III.SINIF II.YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (8 hafta)
PAZARTESİ
SALI
8.30-9.20
Tıbbi İngilizce-VI*
Cerrahiye Giriş **
Cerrahiye Giriş
Uygulama
9.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI*
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş**
11.30-12.20
13.30-14.20
ÇARŞAMBA
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
A Grubu
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
A Grubu
Patoloji-II**
Patoloji-II**
15.30-16.20
Bilimsel Araştırma
Teknikleri-II**
16.30-17.20
CUMA
Tıbbi
Cerrahiye
İngilizce-VI**
Patoloji-II
Giriş
Lab B
Uygulama
Grubu***
Tıbbi
A Grubu
İngilizce-VI**
Farmakoloji-II*
Cerrahiye Giriş**
Cerrahiye
Giriş**
Farmakoloji-II*
Patoloji-II*
Cerrahiye Giriş
Uygulama
14.30-15.20
PERŞEMBE
Klinik
Mikrobiyoloji-II*
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
B Grubu
Klinik Genetik-II*
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
B Grubu
Klinik Genetik-II*
*
Rektörlük 301 nolu derslik
** Şişli Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu
*** Şişli Florence Nightingale Hastanesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı
Cerrahiye
Patoloji-II
Giriş
Lab A
Uygu.
Grubu***
B Grubu
Deontoloji**
Klinik
MikrobiyolojiII**
Klinik
MikrobiyolojiII**
Cerrahiye
Giriş**
III.SINIF II.YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (4 hafta)
PAZARTESİ
8.30-9.20
ÇARŞAMBA
Tıbbi İngilizce-VI*
Kadın Hast.ve Doğuma
Giriş**
9.30-10.20
Kadın Hast.ve
Doğuma Giriş
Uygulama
Tıbbi İngilizce-VI*
10.30-11.20
Kadın Hast.ve Doğuma
Giriş**
11.30-12.20
13.30-14.20
Patoloji-II**
14.30-15.20
Patoloji-II**
15.30-16.20
Bilimsel Araştırma
Teknikleri-II**
16.30-17.20
SALI
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab****
A Grubu
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
A Grubu
Kadın
Hast. ve
Doğuma
Giriş
Uyg.
A Grubu
PatolojiII Lab
B Grubu
***
Kadın Hast.ve
Doğuma Giriş**
Tıbbi
İngilizce-VI**
Tıbbi
İngilizce-VI**
Kadın Hast.ve
Doğuma
Giriş**
Farmakoloji-II*
Klinik
MikrobiyolojiPatoloji-II II **
Lab A
Grubu*** Klinik
MikrobiyolojiII **
Klinik
Mikrobiyoloji-II*
Kadın
Hast. ve
Doğuma
Giriş
Uygu.
B Grubu
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
B Grubu
Klinik Genetik-II*
Deontoloji**
Klinik
Mikrobiyoloji-II
Lab***
B Grubu
Klinik Genetik-II*
Patoloji-II*
Kadın Hast.ve
Doğuma Giriş
Uygulama
CUMA
Farmakoloji-II*
*
Rektörlük 302 nolu derslik
** Şişli Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu
*** Şişli Florence Nightingale Hastanesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı
PERŞEMBE
Kadın Hast.ve
Doğuma
Giriş**
Download

III. Sınıf Haftalık Ders Programı