Bilgi Kaynakları Sağlama/Satın alma Hizmeti:
•
Kocaeli Üniversitesi mensubu olup (Akademik/İdari personel ile öğrenciler)
kütüphaneye üye olanlar bilgi kaynağı (Basılı kitap, görsel-işitsel kaynaklar,
ders kitapları/kaynakları ile elektronik kaynaklar (e-kitap, e-dergi, e-tez
v.b.)) sağlama/satın alma talebinde bulunabilir.
•
Gelen talepler, bilgi kaynağının koleksiyona ve bütçeye uygunluğu göz önünde
tutularak değerlendirilir. Bütün talepler Kütüphane tarafından değerlendirilir ancak
Kütüphane, talep edilen bilgi kaynaklarının alınacağını garanti edemez.
•
Bilgi kaynağı sağlama/satın alma talebi yapılacak web adresi:
http://library.kocaeli.edu.tr
•
Eser istek kılavuzu:
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/document/eser_istek.pdf
•
Eser İstek Formunu doldurmak istek için yeterlidir.
•
Rezerv bölümü için ders kitapları/kaynakları talepleri sadece Kocaeli Üniversitesi
akademik personeli tarafından yapılabilir.
•
Bilgi kaynağı isteğinde bulunan kişiler, isteğin Kütüphane tarafından sağlanıp
sağlanmadığını http://library.kocaeli.edu.tr web adresinde üye oturumu açarak
veya kütüphane kataloğunu tarayarak öğrenebilir. Ayrıca satın alınan bilgi
kaynaklarının duyurusu Merkez Kütüphane web sayfasından ve kurum e-postasından
da yapılmaktadır.
•
Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi, bilgi kaynağı satın alma işlemlerini Kamu İhale
Kanunu'na göre yapmaktadır. Sipariş edilen basılı, görsel-işitsel kaynaklarının satın
alma ve teknik işlemlerinin yapılıp okur/kullanıcının hizmetine sunulma süresi
ortalama 4 aydır.
•
Detaylı bilgi için: yayın sağlama politikası bkz.
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/kutuphane_politika/yayin_saglama.
pdf
•
Basılı kitap, görsel-işitsel kaynaklar, ders kitapları/kaynakları ile ilgili soru ve
önerileriniz için:
Birim sorumlusu: Nazime GÜNAY
E-posta: [email protected]
Tel: 262 303 13 27
●
Elektronik kaynaklar (e-kitap, e-dergi, e-tez v.b.) ile ilgili soru ve önerileriniz
İçin:
Birim sorumlusu: Nuran YILMAZ
E-posta: [email protected]
Tel: 262) 303 13 30
Lütfen Dikkat!
•
Bilgi kaynağı isteği yapmadan önce, bilgi kaynağının koleksiyonda olup olmadığını
aşağıdaki web adresinden kontrol edebilirsiniz.
•
Basılı (kitap, dergi, tez), görsel-işitsel materyal, e-kitap için:
http://library.kocaeli.edu.tr,
•
Bütün kütüphane koleksiyonu için (Basılı, görsel-işitsel materyal, E-kaynaklar) için:
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr KouLİB Akademik Arama Motoru
•
Eser İstek Formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Aksi takdirde istekler
Kütüphane tarafından dikkate alınmaz.
Download

Bilgi Kaynakları Sağlama/Satın Alma Hizmeti