ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2015/25
Tarih: 06.02.2015
Konu: Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
Özet: Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca
hazırlanan hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, pdf formatında internet
sayfasında yayınlanmıştır.
2014 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan
Rehberde;
 Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,
 Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,
 Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,
 Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi
hususlarına yer verilmiştir.
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi `ne aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün
bulunmaktadır.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_basit_usul.pdf
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Download

2015/25 - Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi