T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi Vize Sınav Programı
Sınıf
Öğretim
Tarih
Saat
1. SINIF 1. ÖĞRETİM
10.11.2014 15:00
Ders (S-Z)
Öğretim Üyesi
Bölüm
English for Media Studies I (Z)
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
GZT-HİT-RTS
Yrd. Doç. Dr. Ayşe BİLGE GÜRSOY
GZT-RTS
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
HİT
15:00
Introduction to Communication (Z)
11.11.2014 15:00
17:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Z)
UZEM
GZT-HİT-RTS
15:00
Hukukun Temel Kavramları (Z)
Prof. Dr. Haluk ALKAN
GZT-HİT-RTS
17:00
Türk Dili I (Z)
UZEM
GZT-HİT-RTS
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şevket SAYILGAN
GZT-HİT
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir AYAN
RTS
Prof. Dr. Ali Murat YEL
GZT-HİT-RTS
12.11.2014
15:00
13.11.2014
Ekonomi (Z)
15:00
14.11.2014 15:00
Sociology (Z)
1/5
T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi Vize Sınav Programı
Sınıf
Öğretim
Tarih
Saat
Öğretim Üyesi
Bölüm
Doç. Dr. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN
GZT-HİT
Yrd. Doç. Dr. Selin TÜZÜN
RTS
Basın Yayın Teknikleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Esin KARTOPU
GZT
13:00
Görsel Kültür (S)
Yrd. Doç. Dr. Göksel AYMAZ
RTS
13:00
Göstergebilim (S)
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN
HİT
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
GZT
Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZKAYA
HİT
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
RTS
11:00
Ders (S-Z)
Communication Theories (Z)
11:00
2. SINIF 1. ÖĞRETİM
10.11.2014 13:00
11:00
11.11.2014
11:00
İstatistik (Z)
11:00
12.11.2014
13.11.2014
13:00
Türk Edebiyatı (S)
Yrd. Doç. Dr. Nevin ALGÜL
GZT-HİT-RTS
11:00
Kitle İletişim Hukuku (Z)
Doç. Dr. Artun AVCI
GZT-HİT-RTS
13:00
Bilişimin Temel Kavramları (S)
Doç. Dr. Erhan AKYAZI
GZT
13:00
Kişilerarası İletişim (S)
Yrd. Doç. Dr. Şeyda AKYOL
HİT
13:00
TV Location Shooting (S)
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
RTS
11:00
Siyasal Düşünceler Tarihi (S)
Prof. Dr. Emre BAĞCE
GZT-HİT-RTS
13:00
Halkla İlişkilere Giriş (Z)
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
HİT
13:00
Temel Gazetecilik (Z)
Prof. Dr. Selma ULUS
GZT
13:00
Fundamentals of Cinema (Z)
Doç. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS
RTS
Yrd. Doç. Dr. Şeyda BARLAS BOZKUŞ
GZT-RTS
Doç. Dr. Emel POYRAZ
HİT
Yrd. Doç. Dr. Ali BALABANLAR
GZT-RTS
11:00
14.11.2014 11:00
13:00
Uygarlık Tarihi (S)
Fotoğrafçılık(S)
2/5
T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi Vize Sınav Programı
Sınıf
Öğretim
Tarih
3. SINIF 1. ÖĞRETİM
10.11.2014
11.11.2014
Saat
Ders (S-Z)
Öğretim Üyesi
Bölüm
14:00
Film Genres (Z)
Doç. Dr. Neşe KAPLAN
RTS
14:00
Haber Yazma Teknikleri (Z)
Yrd. Doç. Dr. Seçil ÖZAY
GZT
14:00
Sosyal Psikoloji (Z)
Yrd. Doç. Dr. Füsun EKŞİ
HİT
17:00
Araştırmacı Gazetecilik (S)
Doç. Dr. Barış DOSTER
GZT
17:00
Film and TV Editing (S)
Öğr. Gör. Abdullah BOZKURT
RTS
17:00
Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı (S)
Doç. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL
HİT
14:00
Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama (Z)
Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU
HİT
14:00
Media Economics and Management (Z)
Prof. Dr. Semra ATILGAN
GZT
14:00
Radyo-TV Program Yapımı (Z)
Doç. Dr. Abdülhamit AVŞAR
RTS
18:00
Grafik Tasarımın Temelleri (S)
Öğr. Gör. Ahmet KEHRİ
GZT-HİT-RTS
14:00
Integrated Marketing Communication (Z)
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
HİT
14:00
Medya Etiği (Z)
Prof. Dr. Selma ULUS
GZT
Senaryo Yazımı (Z)
Prof. Dr. Serpil KIREL
RTS
Doç. Dr. Mukadder ÇAKIR
GZT-RTS
Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN
HİT
12.11.2014 14:00
18:00
18:00
13.11.2014
14.11.2014
Sanat Sosyolojisi (S)
14:00
Media Popular Culture and Society (S)
Prof. Dr. Ali Murat YEL
GZT-HİT-RTS
17:00
Basın Fotoğrafçılığı(S)
Yrd. Doç. Dr. Levent ELDENİZ
GZT
17:00
Marka İletişimi (S)
Prof. Dr. Nurhan TOSUN
HİT
17:00
Radyoda Program Yapımı (S)
Öğr. Gör. Kenan BÖLÜKBAŞ
RTS
14:00
Web Design (S)
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
GZT-HİT
17:00
Türk Sineması (S)
Prof. Dr. Şükran ESEN
RTS
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
HİT
Doç. Dr. Barış DOSTER
GZT
17:00
17:00
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (S)
3/5
T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi Vize Sınav Programı
4.SINIF 1.ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
Tarih
Saat
10:00
10:00
10:00
10.11.2014
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
10:00
11.11.2014
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
10:00
12.11.2014
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
10:00
13.11.2014
12:00
12:00
12:00
14.11.2014
10:00
10:00
Ders (S-Z)
İnternet Haberciliği (Z)
Medya Okuryazarlığı (S)
Canlı Yayın Uygulamaları (Z)
Tüketici Davranışları (Z)
Tv News Production (Z)
Alternatif Medya (S)
Basında Reklam Yönetimi (S)
Belgesel Sinema (S)
Etik ve Sosyal Sorumluluk (S)
E-Publishing (S)
Film Eleştirisi (S)
Diksiyon-Fonetik (S)
Diplomasi Gazeteciliği (S)
Etkinlik Yönetimi (S)
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (S)
İletişim ve Edebiyat (S)
Medya ve Siyaset (S)
Reklam Fotoğrafçılığı (S)
Türkiye'nin Ekonomi Politiği (S)
4/5
Öğretim Üyesi
Bölüm
Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
Yrd. Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yalçın YILMAZ
Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK
Doç. Dr. Tolga KARA
Öğr. Gör. Dr. Yalçın LÜLECİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
Doç. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ
Öğr. Gör. Tayfun SALCI
Doç. Dr. Orhan BAYTAR
Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Doç. Dr. Emine KOYUNCU SAYILGAN
Öğr. Gör. Yusuf Ziya GÖKÇEK
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Prof. Dr. Esra BİRYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
Doç. Dr. Barış DOSTER
Doç. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe TAŞ KONCAVAR
Doç. Dr. İrfan PAÇACI
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADIOĞLU
GZT
HİT
RTS
HİT
GZT
RTS
RTS
HİT
GZT
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
GZT
HİT
RTS
RTS
GZT
HİT
HİT
RTS
GZT
HİT
GZT
T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi Vize Sınav Programı
Sınıf
Öğretim
Tarih
4.SINIF 2.ÖĞRETİM
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat
16:00
16:00
16:00
18:00
18:00
18:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
18:00
18:00
18:00
16:00
16:00
16:00
18:00
18:00
18:00
Ders (S-Z)
Alternatif Medya (S)
İnternet Haberciliği (Z)
Canlı Yayın Uygulamaları (Z)
Tüketici Davranışları (Z)
TV'de Haber Yapımı (Z)
Basında Reklam Yönetimi (S)
Diksiyon-Fonetik (S)
Etik ve Sosyal Sorumluluk (S)
Diplomasi Gazeteciliği (S)
Etkinlik Yönetimi (S)
Film Eleştirisi (S)
E-Yayıncılık (S)
İletişim ve Edebiyat (S)
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (S)
Medya Okuryazarlığı (S)
Medya ve Siyaset (S)
İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı (S)
Multimedya Uygulamaları (S)
Türkiye'nin Ekonomi Politiği (S)
5/5
Öğretim Üyesi
Bölüm
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE
Doç. Dr. Orhan BAYTAR
Öğr. Gör. Cemil BARLAS
Yrd. Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
Doç. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Doç. Dr. Emine KOYUNCU SAYILGAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
Doç. Dr. Barış DOSTER
Doç. Dr. Emel POYRAZ
Doç. Dr. Neşe KAPLAN
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Levent ELDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe TAŞ KONCAVAR
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Öğr. Gör. Dr. Yalçın LÜLECİ
Doç. Dr. İrfan PAÇACI
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADIOĞLU
HİT
RTS
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
GZT
GZT
RTS
HİT
GZT
HİT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
RTS
GZT
HİT
RTS
GZT
Download

1. sınıf 1. öğretim - Marmara Üniversitesi