T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORGAN VE DOKU KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
08:30-09:20
Perşembe
08:30-10:20
ODK 661
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi–I
Yard. Doç. Dr. Ata BOZOKLAR
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
Beyin Ölümü Kavramı
Doç. Dr. Barış TOPÇULAR
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
09:30-10:20
10:30-12:20
10:30-12:20
ODK 640
Seminer
Yard. Doç. Dr. Cemal Ata Bozoklar
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
ODK 605
Stratejik Yönetim
Yard. Doç. Dr. Çiğdem
DİKMEN
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
Beyin Ölümü Kavramı
(Uygulama)
Doç. Dr. Barış TOPÇULAR
(Şişli Florence Nightingale
Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi)
13:30-15:20
13:30-15:20
ODK 607
Koordinasyon Merkezi
Yapılanması
Yard. Doç. Dr. Cemal Ata
BOZOKLAR
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
15:30-17:20
13:30-15:20
ODK 601
Organ Nakli
(Uygulama)
Yard. Doç. Dr. Cemal Ata
BOZOKLAR
(Şişli Florence Nightingale
Hastanesi 3-D Kemik İliği Ünitesi)
15:30-17:20
ODK 601
Organ Nakli
Yard. Doç. Dr. Cemal Ata
BOZOKLAR
(Şişli Florence Nightingale
Hastanesi 3-D Kemik İliği Ünitesi
Toplantı Salonu)
ODK 661
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi–I
Yard. Doç. Dr. Ata BOZOKLAR
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
16:30-17:20
15:30-17:20
ODK 662
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan
ODK 662
Dersi–II
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi–II
Yard. Doç. Dr. Ata BOZOKLAR
Yard. Doç. Dr. Ata BOZOKLAR
(Esentepe Merkez Kampüsü
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
5. Kat 502 Nolu Dershane)
*Seçmeli Ders
ODK 611
İletişim*
Prof. Dr. Melda CİNMAN
ŞİMŞEK
(Esentepe Merkez Kampüsü
5. Kat 502 Nolu Dershane)
Cuma
08:30-10:20
ODK 613
Donör Bakımı*
Yard. Doç. Dr. Oya GÖKALP
(Şişli Florence Nightingale
Hastanesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Ünitesi)
Download

Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı