Yazarlar
Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar
Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Organ Nakli Merkezi, İSTANBUL
Doç. Dr. Aydın Çiledağ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
Uzm. Dr. Begüm Ergan
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım
Ünitesi, ANKARA
Prof. Dr. Bilgin Cömert
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
Doç. Dr. Cenk Kıraklı
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları, İZMİR
Uzm. Dr. Cüneyt Saltürk
TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL
Dr. Didem Özkan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Doç. Dr. Emel Eryüksel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Doç. Dr. Evren Şentürk
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Doc. Dr. Gökay Güngör
TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL
Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Noroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Uzm. Dr. Hatice Kutbay Özçelik
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Uzm. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı
Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü, İSTANBUL
Uzm. Dr. Murat Alay
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Prof. Dr. Nahit Çakar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Doç. Dr. Nalan Adıgüzel
TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL
Doç. Dr. Neriman Defne Altıntaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
Uzm. Dr. Özlem Ediboğlu
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları, İZMİR
Uz .Dr .Özlem Yazıcıoğlu Moçin
TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL
Prof. Dr. Rumeysa Kazancıoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Prof. Dr. Sait Karakurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Uzm. Dr. Serdar Akpınar
Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sanatoryum,
ANKARA
Uzm. Dr. Serpil Öcal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
Uzm. Dr. Sezai Taşbakan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz OLGUN TANDOĞDU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Prof. Dr. Talip Asil
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Noroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Prof. Dr. Turgay Çelikel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Havlucu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Savran
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
Doç. Dr. Zühal Karakurt
TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL
Download

Yazarlar