ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2015/27
Tarih: 24.02.2015
Konu: Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının örgüt yapısı pilot uygulama kapsamında "Vergi Dairesi
ve Tahsil Dairesi" olarak yeniden düzenlenmiştir.
Özet: Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının örgüt yapısı pilot uygulama kapsamında "Vergi Dairesi
ve Tahsil Dairesi" olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve
Taşbaşı Vergi Dairesi Müdürlükleri 06.02.2015 tarihi itibarıyla kapatılarak mükellefleri yeni örgüt
yapısıyla 09.02.2015 tarihinde faaliyete başlayan Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına
devredilmiştir.
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni organizasyon yapısı ve haberleşme bilgileri aşağıda yer
almaktadır.
26
İL: ESKİŞEHİR
GÜNCELLEME
SIRA TARİHİ: 12/02/2015
NO
BİRİMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
BAŞKANLIK
İL KODU: 26
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAZIŞMA BİLGİLERİ
HABERLEŞME NUMARALARI
ADRES
POSTA
KODU
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
VERGİLENDİRME
Gündoğdu Mah. Muratcan
1. GRUP
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir Vergisi
Gündoğdu Mah. Muratcan
1.1. Vergilendirme
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Müdürlüğü
Kurumlar
Vergisi
Gündoğdu Mah. Muratcan
1.2.
Vergilendirme Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Müdürlüğü
Süreksiz
Yükümlülükler Gündoğdu Mah. Muratcan
1.3.
Vergilendirme Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Müdürlüğü
KDV İadesi Gündoğdu Mah. Muratcan
1.4.
Müdürlüğü
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
GELİR
KANUNLARI
Gündoğdu Mah. Muratcan
2.
GRUP
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir ve
Gündoğdu Mah. Muratcan
2.1.
Kurumlar
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
ALAN
SANTRAL FAKS
KODU
213 55
222
213 50 50
56
DİREKT
213 50 00
213 55 55
26100
222
213 50 50
213 55
56
213 54 51
26100
222
213 50 50
213 55
81
213 55 80
26100
222
213 50 50
213 55
61
213 55 60
26100
222
213 50 50
213 55
71
213 55 70
26100
222
213 50 50
213 52
91
213 52 60
26100
222
213 50 50
213 55
56
213 52 90
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 52 70
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vergi
Kanunları
Müdürlüğü
Usul Kanunu
2.2.
Müdürlüğü
Tahsilat
2.3. Kanunu
Müdürlüğü
KDV-ÖTV
2.4. Kanunları
Müdürlüğü
Diğer Vergi
2.5. Kanunları
Müdürlüğü
MÜKELLEF
HİZMETLERİ
3.
GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Mükellef
Hakları ve
3.1.
İletişim
Müdürlüğü
Mükellef
Hizmetleri
3.2.
Geliştirme
Müdürlüğü
TAHSİLAT GRUP
4.
MÜDÜRLÜĞÜ
Takip
4.1.
Müdürlüğü
İcra
4.2.
Müdürlüğü
Satış
4.3.
Müdürlüğü
HUKUK ve
İHTİLAFLI İŞLER
5.
GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
21
22
23
24
25
26
27
28
5.1. Hukuk Bürosu
DENETİM GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Denetim
6.1. Koordinasyon
Müdürlüğü
MUHASEBE
7. GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe
7.1.
Müdürlüğü
STRATEJİ GRUP
8.
MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji
8.1.
Müdürlüğü
Performans
8.2.
İzleme
6.
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 53 70
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 52 61
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 52 70
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 52 70
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 55
56
213 52 52
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 53 70
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
61
213 53 70
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 52
91
213 52 60
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
26100
222
213 50 50
213 55
56
213 52 52
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
26100
222
213 50 50
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Gündoğdu Mah. Muratcan
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
213 55
56
213 55
71
213 55
71
213 55
71
213 55
56
213 58
59
213 55
56
213 57
71
213 55
56
213 52
81
213 52
81
213 52 90
213 55 90
213 55 90
213 55 90
213 54 51
213 58 58
213 53 53
213 50 40
213 52 52
213 57 57
213 57 57
Sayfa 2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Müdürlüğü
İNSAN
213 55
KAYNAKLARI
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 53 53
9.
26100
222
213 50 50
56
GRUP
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 57
26100
222
213 50 50
213 57 70
9.1. Kaynakları
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
58
Müdürlüğü
213 57
Eğitim
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 57 70
26100
222
213 50 50
9.2.
58
Müdürlüğü
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
DESTEK
HİZMETLERİ
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 55
10.
26100
222
213 50 50
213 53 53
GRUP
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
56
MÜDÜRLÜĞÜ
İdari ve Mali
213 54
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 54 54
26100
222
213 50 50
10.1. İşler
55
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Müdürlüğü
213 54
Evrak
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 54 54
26100
222
213 50 50
10.2.
55
Müdürlüğü
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
Arşiv
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 53
10.3.
26100
222
213 50 50
213 52 80
Müdürlüğü
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
71
Bilgi İşlem
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 55
10.4.
26100
222
213 50 50
213 52 22
Müdürlüğü
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
71
213 55
1 No'lu (Merkez)
Arifiye Mah. Müftülük Sok.
26010
222
231 17 25
213 57 72
No:1 ESKİŞEHİR
71
Şube Müdürlüğü
2 No'lu (Çarşı) Şube Arifiye Mah. Müftülük Sok.
231 17
26010
222
230 46 83
231 17 25
Müdürlüğü
No:1 ESKİŞEHİR
25
Daimi Takdir
Gündoğdu Mah. Muratcan
213 53
26100
222
213 50 50
213 52 80
Komisyonu
Sok. No:42 ESKİŞEHİR
71
Sakarya Mah. Girne Cad.
541 47 541 46 10
Çifteler Vergi
Hükümet Konağı Kat 1-2
26700
222
541 40 09
45
542 20 81
Dairesi Müdürlüğü
ÇİFTELER
Demirciler Mah Bayraktar
711 42
Sivrihisar Vergi
Sok. Hükümet Konağı
26600
222
711 45 45
712 59 79
70
Dairesi Müdürlüğü
No:37/A SİVRİHİSAR
Yunus Emre Vergi 06.02.2015 tarihi itibariyle kapatılarak mükellefleri Eskişehir Vergi Dairesi
Dairesi Müdürlüğü Başkanlığına devredilmiştir.
2 Eylül Vergi
06.02.2015 tarihi itibariyle kapatılarak mükellefleri Eskişehir Vergi Dairesi
Dairesi Müdürlüğü Başkanlığına devredilmiştir.
Battalgazi Vergi
06.02.2015 tarihi itibariyle kapatılarak mükellefleri Eskişehir Vergi Dairesi
Dairesi Müdürlüğü Başkanlığına devredilmiştir.
Taşbaşı Vergi
06.02.2015 tarihi itibariyle kapatılarak mükellefleri Eskişehir Vergi Dairesi
Dairesi Müdürlüğü Başkanlığına devredilmiştir.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 3
Download

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının örgüt yapısı pilot