FAO Gıda Fiyat Endeksi
Temmuz 2014
FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir
endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi
fiyatının, ticaretteki paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmuştur. Hesaplamalarda 2002-2004
yılları arasındaki ihracat verileri temel alınmaktadır. Endeks hesaplamalarında 2002-2004 yılları
ortalama fiyatları 100 alınarak değişimler aylık olarak izlenmiştir. Son 2 aya ilişkin veriler tahmini
değerler olup, revize edilebilir.
Endeks, 2014 Temmuz ayında 203,9 puan ile bir önceki aya göre %2,1 (4,4 puan) ve geçtiğimiz
yılın aynı ayına göre %1,7 (yaklaşık 3,5 puan) geride. Et fiyatlarının son 5 aylık yükselişini sürdürmesi
ve şeker fiyatlarının yüksek seviyesini korumasına rağmen hububat, yağlı tohumlar ve mandıra
ürünlerindeki fiyat düşüşleri endekste gerilemeye neden oldu. FAO gıda fiyat endeksi Ocak 2014’den bu
yana en düşük seviyesinde.
FA O G I D A F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
260
240
220
200
180
160
ocak
şubat
mart
nisan
2010
mayıs
haziran
2011
temmuz
2012
ağustos
eylül
2013
ekim
kasım
aralık
2014
FA O F İ YAT E N D E K S L E R İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
390
340
290
240
190
140
2008
2009
Gıda
2010
Et
2011
Mandıra
2012
Hububat
Yağ
2013
Şeker
2014
G I D A A LT F İ YAT E N D E K S L E R İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
2013
yağ
hububat
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
170
2014
şeker
mandıra
et
Gıda
FAO Süt ve Süt Ürünleri Fiyat Endeksi
FAO Süt ve Süt Ürünleri Fiyat Endeksi; tereyağı, peynir, yağlı süt tozu ve yağsız süt tozu ihracat
fiyatlarının 2002-2004 dönemi ihracat paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.
Endeks, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,4 (10,3 puan) ve bir önceki yılın Temmuz ayına
göre %7,2 (17,5 puan) düşüşle 226,1 seviyesinde. Fiyatlarda düşüş hem ithalat talebinin düşmesi hemde
ihracat arzındaki fazlalıktan kaynaklanıyor. Bu yılki güçlü üretim büyümesini takiben, AB için ihracat arzı
artmış durumda ve Okyanusya için yeni sezon olumlu başlamış durumda. İthalata baktığımızda ise, Ramazan
dolayısıyla İslam ülkelerinde tereyağı talebi geriledi. Aynı zamanda Rusya’nın talebinde de düşüş söz
konusu. Yağlı süt tozunda en büyük ithalatçı konumunda olan Çin’in alımlarının sınırlı olması fiyatların
düşmesine katkı sağladı. Ayrıca peynir ve yağsız süt tozu fiyatları da geçtiğimiz ay düştü.
S Ü T V E S Ü T Ü R Ü N L E R İ F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
300
280
260
240
220
200
180
160
ocak
şubat
mart
nisan
2011
mayıs
haziran
2012
temmuz
2013
ağustos
eylül
2014
ekim
kasım
aralık
FAO Et Fiyat Endeksi
FAO Et Fiyatları Endeksi; 13 kümes hayvanı, 7 büyükbaş hayvan, 6 domuz ve 1 küçükbaş hayvan
ürününün ihracat fiyatlarının 2002-2004 ihracat paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.
Et fiyatları endeksi Temmuz ayında ortalama 204,8 puan ile bir önceki aya göre %1,8 (3,7
puan) ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %14,1 (25,4 puan ) yüksek seviyede. Fiyatlardaki güçlü artış
sürü yenilenmesinin ihracat arzını düşürmesi sonucu Avustralya sığır eti fiyatlarından kaynaklandı. Ayrıca
özellikle Çin başta olmak üzere, Asya ülkelerinin devam eden güçlü ithalat talebi de fiyatları etkiledi. Kümes
hayvanı ve küçükbaş et fiyatlarında da artış gözlenirken, domuz eti fiyatları geçtiğimiz ayki tarihi rekor
seviyesinin biraz altına geriledi.
FA O E T F İ YAT B İ L E Ş E N L E R İ E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
225
215
205
195
185
175
165
155
2013
Küçükbaş Eti
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
145
2014
Büyükbaş Eti
Domuz eti
Kanatlı Eti
Et
S I Ğ I R E T İ F İ YAT E N D E K S İ ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 = 1 0 0 )
240
230
220
210
200
190
180
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
ekim
kasım
aralık
K O Y U N E T İ F İ YAT E N D E K S İ
270
250
230
210
190
170
150
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
ekim
kasım
aralık
ekim
kasım
aralık
ekim
kasım
aralık
2014
D O M U Z E T İ F İ YAT E N D E K S İ
190
180
170
160
150
140
130
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
2011
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
K Ü M E S H AY VA N I E T İ F İ YAT E N D E K S İ
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
ocak
şubat
mart
nisan
2011
mayıs
haziran
2012
temmuz
ağustos
2013
eylül
2014
ULUSLARASI ET FİYAT ENDEKSİ
(2002-2004=100)
Et fiyat
Endeksi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Alt endekslerin içerikleri
Kanatlı Eti endeksi
Domuz Eti endeksi
Sığır Eti endeksi
Koyun Eti endeksi
114
124
121
131
161
141
158
183
182
184
182
182
186
190
195
201
205
KANATLI ETİ FİYATLARI
Kanatlı Eti
fiyat
Domuz Eti
B.baş Eti K.baş fiyat
Endeksi fiyat Endeksi fiyat Endeksi Endeksi
114
132
122
151
184
162
179
206
201
206
190
189
191
201
201
206
209
115
122
123
125
152
131
138
153
153
157
154
149
154
161
171
181
176
113
119
121
126
158
135
165
191
195
197
204
208
212
212
213
216
229
115
123
103
108
128
151
158
232
205
178
192
195
197
195
202
212
219
ABD : Etlik piliç, ihracat birim değeri
Brezilya : Tavuk için ihracat birim değeri (FOB)
ABD: Dondurulmuş domuz eti, ihracat birim fiyatı
Brezilya: Dondurulmuş domuz eti ihracat birim fiyatı
Almanya: E kalite domuz karkas aylık market fiyatı
ABD : Dondurulmuş sığır eti ihracat birim fiyatı
Brezilya : Dondurulmuş sığır eti ihracat birim fiyatı
Avustralya : 90CL inek eti ABD'ye ihracat fiyatları (FAS)
ABD liman cif teslim (doğu yakası), Kasım02'den itibaren : kol gerdan
ve inek ön çeyrekleri
Y.Zelenda: Kuzu ihracat fiyatı 17.5 kg karkas ağırlığı
BÜYÜKBAŞ ETİ FİYATLARI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
ABD 1/
Brezilya 2/
. . . . . . . . $/ton . . . . . . .
757
1033
847
1228
734
1180
935
1443
997
1896
989
1552
1032
1781
1147
2083
1228
1931
1229
2014
1150
1841
1145
1831
1174
1824
1230
1929
1185
1973
1190
2045
1200
2080
1/ ABD : Etlik piliç, ihracat birim değeri
2/ Brezilya : Tavuk için ihracat birim değeri (FOB)
DOMUZ ETİ FİYATLARI
ABD 1/
Brezilya 2/ Avustralya 3/
ABD 1/
Brezilya 2/ Almanya 3/
. . . . . . . . . . . . . . .$/ton . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .$/ton . . . . . . . . . . .
2004
3690
1848
2481
2004
2071
1646
1810
2005
3919
1967
2565
2005
2161
2094
1830
2006
3803
2219
2522
2006
1986
2134
1935
2007
4023
2367
2544
2007
2117
2200
1907
2008
4325
3785
3024
2008
2270
3000
2364
2009
3897
3118
2562
2009
2202
2223
2035
2010
4378
3919
3272
2010
2454
2747
1913
2011
4516
4816
3944
2011
2648
3023
2169
2012
4913
4492
4176
2012
2676
2784
2233
2013
5535
4326
4009
2013
2717
2872
2311
2014
Ocak
5998
4184
4182
2014
Ocak
2856
2794
2175
Şubat
6191
4239
4226
Şubat
2712
2795
2111
Mart
6250
4255
4446
Mart
2788
2893
2178
Nisan
6190
4435
4305
Nisan
2999
2980
2265
Mayıs
6240
4566
4252
Mayıs
3194
3413
2294
Haziran
6230
4598
4399
Haziran
3150
4072
2410
Temmuz
6230
4600
5146
Temmuz
3200
3895
2296
1/ ABD : Dondurulmuş Sığır Eti, ihracat birim değeri
1/ ABD: Dondurulmuş ürünlerin ihracat birim fiyatı
2/ Brezilya : Dondurulmuş sığır eti kesimleri için
2/ Brezilya : Donmuş domuz eti ihracat birim fiyatı
3/ Avustralya : 90CL inek eti ABD'ye ihracat fiyatları (FAS)
3/ Almanya : E kalite domuz karkas aylık market fiyatı
FAO Hububat, Yağ ve Şeker Fiyat Endeksi
Hububat fiyat endeksi, 2014 Temmuz ayında 185,4 puan ile revize edilen Haziran ayı değerinden
%5,5 (10,7 puan) ve geçen yılın Temmuz ayından %16,6 (36,9 puan) daha düşük seviyede. Bu keskin
düşüşte başrol %9,2 düşen mısır ve %5,8 düşen buğday fiyatları. Çoğu majör üretici ülkede beklenen
yüksek üretim hacmi ve 2014/15 sezonunda beklenen yüksek ihracat arzına tepki olarak fiyatlarda düşüş
görüldü. Diğer taraftan ithalat talebi nedeniyle pirinç fiyatları arttı ve Tayland kamu stoklarında satış yasağı
devam ediyor.
Bitkisel yağ fiyat endeksi, Temmuz ayında ortalama 181,1 puan ile son 4 aylık gerilemesini sürdürdü
ve bir önceki aya göre %4,1 (7,7 puan) düşük seviyede. Endeksteki düşüş özellikle soya ve palmiye yağı
fiyatlarından kaynaklanıyor. ABD’de beklenen rekor hasat ve Güney Amerika ülkelerinde mevcut bolluk
nedeniyle soya yağı fiyatları geriledi. Malezya para biriminin değerlenmeye devam etmesi ve yavaşlayan
küresel ithalat talebi nedeniyle Palmiye yağı fiyatları geriledi. 2014/15 sezonun beklenen yüksek üretim
hacmi nedeniyle kolza ve ayçiçeği yağları için de fiyat düşüşleri gerçekleşti.
Şeker fiyat endeksi, Temmuz ayında ortalama 259,1 puan ile bir önceki aya göre %0,4 (1,1 puan) ve
bir önceki yılın Temmuz ayında göre %8,4 (20,2 puan) yüksek seviyede. Geçtiğimiz üç aylık dönemde
özellikle dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya üretimine ilişkin belirsizlikler nedeniyle
şeker fiyatları kararsız bir tablo sergiledi. Ülkedeki kuraklık şeker kamışlarındaki şeker içeriğini arttırdı
fakat aynı zamanda verimi de düşürdü. Bu durum 2014/15 sezonuna ilişkin üretim tahmini yapmayı
zorlaştırıyor. Ayrıca şeker kamışı üretiminde belirsizliği arttıran bir diğer husus ise dünyanın ikinci büyük
üreticisi konumunda olan Hindistan’da muson yağmurlarının ortalamanın altında olacağına yönelik
sinyaller.
H U B U B AT, YA Ğ , Ş E K E R F İ YAT E N D E K S L E R İ
275
265
255
245
235
225
215
205
195
185
2013
hububat
Kaynak: FAO
Güncelleme tarihi: 07.08.2014
Bir sonraki güncelleme tarihi: 11.09.2014
2014
yağ
şeker
Gıda
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
aralık
kasım
ekim
eylül
ağustos
temmuz
haziran
mayıs
nisan
mart
şubat
ocak
175
Download

FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz 2014