ISSN: 1030-5495
I
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Yıl:11 Sayı:21 2012 /1 Bahar
Sahibi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Adına Rektör Prof. Dr. Nazım EKREN
Yayın Kurulu
Prof.Dr. Mim Kemal ÖKE
Doç.Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT
Doç.Dr. Celalettin AKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Necmettin DOĞAN
Editör
Yrd.Doç.Dr. Necmettin DOĞAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir, yılda iki kez; Bahar
ve Güz aylarında yayımlanır.
Bu dergide yayımlanan makalelerin telif hakları İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne aittir.
Bu yayınla ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü hak saklıdır.
Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında Üniversitenin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Bu dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Üniversite bu görüşler
nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Baskı: Ege Basım
Kapak: Yayın Atölyesi
ISSN: 1303-5495
Elektronik ortamda erişim : http://www.iticu.edu.tr/yayin/sosyal.htm
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Selman-ı Pak Cad. Üsküdar/İSTANBUL
Tel:0216 553 94 22
e-posta: [email protected]
Dergimiz ASOS Index tarafından indekslenmektedir.
II
HAKEM LİSTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Haluk Gürgen *Prof. Dr. Fevzi Sürmeli *ANKARA ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Ercan
Bayazıtlı *Prof. Dr. Ahmet Tolungüç *BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. A. Can Tuncay *Prof. Dr. Taner Berksoy
*Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu *Doç.Dr. Ali Resul Usul BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Yrd.Doç.Dr. Sadık Ünay BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Nalan Akdoğan *Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan *Prof. Dr. Erinç Böge *Prof. Dr. A. Selami Sargut *Prof.
Dr. Mehmet Sayarı *Prof. Dr. Orhan Sevilengül *Prof. Dr. Doğan Tuncer *Prof. Dr. Selçuk Uslu *Prof. Dr. Sevinç Üreten
*BEYKENT ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Erol Eren *Prof. Dr. Muhittin Karabulut *Yrd. Doç. Dr. Kazım Sarı BİLKENT ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Kürşat Aydoğan *Prof. Dr. Ahmet Ertuğrul *Prof. Dr. Sübidey Togan *BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
*Prof. Dr. Güven Alpay *Prof. Dr. Muzaffer Bodur *Prof. Dr. A. Deniz Erden *Prof. Dr. Özer Ertuna * Prof. Dr. Mine Uğurlu
*Doç.Dr. Ahmet Faruk Aysan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Ali Akdemir *DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Tamer İşgüden *DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Temel Ergun *Prof. Dr. Ülkü Ergun *Prof. Dr.
Oya Yıldırım *Prof. Dr. Süleyman Yükçü *ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Yrd. Doç. Dr. Oğuz Caner FATİH ÜNİVERSİTESİ
*Yrd.Doç. Dr. Fatih Bayram *Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Ceylan *GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Özden Cankaya
*Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu *Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu *Prof. Dr. Yaman Öztek *Prof. Dr. Duygun Yarsuvat *Prof. Dr.
Hamdi Yasaman *Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu *GAZİ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Ahmet Aksoy *Prof. Dr. Yurdakul Çaldağ
*Prof. Dr. Metin Kamil Ercan *Prof. Dr. Hasan Kaval *Prof. Dr. Şükrü Kızılot *Prof. Dr. Remzi Örten *Prof. Dr. Semih Hüseyin
Tokay *GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ *Prof. Dr. Salih Aynural *Prof. Dr. Oya Erdil *HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Mustafa Ömer İpçi *Prof. Dr. Mehmet Baha Karan *Prof. Dr. Orhan Morgil *Prof. Dr. Ahmet Şahinöz *Prof.
Dr. M. Erdinç Telatar *Prof. Dr. Hikmet Timur *HALİÇ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Kuter Ataç *İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
*Prof. Dr. Yavuz Alangoya *Prof. Dr. Kaya Ardıç *Prof. Dr. Mahmut Arslan *Prof. Dr. Zehreddin Aslan *Prof. Dr. Güler Bahadır *Prof. Dr. Tankut Centel *Prof. Dr. Cengiz Erdamar *Prof. Dr. Öner Esen *Prof. Dr. Suat Gezgin *Prof. Dr. Ersin Güredin
*Prof. Dr. Nüzhet Kahraman *Prof. Dr. İsmet Mucuk *Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir *Prof. Dr. Öget Öktem *Prof. Dr. Işıl
Pekdemir *Prof. Dr. Rona Serozan *Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı *Prof. Dr. Fevzi Şahlanan *Prof. Dr. M. Şükrü Tekbaş
*Prof. Dr. Zafer Tunca *Prof. Dr. Nihal Tuncer *Prof. Dr. Hayri Ülgen *Prof. Dr. Göksel Yücel *Doç. Dr. Lütfi Hanoğlu *Yrd.
Doç. Dr. Halil Tunalı *İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu *İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Emre Alkin *Prof. Dr. Durmuş Dündar *İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ *Dr. Gülgün Kayakutlu *Prof.
Dr. Savaş Taşkent *İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Erdoğan Alkin * Prof. Dr. Dr. Sami Karahan *Prof. Dr.
Kerem Alkin *Prof. Dr. Cüneyt Binatlı *Prof. Dr. Nuri Çelik * Prof. Dr. Algun Çifter *Prof. Dr. A. Hayri Durmuş *Prof. Dr.
Sami Ercan *Prof. Dr. Yasemin Kahramaner *Prof. Dr. Numan Kurtulmuş *Prof. Dr. Bülent Pamukçu *Prof. Dr. Jale Sarmaşık
*Prof. Dr. Mim Kemal Öke *Prof. Dr. Çiğdem Solaş *Prof. Dr. Münevver Turanlı *Prof. Dr. Oğuz Uras *Prof. Dr. Ateş Vuran *
Prof. Dr. Yücel Oğurlu *Prof. Dr. Şükrü Yıldız * Prof. Dr. Nüzhet Kahraman * Prof. Dr. Haluk Yavuzer *Prof. Dr. Hasan Türedi
*Doç. Dr. Didem Algantürk *Doç.Dr. Bekir Berat Özipek *Doç. Dr. Özgür Çengel * Doç. Dr. Kemal Güven Gülen *Doç. Dr.
Esin Okay * Doç. Dr. Ünal Halit Özden * Doç. Dr. Dicle Cengiz * Doç.Dr. Asım Saldamlı *Yrd. Doç. Dr. Beliz Dereli *Yrd.
Doç. Dr. İ.Kahraman Arslan *Yrd. Doç. Dr. Tuğba Karabulut *Yrd. Doç. Dr. Mesut Özcan *Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Şentürk *Yrd.
Doç. Dr. Abdülkadir Akıl *Yrd. Doç. Dr. Masum Türker *Yrd. Doç. Dr. Figen Yıldırım *Yrd. Doç. Dr Oya Dağlar Macar *Yrd.
Doç. Dr. Nihat Alayoğlu *Yrd. Doç. Dr. Necmettin Doğan *Dr. İdil Tamer İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ *Yrd. Doç.
Dr. Fahrettin Altun KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Mehmet Akad *Prof. Dr. Ahmet Kızıl *Prof. Dr. Selçuk Öztek
*KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Hülya Yengin *KOÇ ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Noyan Arsan *Prof. Dr. Selçuk Karabatı *Prof. Dr. Barış Tan *Prof. Dr. Nuri Uman *MALTEPE ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Peyami Çelikcan *Prof. Dr. Ömer
Lâlik *MARMARA ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Işıl Akgül *Prof. Dr. Müfit Akyüz *Prof. Dr. Gökhan Antalya *Prof. Dr. Ümit
Ataman *Prof. Dr. Semra Atılgan *Prof. Dr. Betül Aydın *Prof. Dr. Esra Biryıldız *Prof. Dr. Şahamet Bülbül *Prof. Dr. Nur
Centel *Prof. Dr. Melda Cinman-Şimşek *Prof. Dr. Nuran Cömert Doyrangöl *Prof. Dr. Canan Çetin *Prof. Dr. Nazım Engin
*Prof. Dr. Şükran Esen *Prof. Dr. Esat Göktepe *Prof. Dr. Nurcan Türkoğlu *Prof. Dr. Sahavet Gürdal *Prof. Dr. Selahattin
Güriş *Prof. Dr. Gürel Konuralp *Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu *Prof. Dr. Suat Oktar *Prof. Dr. Merih Kemal Omağ *Prof.
Dr. Nihal Saban *Prof. Dr. Orhan Sezgin *Yrd.DoçDr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş *Prof. Dr. Mehmet Sungur *Prof. Dr. Nesrin
Sungur *Prof. Dr. Rona Turanlı *Prof. Dr. Aypar Topkara *Prof. Dr. Turan Yıldırım *Prof. Dr. Cevdet Yavuz * Doç.Dr. Nurhan
Tosun *ODTÜ *Prof. Dr. Ahmet Acar *Prof. Dr. Erol Çakmak *Prof. Dr. Güzin Erlat *Prof. Dr. Haluk Erlat *Prof. Dr. Cengiz
Erol *Prof. Dr. Erkut Göktan *Prof. Dr. Can Şımga Mugan *YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ *Prof. Dr. Esin Can-Mutlu
*Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu *Prof. Dr. Salih Durer *Prof. Dr. İsmail Duymaz TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI Doç. Dr. Lokman Gündüz
III
IV
İÇİNDEKİLER
Hale GEZER........................................................................................................................1-10
MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ
COMPONENTS OF PERCEPTION DURING THE PROCESS OF SPACE PERCEPTION
Nesrin BAŞ, E.Timuçin ORAL ........................................................................................ 11-24
MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ
MOBBING AND ITS RELATIONSHIP WITH PERSONALITY FEATURES
Oya Güngörmüş ÖZKARDEŞ.........................................................................................25-38
TÜRKİYE’DE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN
YAPILAN UYGULAMALAR
PRACTICES OF SPECIFIC LEARNING DİSABILITIES IN TURKEY
Nilgün PEKER ..................................................................................................................39-48
ÖZDENETİMİN SPORCULARIN PERFORMANS VE
KAYGI DÜZEYLERİNDEKİ ROLÜ
The role of self regulatıon on the performance and anxıety levels of
athletes
N. Öykü İYİGÜN...............................................................................................................49-64
ÖRGÜTSEL ADALET: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
ORGANIZATIONAL JUSTICE: A THEORITICAL APPROACH
Nurgül YAVUZER, Berke KIRIKKANAT......................................................................65-74
ANALYZING PERSONAL ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF
SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
Mustafa C. ALTUNEL, Asım SALDAMLI.....................................................................75-86
OTEL İŞLETMELERİNİN PAZAR ODAKLILIK, KURUMSAL STRATEJİ VE FİNANSAL
PERFORMANSLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
THE ANALYSIS OF MARKET ORIENTATION, CORPORATE STRATEGY AND FINANCIAL
PERFORMANCES OF THE HOTEL BUSINESS: ISTANBUL CASE
Betül GÜR........................................................................................................................87-106
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE
TÜRKİYE’DE MİKRO FİNANSMAN UYGULAMALARI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, AND THE MICRO FINANCE PRACTICES IN TURKEY
Birol ERKAN, Mehmet ŞENTÜRK, Yusuf Ekrem AKBAŞ......................................107-126
BİNGÖL İLİNİN TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE GSYH’SINA KATKISININ
ALT SEKTÖRLER İTİBARIYLA İNCELENMESİ
INVESTIGATION IN RESPECT OF SUB-SECTORS OF CONTRIBUTION TO TURKEY’S
EXPORT AND GDP OF BINGOL PROVINCE
Hanifi PARLAR.............................................................................................................127-146
ÖZEL OKULLARDA, ÖZEL OKUL SAHİPLERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR İŞ ÇEVRESİ YARATMAYA NE KADAR İSTEKLİ VE HAZIR OLDUKLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON POINTING OUT THE WILLINGNESS AND READINESS OF PRIVATE
SCHOOL OWNERS AND SENIOR MANAGERS TO CREATE A STRONG BUSINESS ENVIRONMENT AT PRIVATE SCHOOLS.
V
H. Saduman OKUMUS, Oksan KİBRİTCİ ARTAR..................................................147-164
ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL STABILITY IN THE GCC: AN EMPIRICAL ANALYSIS
GCC ÜLKELERİNDE İSLAM BANKALARI VE FİNANSAL İSTİKRAR: EKONOMETRİK ANALİZ
Dicle CENGİZ, Erim HISIM........................................................................................165-178
FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ
ASSESMENT OF COMPETENCE INVENTORY BY USING FACTOR ANALYSIS AND ITS
EFFECTS ON ASSESMENT OF PERFORMANS
Muhammed TURHAN, Cihad DEMİRLİ, Gülden NAZİK......................................179-192
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE ADANMIŞLIK
DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
FACTORS IMPACTING CLASS TEACHERS’ JOB COMMITMENT:
THE CASE OF ELAZIG
Tuğba KARABULUT ...................................................................................................193-214
İSTANBUL’DA İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME) TOPLAM DENGELİ BAŞARI
GÖSTERGESİ’NİN BOYUTLARI YÖNÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SMES IN MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR IN ISTANBUL BASED
ON BALANCED SCORECARD DIMENSIONS
Turgay GEÇER..............................................................................................................215-228
KREDİ SİSTEMİ VE KREDİ GARANTİ PROGRAMLARI
CREDIT SYSTEM AND CREDIT GUARANTEE PROGRAMS
Esin OKAY ....................................................................................................................229-236
KÜRESEL KRİZDEN SONRA YENİDEN YAPILANDIRMANEREDEN BAŞLANMALI?
RECONSTRUCTION AFTER THE GLOBAL CRISIS- WHERE TO START?
Beliz DERELİ . ..............................................................................................................237-256
İş güvencesizliği KAVRAMI ve banka çalışanlarınIN iş
güvencesizliğine yönelik algılarının DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE
GÖRE İncelenmesi
THE CONCEPT OF Job InsecurIty and the study on job InsecurIty perceptIons of THE BANK employees accordIng to theIr demographIc characterIstIcs
Nedim DİKMEN, Derya MADEN................................................................................257-288
KADIN AKADEMİSYENLERİN GÖRÜNMEYEN EMEĞİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON INVISIBLE LABOR OF WOMEN
CADEMICIANS: EXAMPLE OF ORDU UNIVERSITY
Kerem ŞENEL A. Bülent PAMUKÇU.........................................................................289-304
BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA ÇOK DÖNEMLİ VARLIK TAHSİSİ İÇİN TÜRKİYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
A ComparatIve Study for MultI-PerIod Asset
AllocatIon of DefIned ContrIbutIon Schemes: EVIDENCE FROM TURKEY
VI
Sinem SEFİL .................................................................................................................305-328
Döviz Kurunun Şok Emici İşlevi: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler
Üzerine Uygulama
the shock absorber role of Exchange rate: an applıcatıon on selected developıng countrıes
Murat ANIL MERCAN . ..............................................................................................329-336
MARRIAGE PREMIUM IN TURKEY
İdil TAMER....................................................................................................................337-352
Kurumlarda Bireylerarası Güven:
Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma
Mücahit ÇELİK, Mehmet SARITÜRK.......................................................................353-382
ÖRGÜTSEL ADALET VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND MOTIVATION
RELATIONSHIP: THE CASE OF ADIYAMAN UNIVERSITY
Münevver TURANLI, Seda BAĞDATLI KALKAN.................................................383-402
SİTE İÇERİSİNDEKİ DAİRE FİYATLARINI ETKİLEYEN
UNSURLARIN SEMİPARAMETRİK REGRESYON
ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINING THE EFFECTIVE FACTORS OF APARTMENT PRICES IN HOUSING ESTATE WITH SEMIPARAMETRIC REGRESSION
Rana ATABAY BAYTAR .............................................................................................403-424
TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET
HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL ÇEKİM MODELİ ANALİZİ
THE DETERMINANTS OF TRADE VOLUME BETWEEN TURKEY AND BRIC COUNTRIES: A GRAVITY MODEL ANALYSIS
Halil ZAİM, İrfan KURT, Gökhan SEÇGİN .............................................................425-442
ÖRTÜLÜ BİLGİNİN PERFORMANSA ETKİSİ :
ULUSLARARASI BİR BANKA UYGULAMASI
EFFECT OF TACIT KNOWLEDGE ON PERFORMANCE: AN APPLICATION OF INTERNATIONAL BANK
Yasemin KAHRAMANER............................................................................................443-454
TİCARİ BİLİMLERDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE PROBLEM FACED IN MATHEMATICS TEACHING IN COMMERCIAL SCIENCE AND
PROPOSAL FOR SOLUTIONS
Ünal H. ÖZDEN ............................................................................................................455-468
AB’YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA
GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE
SIRALANMASI
THE EU MEMBER COUNTRIES AND TURKEY’S ECONOMIC PERFORMANSLARINA
ACCORDING TO VIKOR METHOD WITHOUT PARTS RETURN WITHOUT REPAIR
Ahmet Hayri DURMUŞ ...............................................................................................469-492
VAKIFLARDA BİNA EDİNMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING ENTRIES OF BUILDING ACQUISITIONS FOR
THE FOUNDATIONS ABSTRACT
VII
Rıdvan ŞENTÜRK . .....................................................................................................493--518
İLETİŞİM TEORİLERİNDE TEMEL SORUNU
THE PROBLEM OF BASIC IN COMMUNICATION THEORIES
Gözde SUNAL ...............................................................................................................519-526
KEMAL SUNAL GÜLDÜRÜLERİNDE KARAKTERLERİN TEMSİLİ
REPRESENTATION OF CHARACTERS IN KEMAL SUNAL COMEDIES
Âlâ SİVAS ......................................................................................................................527-538
GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE
BİR DENEME
AN ESSAY ON THE RELATION BETWEEN SEMIOTICS AND CINEMA
Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK ..........................................................................................539-560
TARİHÎ ŞİVELERDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE
YAŞLILIK İFADE EDEN KELİMELER
THE WORDS REPRESENTING AGEING IN TURKISH AND ITS HISTORICAL DIALECTS
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi.............................561-566
YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI
VIII
Sunuş
Değerli Okuyucular,
Dergimiz 10 yıl önce İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlamıştır. Geçen süre içinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayınlanmaya devam etmiştir.
Dergimizin elinizdeki 21. Sayısı ise 10. Yıl özel sayısı olarak sizlere sunulmuştur.
İstanbul Ticaret Üniversite’sinin 10. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle, seminerlerle, toplantılarla kutlanmıştır. 10. yılda geldiğimiz seviyeyi daha ileri taşıyacak faaliyetleri,
akademisyenlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Önem verdiğimiz alanlardan biri de,
araştırma ve yayın kapasitesini artırmaktır. 10. Yıl özel sayımız, bu çerçevede Üniversitemizin birikimini yansıtmaktadır.
10 yıllık bir geçmişe sahip olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ULAKBİM ve çeşitli ulusal indekslerce taranan dergidir. Dergimizin uluslararası
indeksler tarafından da taranan, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanında etkili
platform haline gelmesi temel amacımızdır.
İlk günden bu sayıya kadar, yayın sürecinde katkı sağlayan değerli öğretim elemanlarımıza hakemlerimize, yayın kurulu üyelerimize, araştırmacılarımıza, editörlerimize;
emeği geçen akademik, idari ve teknik personelimize teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda yeni içeriklerle buluşmak dileklerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Nazım Ekren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
IX
X
Download

İçindekiler - İstanbul Ticaret Üniversitesi