EK: 1
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAV TARİHLERİ
I.SINIF
DERSİN ADİ
ANATOMİ I
SEÇMELİ DERS
ANTROPOLOJİ
SEÇMELİ DERS
KONUŞMA SANATI
SINAV TARİHİ –
SAATİ
20 OCAK 2015
10.00
20 OCAK 2015
11.30
20 OCAK 2015
TÜRK DİLİ I
11.30
20 OCAK 2015
TIBBİ TERMİNOLOJİ
16.30
21 OCAK 2015
ATATÜRK İLKELERİ
VE İNKILAPLARI
TARİHİ I
KLİNİK BİYOKİMYA
10.00
21 OCAK 2015
16.30
22 OCAK 2015
10.00
İNGİLİZCE I
HEMŞİRELİKTE
TEMEL
KAVRAMLAR
FİZYOLOJİ I
22 OCAK 2015
16.30
23 OCAK 2015
10.00
23 OCAK 2015
13.30
ÖĞRETİM ELEMANI
DERSLİK - GÖZETMENLER
YARD.DOÇ.DR.
MAHMURE AYGÜN
5. Derslik: Yard.Doç.Dr. Mahmure AYGÜN
PROF.DR. SUAT
GEZGİN
5. Derslik: Öğr.Gör. Sibel YOLCU
ÖĞR.GÖR. SERPİL
TAMUR
5. Derslik: Öğr.Gör. Sibel YOLCU
ÖĞR.GÖR.
OSMAN ESİN
5. Derslik.
ÖĞR. GÖR. MİNE
DEMET GÜNGÖR
5. Derslik: Öğr.Gör. Mine Demet GÜNGÖR
YARD.DOÇ.DR.
SUZAN BOZKURT
5. Derslik: Öğr.Gör. Melis ŞEN
YARD.DOÇ.DR.
SEVDA TANRIKULU
KÜÇÜK
5. Derslik: YARD.DOÇ.DR. SEVDA TANRIKULU
KÜÇÜK
OKUTMAN
HAKAN KESER
5. Derslik: Öğr.Gör. Sibel YOLCU
ÖĞR.GÖR.
EMEL HORASAN
5. Derslik: Öğr.Gör. Melis ŞEN
YARD.DOÇ.DR.
ÖZLEM AKMAN
5. Derslik: YARD.DOÇ.DR. ÖZLEM AKMAN
Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAV TARİHLERİ
II.SINIF
DERSİN ADİ
BESLENME
SEÇMELİ DERS
GİRİŞİMCİLİK
SEÇMELİ DERS
STRES VE KRİZ
YÖNETİMİ
İNGİLİZCE III
CERRAHİ HAST.
HEMŞ.
+
CERRAHİ
HAST.HEMŞ. I
SINAV TARİHİ –
SAATİ
20 OCAK 2015
10.00
20 OCAK 2015
13. 30
20 OCAK 2015
13. 30
21 OCAK 2015
10.00
21 OCAK 2015
21 OCAK 2015
FARMAKOLOJİ
22 OCAK 2015
SEÇMELİ DERS
CİNSEL SAĞLIK
SAĞLIK
BİLİMLERİNDE ETİK
DERSLİK - GÖZETMENLER
6. Derslik: Öğr.Gör. Şehnaz HERGÜN
DOÇ.DR. ERHAN
AKYAZI
6. Derslik: Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
YARD.DOÇ.DR.
ÖZLEM IŞIL
7. Derslik: Yard.Doç.Dr. Özlem IŞIL
OKUTMAN HAKAN
KESER
6. Derslik: Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
YARD.DOÇ.DR.
MAHMURE AYGÜN
8. Derslik: Yard.Doç.Dr. Mahmure AYGÜN
13.30
İÇ HAST. HEMŞ.
+
İÇ HAST. HEMŞ.I
SEÇMELİ DERS
SAĞLIK HUKUKU
ÖĞRETİM
ELEMANI
ÖĞR.GÖR. ŞEHNAZ
HERGÜN
DOÇ.DR. SEMİHA
AKIN
7. Derslik: Doç.Dr. Semiha AKIN
ÖĞR.GÖR. SEMA
KETENCİ
6. Derslik: Öğr. Gör. Sema KETENCİ
ÖĞR.GÖR. ÖZLEM
ÖZTÜRK
6. Derslik:
ÖĞR.GÖR. CEYDA
ESEN
7. Derslik: Öğr.Gör. Ceyda ESEN
YARD.DOÇ.DR.
ÖZLEM IŞIL
6. Derslik: Yard.Doç.Dr. Özlem IŞIL
13.30
10.00
22 OCAK 2015
13.30
22 OCAK 2015
13.30
23 OCAK 2015
13.30
Öğr.Gör. Özlem ÖZTÜRK
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ
SINAV TARİHLERİ
III.SINIF
DERSİN ADİ
SEÇMELİ DERS
PALYATİF BAKIM
SEÇMELİ DERS
BAKIM
TEKNOLOJİLERİ
SINAV TARİHİ –
SAATİ
20 OCAK 2015
10.00
20 OCAK 2015
21 OCAK 2015
HEMŞİRELİKTE
ARAŞTIRMA
22 OCAK 2015
MESLEKİ
İNGİLİZCE I
KADIN SAĞ.
HEMŞ.
+
KADIN SAĞ.
HEMŞ.I
DERSLİK - GÖZETMENLER
ÖĞR.GÖR. GAMZE
TEMİZ
7. Derslik: Öğr.Gör. Melis ŞEN
ÖĞR.GÖR. EMEL
HORASAN
7. Derslik: Öğr.Gör. Melis ŞEN
YARD.DOÇ.DR.
ÖZLEM
IŞIL
7. Derslik: Yard.Doç.Dr. Özlem IŞIL
DOÇ.DR. SEMİHA
AKIN
7. Derslik: Doç.Dr. Semiha AKIN
ÖĞR.GÖR. SELMİN
KÖSE
7. Derslik: Öğr.Gör. Selmin KÖSE
Öğr.Gör. Arzu ALTINOK
OKUTMAN HAKAN
KESER
9. Derslik: Öğr.Gör. Arzu ALTINOK
YARD.DOÇ.DR HACER
ERTEN YAMAN
7. Derslik: Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
10.00
RUH SAĞLIĞI VE
PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
ÇOCUK SAĞ.
HEMŞ.
+
ÇOCUK SAĞ.
HEMŞ.I
ÖĞRETİM ELEMANI
13.30
10.00
22 OCAK 2015
13.30
23 OCAK 2015
10.00
23 OCAK 2015
13.30
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAV TARİHLERİ
IV. SINIF
DERSİN ADİ
HEMŞİRELİKTE
YÖNETİM
SEÇMELİ DERS
NÖROLOJİ
HEMŞİRELİĞİ
SEÇMELİ DERS
ONKOLOJİ
HEMŞİRELİĞİ
SINAV TARİHİ –
SAATİ
23 OCAK 2015
10.00
23 OCAK 2015
ÖĞRETİM ELEMANI
DERSLİK- GÖZETMENLER
ÖĞR.GÖR. MİNE
DEMET GÜNGÖR
9. Derslik: Öğr.Gör. Mine Demet GÜNGÖR
ÖĞR.GÖR. GAMZE
TEMİZ
9. Derslik: Öğr.Gör. Gamze TEMİZ
14.00
23 OCAK 2015
DOÇ.DR. SEMİHA
AKIN
9. Derslik: Doç.Dr. Semiha AKIN
ÖĞR.GÖR. GAMZE
OĞUZ
9. Derslik: Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
ÖĞR.GÖR. SİBEL
YÜKSEL DENİZ
9. Derslik: Öğr.Gör. Sibel Yüksel DENİZ
YARD.DOÇ.DR.
MAHMURE AYGÜN
9. Derslik: Yard.Doç.Dr. Mahmure AYGÜN
15.00
SEÇMELİ DERS
TRANSPLANTASYON
HEMŞİRELİĞİ
23 OCAK 2015
SEÇMELİ DERS
GERİATRİ
HEMŞİRELİĞİ
23 OCAK 2015
SEÇMELİ DERS
AMELİYATHANE
HEMŞİRELİĞİ
23 OCAK 2015
15.00
15.00
15.00
Download

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu