R.T.E.Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI
TESİSATA GİRİŞ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI
Adı Soyadı:……………………………………………….No:……………………
Notu:…………………..
! Süre:40 Dak. Her soru eşit puandır.
Öğr.Gör.Hüseyin KÖSOĞLU
S.1)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
o Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktaları arasındaki yada tablolar arasındaki hatlar ne denir? Kolon Hattı
2
o Kolon hatları için kullanılacak bakır iletkenlerin kesiti en az kaç mm olmalıdır? …4 mm2
o Kolon hatlarını korumak için kullanılan ev tipi devre kesicilerin (anahtarlı otomatik sigortaların) kısa devre akımları en
az kaç kA olacaktır? …10 kA
o Dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtı ( armatürü ) yada prizin bağlandığı buata kadar olan hatlara ne denir? Linye Hattı
o Priz devreleri aydınlatma devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda aydınlatma devresine en çok kaç
adet priz bağlanabilir? bir priz
2
o Aydınlatma ve priz linyeleri için en az kaç mm kesitli bakır iletkenler kullanılmalıdır?.... 2,5 mm2.
o Linye hatlarını korumak için kullanılan ev tipi devre kesicilerin (anahtarlı otomatik sigortaların) kısa devre akımları en
az kaç kA olacaktır?... 3 kA
o Kaç volta kadar olan gerilime Alçak Gerilim denir ?..... 1000 Volt......
o Elektrik enerjisinin, yapı veya yapı grubunun belli bir bölgesinde dağıtılmasını sağlamak maksadı ile tesis edilmiş;
yerine göre tüketicilerin kontrol, koruma ve kumanda cihazlarını da taşıyan tabloyu ne denir ? .. ..Dağıtım Tablosu...
o Akım kaynağından (trafo postasından) tüketim araçlarının bağlantı ucuna kadar olan hava hatları ve kabloların tümüne
ne denir ?.. Şebeke
o Akım kaynağından tüketici tesisine kadar olan hava hatları ve kabloların tümüne ne denir? Dağıtım Sebekesi
o Dağıtım şebekesi ile yapı giriş hattı arasındaki bağlantı hattına ne denir?.. Yapı Bağlantı Hattı ( Besleme Hattı )
o Yapı bağlantı hatları ve kullanılacak iletkenlerin kesiti bakır gereç için en az kaç mm2 olmalıdır?.. 6 mm2..
o İşletmeye ait besleme noktasından (ana buat ) tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana tablo, sayaç ) kadar olan besleme
hatlarına ne denir?... Ana Kolon Hattı..
o Elektrik enerji kaynaklarını tüketicilere bağlayan fakat orta noktadan ya da yıldız noktasından çıkmayan iletkenlere ne
denir?... faz iletkenleri, hangi harf veya rakamla gösterilir?.. L1, L2, L3
o Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkene
ne denir? ... nötr iletkeni,, hangi harf veya rakamla gösterilir?. N
o Bir zil için en fazla kaç adet buton paralel bağlanabilir?..... Herhangi bir sınırlama yoktur
o Paralel bağlanacak zil sayısında herhangi bir sınırlama varmadır?.. Trafo gücü zil sayısına göre seçilirse sınırlama yoktur
o Tablolara Hayat koruma amaçlı yerleştirilen Kaçak Akım Koruma Şalterinin eşik akımı değer ne kadardır? .30 mA....
o Yapı bağlantı kutusuna yangın koruma amaçlı yerleştirilen Kaçak Akım Koruma Şalterinin eşik akımı değer ne
kadardır? ...300 mA...........................
o Elektrik İç tesisler Yönetmeliğine göre konutlarda en az kaç adet aydınlatma linyesi olmalıdır?... iki adet.
o Elektrik İç tesisler Yönetmeliğine göre konutlarda salonlar ve mutfak için en az kaç adet priz tesis edilmelidir? iki adet.
o Elektrik İç tesisler Yönetmeliğine göre konutlarda odalar için en az kaç adet priz tesis edilmelidir?. bir adet.
o Linye hattı ile aydınlatma aygıtı yada priz arasındaki bağlantı hattına ne denir?.... Sorti Hattı
2
o Priz sortileri için en az kaç mm kesitli bakır iletken kullanılmalıdır?...... 2,5 mm2
2
o Aydınlatma sortileri için en az kaç mm kesitli bakır iletken kullanılmalıdır?..... 1,5 mm2....
o Aydınlatma devrelerine bağlanacak sorti sayısı, bir fazlı devrelerde en fazla kaç adettir?... 9 adet
o Priz devrelerine bağlanacak sorti sayısı, bir fazlı devrelerde en fazla kaç adettir?... 7 adet
S.2)Aşağıda verilen aydınlatma devrelerinin açık ve kapalı şemalarını çizerek altlarına sorti adlarını yazınız.
S.3) Aşağıdaki zil ve kapı otomatiği devresinin kapalı ve açık şemalarındaki eksikleri tamamlayıp çiziniz.
Download

Adı Soyadı:……………………………………………….No