ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
www.erkymm.com
No: 2015/76
Tarih: 30.12.2015
Konu: 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır.
Özet: 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihi itibariyle ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde
vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e- Tebligat sistemini
kullanma zorunluluğu getirilmişti.
Buna göre; 28/12/2015 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamında bulunan 1.232.000 gelir vergisi ve
389.000 kurumlar vergisi mükellefi uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur.
Ancak, henüz başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, kalan kısıtlı süre içinde herhangi bir
sıkıntı yaşamamaları amacıyla, 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine başvuru
süreleri 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Download

2015/76 - e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01/04