Değişime Göre
0.27 Bps
Puan
Ay En Çok Azalan
Change%
Getiri % Hisseler
13.20
15.37 TAVHL
10.18
10.31 TKNSA
7.31
2.62 KOZAL
6.91
16.67 TATGD
6.04
9.59 ALARK
5.82
22.27 ASYAB
5.20
29.07 ALBRK
4.58
15.75 SNGYO
4.53
15.98 DESPC
4.52
16.77 MRDIN
Cari Deger
Yabancı Payi
76.96
35.67
70.67
19.50
49.78
26.45
54.54
11.37
14.63
11.00
03/10/2014
Yabancı Payi
84.24
42.08
76.55
23.92
53.95
30.58
58.05
14.23
17.34
13.38
Puan
Change%
-7.28
-6.41
-5.88
-4.42
-4.17
-4.13
-3.51
-2.87
-2.72
-2.38
Ay
Getiri %
1.37
4.47
-15.38
20.00
7.12
11.48
-1.24
5.95
0.83
0.62
BIST Yıliçi Yabancı Oranı Grafigi
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
Yabancı Payi(%)
Yerli Payi(%)
36.59
63.4
19
03/11/2014
13/10/2014
22/09/2014
01/09/2014
11/08/2014
21/07/2014
30/06/2014
09/06/2014
Yer li O ranı (S ağ Eksen)
19/05/2014
28/04/2014
07/04/2014
17/03/2014
24/02/2014
03/02/2014
13/01/2014
23/12/2013
02/12/2013
11/11/2013
21/10/2013
30/09/2013
09/09/2013
19/08/2013
29/07/2013
Yab ancı Oran ı (Sol Eksen)
08/07/2013
17/06/2013
27/05/2013
06/05/2013
Yerli Payi(%)
38.99
33.59
15/04/2013
25/03/2013
04/03/2013
11/02/2013
21/01/2013
31/12/2012
Yabancı
Maksim 66.40
Minimu 61.00
40.00
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
YurtiçiAjanda
Pazarte si
Salı
Çarş am ba
04-11-14
Pe rş e m be
05-11-14
TOASO 3Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş
Yatırım Net Kar Tahmini: TL135mn; CNBCE:TL126mn)
CCOLA 3Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 87mn TL, Piyasa: 128mn TL
07-11-14
AKCNS 3Ç14 Mali Tablo A çıklaması (İş
Yatırım Beklentisi: 68mn TL, Piyasa
Beklentisi: 69mn TL)
BIMAS 3Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 120mn TL, Piyasa: 115mn TL
14-11-14
Merkez Bankası Beklenti Anketi - Kasım
2014 - Saat:14:30
10-11-14
TRGYO 3Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş
Yatırım Beklentisi: 37mn TL net zarar,
Piyasa Beklentisi: 51mn TL net zarar)
Sanayi Üretim Endeksi - Eylül 2014 Saat:10:00
11-11-14
12-11-14
13-11-14
Cari Denge - Eylül 2014 - Saat : 10.00
17-11-14
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Ekim 2014 - Saat: 11.00
İşsizlik Oranı - Ağustos 2014 - Saat:10:00
18-11-14
19-11-14
20-11-14
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
Toplantısı - Kasım 2014 - Saat:14:00
25-11-14
Turist Girişleri -Saat:11:00
26-11-14
27-11-14
Tüketici Güven Endeksi - Kasım 2014 Saat:10:00
Finansal İstikrar Raporu / 2 - Saat: 10.00
24-11-14
Kapasite Kullanım Oranı - Kasım 2014 Saat:14:30
Reel Sektör Güven Endeksi - Kasım 2014 Saat:14:30
01-12-14
02-12-14
03-12-14
TÜFE - Kasım 2014 - Saat:10:00
04-12-14
Yİ-ÜFE - Kasım 2014 -Saat:10:00
MSCI Endeksleri
Türkiye'nin
Diğer Bolgelere
Göre
Performansı
MSCI Endeksleri
GOÜ
04/11/2014
End. Kapanış 1,007
28/10/2014
End.Kapanış
1005
1 Hafta Performans
0.2%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
31/12/2013
End.Kapanış
1,003
Yıliçi Performans
0%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
04/11/2013
End.Kapanış
1,027
12 Ay Performans
-2%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
Türkiye
Doğu
Avrupa
Avrupa&Ortad
oğu&Afrika
522
527.65
-1.0%
159
158.35
0.5%
307
307
0.1%
456
15%
200
-20%
328
-7%
541
-3%
208
-24%
341
-10%
20
Dünya
1,698
1,686
0.7%
-1.24%
-1.57%
-1.15%
-1.73%
1,661
2%
14.06%
34.98%
21.03%
12.27%
1,604
6%
-1.52%
20.13%
6.49%
-9.35%
Cum a
06-11-14
AEFES 3Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 137mn TL, Piyasa Beklentisi:
134mn TL
VAKBN 3Ç14 mali sonuçları (ISY: 353 mn
TL, Piyasa: 354 mn TL)
ULKER 3Ç14 yılsonu mali tablo açıklaması
(İş Y atırım net kar tahmini: 48 milyon TL,
Piyasa beklentisi: 47 milyon TL)
CIMSA 3Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş
Yatırım Beklentisi: 63mn TL, Piyasa
Beklentisi: 62mn TL)
TKFEN 3Ç14 sonuçları açıklaması (İş Yatırım
tahmini: 30 milyon TL, Piyasa beklentisi 40
milyon TL)
21-11-14
28-11-14
Dış Ticaret Dengesi - Ekim 2014 Saat:10:00
05-12-14
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
BAGFS
GUBRF
Öneri
TUT
AL
Kapanış TL
Cari
Hedef
13.20 13.50
4.48
5.4
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
2%
2.4%
21%
2.1%
3A Ort.
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
Hac.(mn$)
3A
267
4.9 57.98 17
672
2.5 23.21
0
TL Perf.
F/K
Kimyasal Ürün
DOAS
FROTO
OTKAR
TOASO
AL
SAT
TUT
AL
9.66
27.70
61.70
13.85
11.10 15%
28.90
4%
55.70 -10%
15.70 13%
TUT
TUT
5.16 6.20
70.25 76.86
9.8%
5.4%
3.9%
5.9%
954
4,364
665
3,109
3.2
3.9
4.2
6.9
24.52 20
17.78 -1
26.27
9
24.09
6
2.0%
7.0%
266
1,683
5.6 20.82
1.6 24.76
9
-2
-4
8
38 17 14
5 -3
4
2
7
1
-8
4 14
63
24
21
9
-8
6
9
26
Otomotiv
TMSN
TTRAK
20%
9%
3
-4
-19
17
1 -14
-6 23
Traktör
AEFES
BANVT
CCOLA
PNSUT
PETUN
PINSU
ULKER
TATGD
SAT
TUT
G.G
AL
AL
TUT
AL
AL
25.95
3.81
51.55
21.25
9.04
3.98
17.05
3.36
22.16 -15%
3.88
2%
21.50
12.40
4.13
18.60
3.40
1%
37%
4%
9%
1%
TUT
AL
AL
SAT
TUT
AL
5.18 5.34
14.50 16.30
4.31 4.56
16.00 15.60
4.89 6.01
4.66 5.57
3%
12%
6%
-3%
23%
19%
AL
AL
AL
G.G
1.68 3.68 119%
1.72 3.26 90%
13.75 28.80 109%
4.00
1.2%
0.9%
4.1%
7.7%
8.1%
2.7%
0.0%
6,898
171
5,887
429
176
23
2,618
205
2.5
2.6
3.3
0.5
0.1
0.2
7.1
2.2
32.29
2
20.81 57
25.43
1
20.17 12
33.13
2
31.8 -7
42.87
2
40.6 26
205
1,246
277
970
240
259
0.3
0.7
0.3
1.1
0.2
0.0
58.23 11
20.45
9
29.6 15
29.45 10
34.92 -5
8.59
2
196
300
941
267
3.0
3.4
6.5
3.0
36.88 -30
43.86 -31
29.91 -36
30.98 -5
-1
-6
0
4
26 55 54 33
-13 -15 -1 -8
24
8 10 31
14 10
0 20
-1
5 -9
4
7
-3
0 12
22 14 23 28
12
83
0
28
30
24
15
35
Gıda & İçecek
ADANA
AKCNS
BOLUC
CIMSA
MRDIN
UNYEC
9.4%
7.9%
7.0%
9.1%
10.4%
21 21
9 27 43
33 11
7 40 31
46 47 12 53 74
29 31
8 36 55
1
-3 -7
6 15
-8 -29
0 -3 -16
Çimento
IPEKE
KOZAA
KOZAL
PRKME
4.1%
-69
-64
-60
-30
-55 -31 -67 -46
-40 -32 -62 -29
-43 -37 -58 -32
-25 -7 -26 -11
Madencilik
TCELL
TTKOM
36.4 26.55
9.5 12.52
-5
0
TUT
AL
12.85 14.47
6.42 7.63
13%
19%
3.7%
8.3%
12,691
10,087
-1
-3
-4
-5
-7
-2
4
2
13
12
SAT
SAT
13.45 13.44
0%
10.55 6.43 -39%
4.3%
4,080
900
8.4 25.06
4
2.7 5.68 52
6
-3
2 12 15
257 204 49 275 260
-0.3%
1.7%
3.0%
2.1%
373
2,518
953
975
0.8 20.67
7
6.1 33.45
9
0.7 10.28 15
4.0 30.5
9
-19
20
69
20
4.5%
2.4%
7,353
865
28.0 35.45
7
41.8 92.05 17
İletişim
ARCLK
VESBE
Beyaz Eşya
ANACM
SISE
SODA
TRKCM
AL
AL
TUT
AL
1.87
3.30
4.22
2.94
2.09 12%
3.29
0%
3.74 -11%
3.25 10%
SAT
AL
4.68
2.47
4.32
2.57
-9
4 -15
13
7 26
55 12 78
3
7 26
8
34
83
23
Cam
EREGL
KRDMD
-8%
4%
88 65
4 97 96
101 113 15 111 152
Demir Çelik
HURGZ
AL
0.61
0.74
22%
151
0.6 20.96
-6
-24 -14
-8 -20
2
Medya
AYGAZ
TRCAS
TUPRS
AL
AL
AL
9.67 11.19
2.43 3.78
47.80 58.87
16%
55%
23%
4.0%
3.1%
1,302
245
5,374
0.7 24.13
1
0.8 24.96 -1
16.7 48.83 -10
7
6 -1 13
-25 -16 -3 -21
4
-2 -12
9
26
0
15
Petrol & Enerji
SELEC
TUT
2.07
2.40
16%
2.9%
577
0.1
15
-7
2
-3
-9
7
14
Sağlık
BIMAS
BIZIM
BOYNR
MGROS
TKNSA
SAT
AL
SAT
AL
AL
49.50
18.25
4.43
21.50
8.64
50.57
23.70
7.04
26.96
12.95
2%
30%
59%
25%
50%
2.0%
1.2%
1.9%
4.4%
6,746
328
183
1,718
427
9.0%
22
14.3
4.2
0.0
9.7
2.5
63.84 -1
45.72
0
3.12 -16
19.27 15
11.14 -26
18
-2 -3 24 16
-27 -34 -2 -23 -22
-54 -48 -18 -51 -39
16 14 13 23 34
-37 -41 -27 -33 -30
Perakende
MARTI
0.56
0.1 57.59
-5
-21
-9
-7 -16
8
Turizm
KAREL
1.34
35
0.4 28.54 -11
-20 -12 -13 -16
4
İletişim Cihazları
RYSAS
AL
0.78
1.18
51%
39
0.5 63.38
-4
-5
1
-6 a.d
20
Lojistik
BOYP
G.G
49.20
883
0.0 12.37
-4
-7 -15
-6
-2
1
Tekstil
ANELE
Ö.Y
1.32
65
1.4 48.33
-7
-9
12
-9
-4
32
6.8
6.2
1.4
0.8
0.8
12.0
5.7
5.0
9.3
14.8
20.7
11.9
9.6
12.2
15.6
10.1
8.3
8.7
14.4
11.5
7.5
8.1
11.5
11.5
0.5
1.0
1.5
1.0
0.5
0.8
1.4
0.9
0.4
0.7
1.3
0.7
0.4
0.6
1.1
0.7
10.0
15.5
13.2
8.2
9.7
11.3
11.9
7.6
8.6
8.9
10.8
6.7
7.7
7.6
9.1
6.3
13.4
11.1
10.1
9.8
1.0
0.9
0.7
0.7
11.6
10.5
8.7
7.6
14.9
14.2
10.9
12.6
8.5
13.6
11.0
1.3
1.6
1.1
1.5
1.0
1.4
1.3
9.9
12.0
7.9
10.0
6.4
10.0
8.5
14.6
11.7
11.1
11.0
1.4
1.3
1.2
1.3
10.9
9.0
8.2
8.5
19.8
11.1
27.3
14.8
10.4
9.9
25.5
3.2
15.9
8.3
22.8
12.8
8.6
11.3
20.6
13.4
12.7
8.6
19.0
11.3
7.4
1.7
0.5
2.4
1.0
0.7
0.8
2.2
0.8
1.5
0.4
2.1
0.9
0.6
1.0
1.8
0.7
1.4
0.4
1.8
0.8
0.5
8.8
5.9
14.1
12.2
8.5
6.2
18.9
12.7
7.8
6.1
12.2
9.4
7.0
7.8
14.1
11.0
6.9
6.3
10.5
8.1
6.0
12.9
13.1
11.7
0.9
0.9
0.8
10.5
8.6
8.1
10.1
12.5
9.4
12.0
10.8
8.5
10.7
11.2
7.0
11.2
10.2
7.7
11.0
10.2
7.3
11.7
9.3
6.9
10.5
9.6
6.9
12.1
8.5
6.3
1.8
2.2
2.2
2.2
2.2
1.9
1.9
2.0
1.6
1.9
2.0
1.8
1.8
1.9
1.5
1.6
1.9
1.7
1.7
1.8
1.5
1.5
1.7
1.6
6.9
8.6
7.2
8.0
7.3
5.6
7.5
7.8
4.5
6.4
6.8
5.3
7.6
7.2
4.4
5.7
6.1
5.0
7.1
6.8
4.4
5.3
5.6
4.9
10.5
10.4
9.7
9.1
2.2
1.9
1.8
1.6
7.2
6.6
5.9
5.5
a.d
a.d
4.9
9.9
a.d
a.d
11.6
6.1
18.4
5.5
1.2
2.4
2.1
2.0
2.7
1.9
1.9
3.3
3.6
2.6
4.7
2.7
16.5
11.7
9.03
10.50
SAT
AL
AL
SAT
1.18
2.83
4.72
3.04
TUT
7.53
3.71
1.91
Kimyasal Ürün
1.5
0.6
11.8
9.0
7.4
8.9
11.9
1.8
2.0
2.3
2.6
3.1
3.7
13.5
11.1
12.5
10.4
12.0
10.0
1.9
2.2
1.8
2.1
1.7
2.0
6.0
5.9
5.7
5.7
5.5
5.6
12.3
11.4
11.0
2.0
1.9
1.8
6.0
5.7
5.5
12.5
13.9
11.8
15.2
10.9
21.5
1.0
0.7
0.9
0.7
0.9
0.6
9.0
7.7
8.4
8.1
7.8
9.3
13.2
13.5
16.2
0.8
0.8
0.7
8.3
8.3
8.5
a.d
11.8
6.4
11.3
25.5
11.0
8.6
9.4
4.7
10.3
7.7
7.3
1.1
1.2
1.3
1.3
0.9
1.1
1.3
1.2
0.9
1.0
1.2
1.0
7.9
7.2
6.0
8.1
6.2
6.6
6.3
7.0
3.8
6.0
5.7
5.9
11.3
10.2
7.5
6.9
1.2
1.1
1.0
1.1
7.5
6.5
5.8
13.7
9.6
13.7
8.4
12.8
6.0
5.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.1
0.9
8.2
7.0
8.2
6.1
7.8
4.7
4.4
11.6
11.0
9.4
5.6
1.6
1.5
1.2
0.9
7.6
7.2
6.2
4.4
6.9
1.1
13.2
10.8
10.0
0.7
0.7
0.6
6.3
5.8
5.8
13.2
10.8
10.0
0.7
0.7
0.6
6.3
5.8
5.8
15.6
11.3
9.4
8.9
10.6
7.9
13.9
8.8
7.7
0.5
16.0
0.4
0.4
16.0
0.3
0.4
16.0
0.3
12.0
11.0
9.8
19.1
6.7
6.5
11.3
8.9
8.8
0.5
0.4
0.4
15.5
8.8
8.1
5.1
5.1
7.8
6.9
6.4
0.2
0.2
0.2
6.4
6.0
5.6
7.8
6.9
6.4
0.2
0.2
0.2
6.4
6.0
5.6
32.9
38.9
28.7
a.d
a.d
27.0
22.7
12.9
a.d
15.8
22.6
16.1
10.4
11.3
9.1
1.0
0.3
0.4
0.7
0.3
0.8
0.2
0.4
0.6
0.2
0.7
0.2
0.3
0.6
0.2
0.5
0.2
21.8
10.0
7.0
10.7
8.7
17.8
7.5
5.6
9.6
6.5
14.9
6.2
4.9
8.9
4.9
8.4
4.0
32.9
19.3
13.7
9.1
0.4
0.4
0.3
0.3
10.0
7.5
6.2
6.2
6.4
4.4
4.4
4.1
2.6
2.0
1.7
1.7
9.8
7.0
6.3
6.3
6.4
4.4
4.4
4.1
2.6
2.0
1.7
1.7
9.8
7.0
6.3
6.3
4.5
4.3
0.8
0.7
5.6
5.4
4.5
4.3
0.8
0.7
5.6
5.4
8.5
8.4
6.0
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
8.5
8.4
6.0
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
28.9
a.d
a.d
3.2
19.8
3.2
19.8
a.d
a.d
7.7 -14%
11.1
5%
5.0%
1.3%
1.16 -2%
3.46 22%
6.12 30%
1.2 -59%
1,237
2,357
386
779
89
682
2.8 10.11 29
3.4 15.12 14
2.5
1.7
0.1
15.1
53
9
68 26 61
3 12 15
99
22
24.92
3
20.44
3
28.04 -1
14.64 167
-16 -17
1 -11
-2
-12
-7
1 -7 10
-1
4 -3
4 24
119 147 162 130 192
0.7 37.12 -1
20.0 35.46 11
3.8 48.52 51
-9 -13 -3 -4
3
13 17
8 19 38
58 83 48 66 117
Elektrik
AKSA
PETKM
SASA
FD/FAVÖK
13.2
28.9
Elektrik
BRISA
TUT
Otomotiv Lastiği
ASELS
AL
Savunma
AKENR
AKSEN
ODAS
ZOREN
FD/Satışlar
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
37 50 15 44 77 16.8
7.1
6.1
2.1
1.0
0.9
19.1
7.7
6.4
5 44 -2 11 70
9.7
6.5
6.3
0.8
0.7
0.7
5.0
3.7
3.5
3.53
-5%
1.0%
625
1,665
185
21
15.1
12.6
11.0
1.8
1.6
1.5
10.0
8.8
7.7
15.1
12.6
11.0
1.8
1.6
1.5
10.0
8.8
7.7
11.5
10.1
9.1
7.7
2.2
1.8
1.5
1.3
10.8
9.3
7.8
6.6
11.5
10.1
9.1
7.7
2.2
1.8
1.5
1.3
10.8
9.3
7.8
6.6
a.d
35.8
13.6
a.d
15.9
12.3
9.4
a.d
15.6
11.6
11.4
8.7
2.8
1.6
0.7
5.6
1.7
1.3
0.7
5.7
1.6
1.3
0.6
5.3
23.3
11.3
8.1
25.3
9.1
7.4
7.4
18.9
8.8
6.9
7.4
17.0
24.7
12.3
11.6
8.7
2.2
1.5
1.5
17.3
8.2
8.1
a.d
a.d
a.d
a.d
28.6
a.d
24.7
0.8
0.7
0.7
14.7
11.1
10.0
a.d
28.6
24.7
0.8
0.7
0.7
14.7
11.1
10.0
0.6
0.6
7.5
7.5
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
Öneri
CLEBI
DOCO
PGSUS
TAVHL
THYAO
AL
AL
AL
AL
AL
Kapanış TL
Cari
28.55
131.00
29.75
18.45
7.62
Hedef
33.62
186.5
35.81
21.92
8.60
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
18%
42%
1.1%
20%
19%
6.8%
13%
3.3%
311
573
1,366
3,009
4,721
3A Ort.
Hac.(mn$)
2.2
0.4
23.1
10.8
86.1
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
21.42
55.22
33.65
40.51
49.95
3A
20
-4
20
9
21
1Y
Yıliçi
91 109
28
7
-24 -31
28
4
-8
0
TL Perf.
Havayolları ve Hizmetleri
Kodu
Öneri
EKGYO
HLGYO
ISGYO
RYGYO
SNGYO
TRGYO
AL
AL
AL
AL
AL
AL
F/K
12.0
10.3
Öneri
AKBNK
ASYAB
ALBRK
GARAN
HALKB
ISCTR
TSKB
VAKBN
YKBNK
TUT
AL
TUT
AL
Ö.Y
AL
AL
AL
TUT
TUT
AL
2.72
4.95
1.39
3.60
5.82
1.75
32%
18%
26%
11%
3%
374
844
312
0.3 20.3
0.3
17
0.1 36.4
-4
1
-4
-1
8
0
-8
-11
-12
-6
-1
-5
Sigorta
Kodu
Öneri
ALARK
AKFEN
DOHOL
ENKAI
GLYHO
KCHOL
SAHOL
SISE
TKFEN
YAZIC
AL
AL
Ö.Y
AL
AL
TUT
AL
AL
AL
AL
12.4
8.8
6.5
6.3
5.5
4.0
3.4
8.4
6.9
6.0
5.1
10.2
7.8
4.1
0.6
0.7
0.7
0.4
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Özkaynak Karlılığı
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
7.88 8.65 10%
2% 14,150
75.4 41.9
-6
2
1 -8
8 20 10.7
9.9
9.0
1.4
1.2
1.1
13%
13%
13%
0.68
2%
275
2.0 52.8 -43 -68 -60 -44 -67 -53 3.5
2.3
1.9
0.2
0.2
0.2
7%
10%
10%
1.59 2.32 46%
1%
642
0.4 19.3
-7 -13 -11 -9 -9
5 5.5
5.0
4.6
0.8
0.7
0.6
16%
16%
15%
8.57 9.32
9%
1% 16,158
355.0
50
0
6
5 -2 12 25 11.5 10.3
9.3
1.6
1.5
1.4
14%
15%
16%
14.65 20.60 41%
2% 8,221
144.3 48.6
-7 -12
3 -8 -7 22 6.9
6.2
5.3
1.1
1.0
0.8
17%
16%
17%
5.51
11,131
85.9 30.6
-5
2
3 -7
7 22 a.d
a.d
a.d
1.97 2.30 17%
2% 1,327
2.5 39.6
5
12
8
3 18 28 8.2
7.1
6.0
1.2
1.1
1.0
17%
16%
17%
4.71 6.50 38%
5,286
112.1 24.9
-5
-4
5 -7
1 24 7.1
6.1
5.1
0.8
0.7
0.6
12%
13%
13%
4.78 5.65 18%
9,328
27.4 12.4
1
3 11 -1
8 31 9.9
8.5
7.4
1.2
1.0
1.0
12%
13%
13%
Bankacılık
AKGRT
ANHYT
ANSGR
FD/FAVÖK
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf.
PD/DD
TL Perf.
F/K
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
2.50 3.40 36%
4% 4,265
48.7 49.5
-8 -10
5 -9 -6 24 9.2
8.6
7.8
1.4
1.3
1.2
1.16 2.07 79%
363
1.9 21.7
4
-5 -16
2 a.d -1 8.9 25.3 22.3
0.9
0.9
0.9
1.31 1.94 48%
4%
400
1.0 49.1
-4
-3 -11 -6
2
6 36.0 10.2 11.1
2.3
0.8
0.7
0.7
0.6
0.58 0.78 34%
62
0.2 27.7
6 22.4 32
4 29 57 11.3 10.2
7.5
6.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.89 1.33 49%
3%
240
2.2 30.6
6 -23
-8
3 -19
9 26.5
a.d
a.d
0.5
3.23 4.24 31%
6%
725
1.2
14
-7 -19
1 -9 -15 19 6.4
2.2
1.5
4.1
0.5
0.4
0.4
0.4
GYO
Kodu
FD/EBITDAR
3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
18 101 147 12.0 12.4
9.9
8.5
7.4
6.8
6.0
5.3
-5 35 27 17.7 14.7
6.7
5.8
18 -20 -18
a.d 13.1
9.9
6.3
7.8
5.5
4.0
2.8 15.7
9.1
6.1
3.9
7 35 23 11.3
8.8
7.6
6.8
6.3
5.9
5.4
5.0
8.4
7.2
6.4
5.8
18 -3 18 12.0
9.0
7.0
5.9
5.8
4.7
4.0
3.4
8.8
6.9
5.7
4.9
4
14
5
7.7
6.6
5.7
1.1
1.0
14%
14%
9 9.0
5 19.5
5 9.1
8.0
15.3
7.6
a.d
a.d
a.d
1.5
3.3
0.7
1.4
3.0
0.7
0.9
17%
17%
8%
18%
20%
9%
9.1
8.0
1.5
1.4
17%
18%
14%
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
4.21 5.94 41%
1%
422
2.0 28.2
-9 -33 -23 -11 -29 -9 6.8
7.8
a.d
0.6
0.6
4.79 5.90 23%
1%
626
0.2
18
-1
4
-4 -3 10 14 15.1 21.7 12.5
0.8
0.7
0.7
0.67
787
2.8 35.5 -17 -30 -22 -19 -26 -8 a.d
a.d
a.d
5.34 6.98 31%
2% 8,630
10.4 12.4
-2
-4 -13 -4
1
3 13.6 13.4 12.7
1.4
1.3
1.2
1.39 1.75 26%
7%
127
0.3 43.4
-4
-2
0 -6
3 19 a.d
a.d 13.3
7.5
0.4
0.4
0.4
0.4
11.35 11.20 -1%
2% 12,921
23.8 22.1
4
14 11
2 20 31 11.1 11.0
a.d
1.4
1.3
10.00 12.05 21%
1% 9,160
25.2 43.7
2
3
-1
0
8 17 11.3 10.1
7.9
1.1
1.0
0.9
3.30 3.29
0%
2% 2,518
6.1 33.5
9
20 13
7 26 34 11.8 11.0 10.3
0.8
0.8
0.7
5.49 6.81 24%
2%
912
8.4 41.3
12
8
-7 10 14 10 8.2
8.5
7.3
6.5
0.9
0.9
0.8
0.7
21.60 24.20 12%
5% 1,551
1.2 18.3
13
-7
-2 10 -2 16 10.5
8.9
a.d
0.7
0.7
Holdingler
11.2
10.5
11.4
7.0
0.8
0.8
0.7
0.6
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki
önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü
analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak
değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda
bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla
belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5
üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT
önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif
%5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından
temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli
artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan
portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,
seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak
anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri
hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
22
Download

Aylık AnAlİz Sermaye Piyasaları