Ocak-Mart 2016 Seminerlerine Ait Özet Bilgiler (Tarih Sırasıyla)
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 2.189
Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği
Kontrol ve Kısıtlar
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Günceler
04/01/2016
06/01/2016
YG 2.356
Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve
Yaşam Üzerine Notlar
Hamdi Aydın
04/01/2016
04/01/2016
MUH 2.55
Hazine Ürünleri Muhasebesi
Prof. Dr. Recep
Pekdemir
04/01/2016
05/01/2016
DIŞ 2.300
Dış Ticaret Ürünlerinin Satışı Simülasyonu
YENİ
Tanju Eski
04/01/2016
06/01/2016
FİN 2.113
Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin
Yöntemleri
Dr. Hakan Özerol
05/01/2016
06/01/2016
YG 2.199
Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde
Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak
Esin Hekimoğlu
06/01/2016
08/01/2016
YG 2.365
Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı
Faktörleri
Behzat Yıldırımer
07/01/2016
08/01/2016
EKO 2.4
Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalar
Mehmet Uğur
Civelek
07/01/2016
08/01/2016
FİN 2.3
T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço Analizi
Prof. Dr. Sadi
Uzunoğlu
07/01/2016
08/01/2016
FİN 2.261
Kuşbakışı Bankacılık
Behzat Yıldırımer
11/01/2016
12/01/2016
FİN 2.124
Finans Piyasaları ve Finansal
Enstrümanlar
Hakan Peksöz
11/01/2016
13/01/2016
FİN 2.193
Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif Maliyeti
Hesaplama ve Strateji Geliştirme
Doç. Dr. Şenol
Babuşcu
11/01/2016
12/01/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
KRD 2.134
Kurumsal (Büyük Ölçekli) Firmaların Kredi
Değerliliğinin Tespiti
Dr. Uğur Özarslan
11/01/2016
12/01/2016
FİN 2.258
Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti,
Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve
Arındırmalar
Prof. Dr. Barış Sipahi
13/01/2016
15/01/2016
KRD 2.104
BASEL II ve Kredi Derecelendirme (Rating)
Doç. Dr. Şenol
Babuşcu
13/01/2016
14/01/2016
KRD 2.133
Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespitinde
Kritik Noktalar ve Sorulacak Sorular
Dr. Uğur Özarslan
13/01/2016
13/01/2016
YG 2.339
Dijital Dönüşüm: Bankalar için Fırsatlar,
Riskler, Yapılması Gerekenler
Emir Sarıcalı
14/01/2016
14/01/2016
BY 2.83
Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Fatih Emiral
14/01/2016
14/01/2016
SPZ 2.127
Marka İletişimi İçin İçgörü Bulmak ve
Değerlendirmek
Haluk Sicimoğlu
15/01/2016
15/01/2016
EKO 2.84
Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve
Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler
Murat Sağman
15/01/2016
15/01/2016
DIŞ 2.101
Özel Akreditif Türleri ve Kullanımları
Yahya Kütükçü
15/01/2016
15/01/2016
YG 2.291
Zihin Haritalama (Mindmapping)
Efsun Yüksel Tunç
18/01/2016
18/01/2016
MUH 2.59
Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
Oğuz Kemal Bulut
18/01/2016
20/01/2016
HUK 2.88
Yeni Borçlar Kanunu`na Göre Borçlar,
Takip ve Ticaret Hukuku
Av. Özaydın Özpay
18/01/2016
20/01/2016
KRD 2.124
Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması,
İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler
S. Semih Kortel
18/01/2016
19/01/2016
FİN 3.13
Excel`de Dashboard Raporlama
Serdar Kaya
19/01/2016
21/01/2016
EKO 2.55
Genel Bankacılık Eğitimi
Mustafa Savaşal
20/01/2016
22/01/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
EKO 2.76
Makro Ekonomik Göstergelerin
Yorumlanması
Prof. Dr. Erhan
Aslanoğlu
21/01/2016
23/01/2016
YG 2.309
İş Hayatında Yükselirken Taşıdıklarım:
Mevcudum Ne? Potansiyelim Ne?
Prof. Dr. Oğul
Zengingönül
21/01/2016
22/01/2016
BY 2.79
Kurumsal Proje Yönetimi ve Yönetişim
Hakan Aksungar
22/01/2016
22/01/2016
HUK 2.94
Güncel Hukuksal Düzenlemeler
Av. Ayşen Türktekin
Cinoğlu
25/01/2016
26/01/2016
MUH 1.4
Temel Banka Muhasebesi
Mehmet Yalınçkol
25/01/2016
27/01/2016
KRD 2.85
Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme
Süreci
Nurten Düzgün
Sönmemiş
25/01/2016
27/01/2016
DIŞ 2.79
Uluslararası Ticaret ve Finansmanı
Tanju Tuna
25/01/2016
26/01/2016
FİN 2.321
İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet
Değerleme ve Optimum Portföy
Oluşturma Teknikleri
Güneş Kasap
27/01/2016
28/01/2016
FİN 1.123
Finansal Türevler ve Risk Yönetimi
Dr. Vedat Güven
27/01/2016
29/01/2016
FİN 2.326
BaseI-II-III Düzenlemeleri ve Ekonomi Bankalar Üzerindeki Etkileri
Doç. Dr. Şenol
Babuşcu
28/01/2016
29/01/2016
BY 2.92
Veri Modelleme YENİ
Tolga Durdu
28/01/2016
29/01/2016
EKO 2.92
Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve
Doğru Yorumlamak
Murat Sağman
29/01/2016
30/01/2016
DIŞ 2.100
Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud)
Abdurrahman Özalp
01/02/2016
01/02/2016
FİN 2.229
Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu
İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Günceler
01/02/2016
03/02/2016
BY 2.87
Agile Koçluğu (Coaching Agile Teams)
Hakan Aksungar
01/02/2016
01/02/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
MUH 2.62
Banka ve Şirketlerde TMS/TFRS
Uygulamaları
Oğuz Kemal Bulut
01/02/2016
03/02/2016
YG 2.366
Liderlik Dağına Tırmanmak YENİ
Ali Engin
02/02/2016
03/02/2016
DIŞ 2.70
Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt Dışı
Kaynaklı, Türk Eximbank ve bankaların
kullandırdıkları krediler ile KOBİ Kredileri)
Reşat Bağcıoğlu
02/02/2016
03/02/2016
HUK 2.109
6502 Sayılı Tüketici Koruma Kapsamındaki
Düzenlemeler ve Banka Uygulamaları
Av. Ayşen Türktekin
Cinoğlu
04/02/2016
05/02/2016
FİN 2.11
Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama
Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama
Prof. Dr. Sadi
Uzunoğlu
04/02/2016
05/02/2016
FİN 2.327
Opsiyon Piyasaları, Stratejiler ve
Fiyatlama YENİ
Tolga Uysal
04/02/2016
05/02/2016
BY 2.91
Temel Elektronik Bankacılık Sahtecilik ve
Önlemleri
Uğur Levent
Özcoşkun
04/02/2016
04/02/2016
YG 2.289
Stres ve Öfke: Nedir ? Nasıldır? Ne
Yapalım?
Prof. Dr. Oğul
Zengingönül
05/02/2016
05/02/2016
FİN 2.150
Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler
Prof. Dr. İhsan Ersan
08/02/2016
10/02/2016
YG 2.66
Davranış Psikolojisi
Prof. Dr. İpek
Gürkaynak
08/02/2016
09/02/2016
KRD 2.131
Bankacılıkta Sorunlu Kredilerin Yönetimi
ve Erken Uyarı Sinyalleri
Mustafa Savaşal
08/02/2016
09/02/2016
HUK 1.7
Bankacılar için Yeni Ticaret Hukuku (6102
Sayılı Kanun)
Av. Özaydın Özpay
08/02/2016
10/02/2016
EKO 2.73
Bankacılar İçin Temel Göstergelerin,
Raporların İzlenmesi ve Okunması
Prof. Dr. Ömer Faruk
Çolak
10/02/2016
12/02/2016
FİN 2.276
Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış
Becerileri
Tanju Eski
10/02/2016
12/02/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
BY 2.327
Büyük Veri Analitiği finans sektöründe
neler vadediyor, hangi riskleri
barındırıyor? YENİ
Banu Yobaş
11/02/2016
12/02/2016
YG 2.221
Pozitif Stres Yönetimi
Serap Gökmen
11/02/2016
12/02/2016
DIŞ 2.86
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde
Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan
Hatalar
Ayşe Benli
15/02/2016
17/02/2016
FİN 2.320
Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik
Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması
M. Barış Akçay
15/02/2016
16/02/2016
KRD 2.135
Başarılı Kredi Yönetimi
Nahit Özen
15/02/2016
16/02/2016
BY 2.84
İş Analitiği
Tolga Durdu
15/02/2016
16/02/2016
HUK 2.104
Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa
Değişiklikleri Çerçevesinde)
Av. Emel Tezcan
17/02/2016
18/02/2016
BY 3.8
ITSM Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
Eğitimi
Önder Hasan Badem
17/02/2016
19/02/2016
FİN 2.205
Bankacılar için Uygulamalı Finans
Matematiği
Dr. Vedat Güven
17/02/2016
18/02/2016
FİN 2.296
Bankalara Kaynak Yaratma Yönteminde
Yeni Araç - Menkul Kıymetleştirme (Asset
Securitization)
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Günceler
18/02/2016
19/02/2016
EKO 2.88
Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler
ve Gelişmeler
Prof. Dr. Erhan
Aslanoğlu
19/02/2016
19/02/2016
SPZ 2.128
3-2-1 Oyun Başlasın: İnsan Odaklı Dijital
Pazarlama Stratejileri
Evre Kızıltepe
19/02/2016
19/02/2016
YG 2.201
Yönetim Becerileri
Ahmet Kamil Genç
22/02/2016
24/02/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
DIŞ 2.77
Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti
ve Teminat Mektuplarına İlişkin
Workshop
Ayşe Benli
22/02/2016
23/02/2016
FİN 2.15
Finansal Analiz
Prof. Dr. Göksel
Yücel
22/02/2016
24/02/2016
KRD 2.129
E-Ticaret Firmalarının Kredilendirme
Süreci
Nurten Düzgün
Sönmemiş
22/02/2016
22/02/2016
YG 2.357
Etkin Yönetici
Yrd. Doç. Dr. Dilek
Sağlık Özçam
23/02/2016
24/02/2016
BY 2.51
İş Zekası (Business Intelligence) Temel
Eğitimi
Levent Cebeci
24/02/2016
26/02/2016
BY 2.39
Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi
Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Fatih Emiral
25/02/2016
26/02/2016
EKO 2.93
Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yılllık
Yolculuğu
Dr. İsmet Demirkol
25/02/2016
25/02/2016
HUK 2.43
Çek Hukuku
Dr. Ömer Sivrihisarlı
25/02/2016
26/02/2016
KRD 2.98
Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk
Yönetimi
Caner Çelik
29/02/2016
02/03/2016
HUK 2.112
Sözleşmelerin - Senetlerin Hazırlanması
ve Kontrolünde Dikkat Edilecek Konular
Av. Emel Tezcan
29/02/2016
01/03/2016
FİN 2.1
Finansal Matematik
Prof. Dr. Orhan
Göker
29/02/2016
02/03/2016
FİN 2.182
Risk Odaklı İç Denetim
Dr. Ramazan Başak
29/02/2016
29/02/2016
BY 2.72
Professional ScrumMaster: Scrum ile
Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi
Hakan Aksungar
01/03/2016
02/03/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
YG 2.360
Zaman Yönetimi Workshop
Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana
Hükmet
Damla Ataman
02/03/2016
03/03/2016
DIŞ 2.328
Teşvik Mevzuatı YENİ
Ayşe Benli
03/03/2016
04/03/2016
KRD 2.128
Proje ve Yatırım Kredileri (Fizibilite ve
Modelleme Destekli)
Caner Çelik
03/03/2016
04/03/2016
FİN 2.292
Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık
Eylemleri
Dr. Ramazan Başak
03/03/2016
04/03/2016
FİN 2.331
Döviz Kuru/Emtia Risk Yönetimi ve
Hedging Uygulamaları YENİ
Tolga Uysal
04/03/2016
04/03/2016
MUH 3.53
İleri Banka Muhasebesi
Prof. Dr. Göksel
Yücel
07/03/2016
09/03/2016
YG 2.189
Olumlu İletişimin Gücü
Prof. Dr. Mehmet R.
Gürkaynak
07/03/2016
08/03/2016
FİN 2.288
Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100
Temel Rasyo
Oğuz Kemal Bulut
07/03/2016
09/03/2016
MUH 2.41
Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu
İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar
Prof. Dr. Recep
Pekdemir
07/03/2016
09/03/2016
HZY 2.40
Piyasa Simülasyonu
Saim Çelik
09/03/2016
11/03/2016
FİN 2.262
Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik
Uygulamaları
Cahit Memiş
10/03/2016
11/03/2016
BY 2.89
Program Yönetimi
Gökhan Süderbay
10/03/2016
11/03/2016
FİN 2.284
Paranın Sesi
Hakan Peksöz
10/03/2016
11/03/2016
FİN 2.297
Son Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Gelir
Kalemleri ve Yeni Trendler
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
14/03/2016
14/03/2016
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
KRD 3.29
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki
Sürece Hukuki Yaklaşım
Av. Emel Tezcan
14/03/2016
16/03/2016
HUK 2.86
Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet
Hukuku
Dr. Ömer Sivrihisarlı
14/03/2016
14/03/2016
YG 2.304
Doğaçlama ile Kendini İfade Etme
Tamer Güler
14/03/2016
15/03/2016
FİN 2.329
Bankacılıkta Bilanço Simülasyonları,
Sermaye Planlaması ve Stres Testi YENİ
Prof. Dr. Burak
Saltoğlu
15/03/2016
16/03/2016
DIŞ 2.89
Operasyonel Risk Yönetimi
Reşat Bağcıoğlu
15/03/2016
16/03/2016
YG 2.232
Benliğine Liderlik Etmek
Prof. Dr. Jale Minibaş
Poussard
16/03/2016
18/03/2016
FİN 2.305
Bankacılıkta Kar Marjları Daralırken Pazar
Paylarını Koruyabilmek
Ayşe Gülseren
Atabay
17/03/2016
18/03/2016
FİN 2.253
Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri
Ercan Böncüoğlu
17/03/2016
18/03/2016
BY 2.88
Kurumlarda Başarılı Dijital
Transformasyon
Gökhan Süderbay
17/03/2016
18/03/2016
YG 1.217
NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi
Banu Gökçül
21/03/2016
22/03/2016
HUK 2.113
Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları,
Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm
Önerileri (2014-2015 Yılı Yargıtay İlke
Kararları Işığında)
Av. Erden Gürden
21/03/2016
22/03/2016
FİN 2.228
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi
M. Barış Akçay
21/03/2016
23/03/2016
HUK 2.89
Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde
Teminat Sözleşmeleri
Dr. Ömer Sivrihisarlı
21/03/2016
22/03/2016
YG 2.338
Farkındalık ile Zihin ve Stres Yönetimi
(Mindfulness-Based Stress Reduction)
Ayşın Ağca
23/03/2016
24/03/2016
Seminer
Kodu
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 2.300
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Prof. Dr. İhsan Ersan
23/03/2016
25/03/2016
YG 2.95
Güvenli Davranış: İletişimsel Performans
Geliştirme
Prof. Dr. Jale Minibaş
Poussard
23/03/2016
25/03/2016
MUH 2.61
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış
Mali Tabloların Analizi
Prof. Dr. Barış Sipahi
24/03/2016
25/03/2016
YG 2.136
İş Mükemmelliği
Ahmet Kamil Genç
28/03/2016
30/03/2016
HZY 2.41
İleri Hazine Yönetimi Eğitimi
Güneş Kasap
28/03/2016
30/03/2016
FİN 2.266
Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal
Analiz
Nuran Durmaz
28/03/2016
30/03/2016
DIŞ 2.85
Dış Ticarette UCP 600`e Göre Akreditif
İşlemleri
Yahya Kütükçü
28/03/2016
29/03/2016
FİN 2.315
Kredi Türevleri
Prof. Dr. İhsan Ersan
30/03/2016
30/03/2016
HUK 2.107
Kıymetli Evrak Hukuku
Av. Burçin Tümer
31/03/2016
31/03/2016
FİN 2.330
Tarım Bankacılığı YENİ
Ogün Ölçer
31/03/2016
01/04/2016
YG 2.368
Sanatla Kendini Keşfe Yolculuk YENİ
Özlem Doğan
31/03/2016
01/04/2016
FİN 2.204
Yeni Türk Ticaret Yasasının Finansal
Tablolara, Denetime ve Kredilendirme
Süreçlerine Getirdiği Düzenlemeler
Prof. Dr. R.
Hacırüstemoğlu
31/03/2016
31/03/2016
YG 2.316
Yeni Nesil Liderlik: feedforward (İleri
Besleme)
Candan Schabio
01/04/2016
01/04/2016
YG 2.367
Zor Müşteriler Zor Sohbetler YENİ
Nil Konyalılar
01/04/2016
01/04/2016
Download

Dönemsel Seminer Listesi - Türkiye Bankalar Birliği